Leeuwendaal zoekt...

Directeur-Bestuurder

Vereniging Openbaar Onderwijs
Almere
Leeuwendaal zoekt...

Directeur-Bestuurder

Vereniging Openbaar Onderwijs
Almere

Over Vereniging Openbaar Onderwijs

De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) behartigt de belangen van het openbaar onderwijs en opereert onafhankelijk. Lid van de vereniging zijn ouderraden, medezeggenschapsraden en scholen in primair en voortgezet onderwijs, en ook individuele personen. De medewerkers van de VOO zetten dagelijks vol overtuiging en enthousiasme hun expertise in voor ca. 2.500 leden en 4.000 persoonlijke leden. De VOO is de grootste opleider in het onderwijs op het gebied van medezeggenschap, tussenschoolse opvang, teamtrainingen, ouderbetrokkenheid en identiteit. VOO is een kennis gedreven organisatie. Het bureau van de VOO in Almere telt 10 medewerkers (6,5 fte). Zij zijn werkzaam als beleidsadviseur, als communicatieadviseur/woordvoerder, dan wel bij het cursusbureau of de financiële administratie. In verband met de pensionering van de huidige directeur-bestuurder is de VOO op zoek naar een nieuwe directeur-bestuurder.


Wellicht ten overvloede vermelden we dat overal waar “hij” staat, natuurlijk ook “zij” gelezen kan worden.

De opdracht

De VOO heeft de laatste jaren nieuwe vormen van dienstverlening en inkomsten ontwikkeld. De te werven directeur-bestuurder bestendigt de ingezette koers en draagt zorg voor het ontwikkelen van commerciëlere manieren van werken vanuit een ondernemende visie. Hij vertaalt trends, kansen en ideeën naar mogelijkheden. Daarbij bewaakt hij de balans met de inhoud en de ideële doelstellingen van de VOO. Hij zorgt ervoor dat de VOO op landelijk niveau wordt gezien als een inhoudelijk gedreven en kwaliteitsrijke organisatie, die opkomt voor het openbaar onderwijs en de medezeggenschap van leerlingen, ouders en personeelsleden. De directeur-bestuurder vormt het inspirerende boegbeeld van de vereniging en van het openbaar onderwijs en is een stevige gesprekspartner voor netwerkpartners en stakeholders.

Wat vraagt VOO van u?

Belangrijke vereisten zijn:
  • Academisch werk- en denkniveau.
  • Ruime eindverantwoordelijke ervaring in leidinggeven aan professionals en ondersteunende staf; brede integrale portefeuille. Waaronder ervaring met het primair proces (projecten, programma’s), de ‘markt’ kant en de bedrijfsvoering.
  • Kennis van het onderwijsveld en van de ontwikkelingen in het (primair) onderwijsbeleid en de onderwijs wet- en regelgeving voor het funderend onderwijs.
  • Kennis van dan wel gevoel voor juridische zaken.
  • Kennis van politiek-bestuurlijke processen en verhoudingen; beschikt over een relevant politiek, bestuurlijk netwerk.
  • Is bekend met de principes van organisatiekunde en van een verenigingsstructuur.
Belangrijke persoonskenmerken zijn onder meer:
  • Weet vanuit een heldere visie het belang van het openbaar onderwijs en het standpunt van de vereniging duidelijk en overtuigend naar buiten toe over te brengen;
  • Heeft een verbindende leiderschapsstijl, die uitgaat van het bieden van professionele ruimte aan de medewerkers.
  • Geeft duidelijk sturing aan de interne werkprocessen en aan de medewerkers van het bureau. Kan commercieel denken en medewerkers hierin meenemen.
  • Is in staat snel en vol energie een groot eigen netwerk vanuit de aantoonbare eigen affiniteit met het primair en voortgezet onderwijs op- en vooral uit te bouwen.

Arbeidsvoorwaarden

De directeur-bestuurder zal worden benoemd voor een periode van een jaar, met uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd.

Arbeidsvoorwaarden conform cao BBRA, inschaling schaal 14 (max. bruto jaarsalaris ca.€ 91.000,-- incl. vakantiegeld en eindejaarsuitkering.)

Meer informatie?

Voor meer informatie over de organisatie, zie ook de website van VOO.

Voor meer informatie over de functie, download hier het uitgebreide functieprofiel.

Solliciteren

Reactietermijn is gesloten.

Menu