Leeuwendaal zoekt...

Lid Raad van Commissarissen

Rijnhart Wonen
Leiderdorp
Leeuwendaal zoekt...

Lid Raad van Commissarissen

Rijnhart Wonen
Leiderdorp

Over Rijnhart Wonen

Rijnhart Wonen is een ambitieuze woningcorporatie en biedt betaalbare en plezierige huisvesting voor ongeveer 3.600 huishoudens in Leiderdorp en Zoeterwoude. Daarnaast realiseert Rijnhart Wonen woningen die aansluiten bij de actuele woonbehoefte. Ruim 30 medewerkers zetten zich in om aan de woonwensen van de klanten te voldoen. Rijnhart Wonen creëert kansen in de woningmarkt voor mensen die dit het meest nodig hebben. Het beleidsplan 2018-2022 stuurt aan op een intensieve en initiërende samenwerkingsrelatie tussen Rijnhart Wonen, de twee gemeentes, de zorg- en welzijn organisaties. Rijnhart Wonen wordt aangestuurd door een directeur-bestuurder. Deze geeft direct leiding aan twee MT-leden, de manager Wonen en de manager Financiën. De directeur-bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen (RvC).

De opdracht

Binnen de woningcorporatie zijn drie belangen te onderscheiden, te weten: het volkshuisvestelijk belang, het maatschappelijk belang en het bedrijfsbelang. De afweging tussen deze belangen ligt bij de directeur-bestuurder en de bewaking hiervan ligt bij de RvC. De RvC heeft naast een controlerende taak het vermogen en de attitude om de directeur-bestuurder met raad en klankbord terzijde te staan. Uitgangspunt voor de bezetting van de RvC is dat deze uit generalisten bestaat. Als team is zij multidisciplinair waarbij integrale besluitvorming vanuit een helicopterview van belang is.

Wat vraagt Rijnhart Wonen van u?

Belangrijke vereisten zijn onder meer:
  • Bestuurlijk sterk: gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen.
  • Specifiek kennis en ervaring met het aandachtsgebied wijkontwikkeling/vastgoedontwikkeling.
  • Aantoonbare affiniteit met volkshuisvesting en duurzaamheid in het bijzonder en daarnaast het bredere maatschappelijke domein.
  • Visie op governance en hedendaags toezicht.
  • Groot verbindend vermogen en gericht op samenwerking.
  • Onafhankelijk in oordeelsvorming.

Arbeidsvoorwaarden

Conform de Governance-code woningcorporaties wordt het lid RvC benoemd voor een periode van 4 jaar, met maximaal 1 herbenoeming voor 4 jaar. De maximale bezoldiging voor het te werven lid RvC bedraagt € 10.500,-- per jaar, afhankelijk van de bezoldigingsklasse voor de directeur-bestuurder.

Meer informatie

Voor meer informatie over de organisatie, zie ook de website van Rijnhart Wonen.
Voor meer informatie over de functie, download hier het uitgebreide functieprofiel. Voor overige vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat Werving & Search en vragen naar adviseur Manon Min via telefoonnummer (088) 00 868 00.

Solliciteren

De reactietermijn voor deze vacature is gesloten.

Menu