Leeuwendaal Logo

Senior career programma

Hoe vul je de laatste vijf tot tien jaar van je loopbaan zo zinvol mogelijk in? Misschien wel anders dan je denkt of verwacht. Laat geen mogelijkheid onbenut en volg het Senior Careerprogramma. Na het programma weet je nog beter wat jou energie en werkplezier geeft. Je hebt een concreet beeld van de manier waarop je je laatste jaren op de arbeidsmarkt wil invullen. Je hebt nagedacht over de balans werk-privé en over wat voor jou in deze levensfase belangrijk is. Oftewel: je werkt met perspectief en plezier.

Afhankelijk van je wensen besteden we in het Senior Career-programma aandacht aan:

  • Zingeving
  • Waardering
  • Energie en balans
  • Rol als senior/mentor
  • Plezier in je werk
  • Balans werk/privé

Na het programma heb je antwoord op vragen als: Wat zijn jouw talenten en hoe wil je die inzetten? Wat is voor jou in deze levensfase belangrijk in je werk en in je privéleven? Wat draagt écht bij aan jouw welzijn? Waar liggen kansen om je wensen en ambities te realiseren? Hoe wil je terugkijken op jouw loopbaan?

Om deze en andere vragen te beantwoorden, zetten we wetenschappelijke inzichten in vanuit de positieve psychologie en twee invalshoeken die daar concreet invulling aan geven:

  • De CliftonStrengths-talentenvragenlijst om je talenten in beeld te brengen. Ken, waardeer en benut je talenten om je doelen te halen.
  • Het Vijffactorenmodel van Welzijn van Gallup. In dit model worden vijf elementen benoemd waardoor je als persoon tot je recht komt: loopbaan, welzijn, sociaal welzijn, financieel welzijn, fysiek welzijn en gemeenschapswelzijn.

Het programma verruimt je blikveld omdat je leert wat je kunt en wilt. Dat geeft je regie en het geeft keuzemogelijkheden vanuit persoonlijk leiderschap. Je bent je bewust van wat goed is voor jou, rekening houdend met je welzijn, drijfveren en leefsituatie. Dat bereik je in drie stappen:

Stap 1: achterhaal je talenten

Je bent op een leeftijd waarop je weet wat je kwaliteiten (en valkuilen) zijn. Wat meestal moeilijker is om te identificeren: hoe die kwaliteiten zich in deze fase van je loopbaan manifesteren. Dat komt doordat je je vaak niet eens bewust bent van wat je goed kunt, van een talent; dat is iets vanzelfsprekends. Als je inzicht krijgt in je kenmerkende talenten door de CliftonStrengths-talentenvragenlijst aangevuld met een of meerdere gesprekken over de uitkomsten ervan, kun je achterhalen hoe je ze bewust kunt inzetten. Het is een bewezen en inspirerende aanpak voor persoonlijke en professionele ontwikkeling. Behalve naar talenten, kijken we ook naar welke waarden je in je werk belangrijk vindt. En we onderzoeken wat de betekenis voor jou is van de vijf elementen van welzijn om te bepalen waardoor je kunt floreren.

Stap 2: benut je talenten en bepaal je doelen

De tweede stap is ontdekken hoe en waar je je talenten wilt inzetten, vanuit de antwoorden op vragen als: Wat is jouw doel? Nog een volgende loopbaanstap zetten? Zo ja, welke? Je kennis overdragen? Zo ja, aan wie? In je huidige baan andere accenten leggen die meer werkplezier opleveren? Geleidelijk je betaalde carrière afbouwen en nadenken over een maatschappelijke carrière? Wat draagt bij aan jouw welzijn binnen jouw praktische en persoonlijke kaders?

Stap 3: realiseer je doelen

In deze stap ga je je doelen daadwerkelijk realiseren. We kunnen je helpen een gesprek met je leidinggevende te voeren over veranderingen in je huidige werkzaamheden, we kunnen je begeleiden bij het vinden van een andere baan of het starten van een eigen bedrijf, onder andere door onze grote kennis van de arbeidsmarkt en ons grote netwerk. We kunnen je ook in contact brengen met een financieel specialist om te bepalen wat je mogelijkheden zijn. We ondersteunen je, kortom, bij het realiseren van je doelen.