Leeuwendaal Logo
Stg Algemeen Toegankelijk Onderwijs (SALTO)
Stg Algemeen Toegankelijk Onderwijs (SALTO) zoekt een:

Voorzitter raad van toezicht

Leeuwendaal zoekt voor SALTO een ervaren en verbindende voorzitter raad van toezicht

De organisatie

SALTO is de ambitieuze organisatie van de openbare scholen en de algemeen toegankelijke scholen voor primair onderwijs in Eindhoven, in een kennisintensieve omgeving en een bruisende stad. SALTO is een innovatieve organisatie die durft te denken in mogelijkheden en die proactief de verbinding zoekt met de omgeving. Ze opereert in de Brainport regio, een omgeving waar vernieuwing en internationalisering kernbegrippen zijn en waar veel beweging is door continue veranderingen en maatschappelijke en economische ontwikkelingen. SALTO is intrinsiek gedreven om het beste onderwijs te bieden voor kinderen, in een snel veranderende wereld. SALTO wil zelf ook continue in beweging zijn. Dat vraagt lef en durf om groot te denken en klein te doen. Voorop lopen, vernieuwingen initiëren, niet afwachten, weten welke richting ze op willen en hun maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus nemen, dat is wat SALTO doet.
Dagelijks zetten ruim 677 medewerkers zich in voor ongeveer 6500 leerlingen, daarmee is SALTO een grote speler in het Eindhovense onderwijsveld.

SALTO werkt vanuit de missie dat elk kind talenten heeft en SALTO helpt kinderen deze talenten te ontdekken en ontplooien. Met de missie en visie als basis richt SALTO het onderwijs in vanuit drie kernwaarden: Toegankelijkheid, Talentvol en Toekomstgericht.
In het Koersplan 2020-2024 staan vijf strategische ambities van SALTO beschreven:

  • Samen duurzaam ontwikkelen en veranderen;
  • Actief leiderschap;
  • Leren voor het leven;
  • Toekomstgericht leren en ontwikkelen;
  • Ontwikkelen van een internationale leer- en leefgemeenschap.

De raad van toezicht

De raad van toezicht van SALTO bestaat uit vier leden. De raad van toezicht houdt toezicht op de kwaliteit en continuïteit van de organisatie. Houdt in de gaten of de missie en visie nog passen bij de maatschappelijke ontwikkelingen. Ze toetst het strategisch beleid, het financiële beleid en de begroting aan de doelstellingen van SALTO en aan de eisen van de onderwijsinspectie. Daarnaast ziet de raad van toezicht toe op de strategische beslissingen van het college van bestuur en geeft ze gevraagd en ongevraagd advies.

Taken en verantwoordelijkheden voorzitter raad van toezicht

Naaste de algemene taken als toezichthouder is de voorzitter raad van toezicht het eerste aanspreekpunt van de raad van toezicht en onderhoudt hij/zij het contact met het college van bestuur. Verder is de voorzitter onder andere verantwoordelijk voor de coördinatie van alle activiteiten van de raad van toezicht, het zorgdragen voor een efficiënt en ordelijk verloop van vergaderingen en het initiëren van evaluaties van het functioneren van de raad van toezicht en het college van bestuur. De voorzitter zal daarnaast toetreden als lid van de auditcommissie.

Profiel

De nieuwe voorzitter raad van toezicht heeft toezichthoudende ervaring als voorzitter en ervaring als bestuurder in een (onderwijs)organisatie met de nodige complexiteit. De voorzitter raad van toezicht is een verbindende bruggenbouwer die rust en senioriteit uitstraalt en samenwerkingsgericht en besluitvaardig is. Daarnaast beschikt hij over een relevant regionaal netwerk.

Wat biedt SALTO?

Het betreft een voorzittersrol bij een ambitieuze, vooraanstaande onderwijsorganisatie in een kennisintensieve omgeving en een bruisende stad.
De bezoldiging van de toezichthouder voldoet aan de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

Informatie

Wilt u meer weten over deze organisatie, de inhoud van de functie, de opgave en de profielschets, leest u dan het functieprofiel dat u boven aan deze pagina kunt downloaden.
De procedure wordt begeleid door Jeannette van der Vorm, senior adviseur werving en search. Voor inhoudelijke vragen over de functie kunt u met haar contact opnemen en voor vragen over de procedure met Anouk Keiren, research consultant. Zij zijn bereikbaar via 088 – 00 868 00.

Solliciteren

Om te solliciteren, klik op de solliciteerbutton en volg de stappen zoals aangegeven. Tijdens het proces wordt gevraagd om uw emailadres, persoonsgegevens, cv en een motivatiebrief.
We ontvangen uw reactie graag uiterlijk op 13 november 2022.

Locatie: Eindhoven
Functieomvang: Parttime
Sluitingdatum: 13-nov.-2022
Sollicitaties gesloten

Niet gevonden wat je zocht?

Bekijk deze vergelijkbare vacactures

Open sollicitatie

Junis

Voorzitter raad van bestuur

Junis
Alphen aan den Rijn 07-05-2023
Stichting Leerplein055

Voorzitter college van bestuur

Stichting Leerplein055
Apeldoorn 16-04-2023