Leeuwendaal Logo
KION
KION zoekt een:

Voorzitter raad van bestuur

Leeuwendaal zoekt voor KION een voorzitter raad van bestuur

De organisatie

KION is een energieke organisatie die kinderopvang biedt in Nijmegen en zes omliggende gemeenten. KION heeft zich gepositioneerd als regionale marktleider in de kinderopvang. Daarnaast is de organisatie regionaal en landelijk toonaangevend als innovatieve maatschappelijke onderneming. KION verzorgt alle voorkomende vormen van kinderopvang: kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en peuteropvang. De kracht van KION zit in haar mensen en hun talenten. Ze luisteren elke dag naar de ouders en kinderen. Iedere locatie heeft net een ander aanbod, zodat ouders echt iets te kiezen hebben voor hun kinderen. Aan de pedagogische kwaliteit stelt KION overal dezelfde hoge eisen. Bij KION wordt aan kinderen een plek geboden waar zij kunnen groeien en ontwikkelen. KION heeft de ambitie de beste te zijn in kindontwikkeling en in het ontzorgen van het jonge gezin.

De opgave

De positie van KION is zonder meer sterk te noemen. De organisatie is financieel gezond en heeft een goed imago. Op directieniveau zijn met de nieuwe bemensing de tactische en operationele taken en opgaven naar verwachting goed belegd. Van de nieuwe voorzitter raad van bestuur wordt met name verwacht dat deze in samenwerking met alle in- en externe stakeholders de lange termijn visie en strategie verder weet uit te bouwen en daarmee richting geeft aan de toekomst van KION als maatschappelijke partner en professionele kinderopvangorganisatie. De voorzitter raad van bestuur heeft goed oog voor de ontwikkelingen in de complexe kinderopvangmarkt, de bestuurlijke context, de maatschappij en eigen regio; denkt in scenario’s, weet kansen in de markt te verzilveren en de mogelijke risico’s te duiden. Is een echte netwerker die KION richting de diverse externe partijen zowel regionaal als landelijk (bijv. gemeenten, onderwijspartners, brancheverenigingen en rijksoverheid/ministeries) weet te positioneren. De nieuwe bestuurder heeft een pro actieve en constructieve inbreng bij de belangrijke beleidsontwikkelingen die KION en de sector raken. Met deze bestuurder zit KION aangesloten op de belangrijke beleidstafels. Tegelijkertijd is de voorzitter raad van bestuur een op de interne organisatie betrokken bestuurder. Een bestuurder die hecht aan de interactie met/inbreng van het directieteam en transparant en actief de verbinding houdt met de raad van toezicht, ondernemingsraad en overkoepelende ouderraad. De nieuwe bestuurder brengt energie als het gaat om de (verdere) groei en het professionaliseren van de interne organisatie. Belangrijke thema’s liggen er onder meer op het vlak van werkgeverschap, (krapte op de) arbeidsmarkt, ICT (digitalisering, innovatie, data kwaliteit en IT kader), ecologische duurzaamheid en het doorontwikkelen van integrale managementinformatie.

Profiel

Wij zoeken een ervaren bestuurder met hart en drive voor de ontwikkeling van kinderen. De bestuurder van KION heeft een heldere visie op de kinderopvang en de maatschappelijke rol en positie die KION nu en in de toekomst vervult. U weet daarbij de maatschappelijke en commerciële opgaven van de organisatie onderling te verbinden. Als voorzitter raad van bestuur onderschrijft u de missie, visie en ingezette koers van KION. U geeft in verbinding met de diverse geledingen binnen de organisatie richting aan de realisatie van de huidige ambities van KION en stuurt op het met elkaar ontwikkelen van de lange termijn strategie voor KION. U bent ondernemend, alert, flexibel en beschikt over een vooruitziende blik waar het gaat om relevante ontwikkelingen zodat de organisatie zich blijft ontwikkelen in de goede richting, nu en in de toekomst. Daarbij bent u scherp op dat wat KION onderscheidt, durft waar nodig de belangrijke keuzes te maken en brengt focus aan. Bij KION past een authentieke bestuurder en echte netwerker. Samenwerkingsgericht en verbindend richting marktpartijen, onderwijs en andere externe stakeholders op landelijk en regionaal niveau. De bestuurder denkt van buiten naar binnen en is diplomatiek, assertief en waar nodig stevig op positie en inhoud.

Functie-eisen

  • Academisch werk- en denkniveau.
  • Ruime ervaring met het aansturen van een brede integrale portefeuille in een dienstverlenende en klantgerichte organisatie. Bewezen in staat (bestuurlijke) eindverantwoordelijkheid te dragen in een organisatie die qua omvang en complexiteit te vergelijken is met KION.
  • Strategische denkkracht en visie. Heeft een visie op kindontwikkeling en de (toekomst van) de kinderopvang en/of is in staat deze te ontwikkelen, uit te dragen en te realiseren.
  • Het vermogen om bewegingen en ontwikkelingen in het politieke en maatschappelijke veld snel te scannen en te beoordelen op consequenties voor de kinderopvang en KION in het bijzonder.
  • Bedrijfskundig en bedrijfsmatig sterk, neemt van nature financiën en kwaliteit mee in de besluitvorming.
  • Ondernemend en innovatief. U voelt zich thuis in een organisatie die actief mee wil groeien met de klantvraag en biedt medewerkers de ruimte hieraan een bijdrage te leveren, waarbij u de consequenties voor de bedrijfsvoering niet uit het oog verliest.
  • Heeft een open en ontvankelijke houding jegens medezeggenschap van medewerkers en ouders.
  • Is bekend met of in staat om snel thuis te zijn in de regio Nijmegen e.o.
  • Woont in de regio of op bereisbare afstand.

Informatie

Wilt u meer weten over deze organisatie, de inhoud van de functie, de opgave en de profielschets, leest u dan het functieprofiel dat u boven aan deze pagina kunt downloaden. De procedure wordt begeleid door Marcel ten Berge, adviseur werving en search. Voor inhoudelijke vragen over de functie kunt u met hem contact opnemen en voor vragen over de procedure met Ewoud Heineken, research consultant. Zij zijn bereikbaar via 088-00 868 00.

Solliciteren

Om te solliciteren, klik op de solliciteerbutton en volg de stappen zoals aangegeven. Tijdens het proces wordt gevraagd om uw emailadres, persoonsgegevens, cv en een motivatiebrief. We ontvangen uw reactie graag uiterlijk op 28 augustus 2022.

Locatie: Nijmegen
Functieomvang: Fullime (36 uur per week)
Sluitingdatum: 31-mrt.-2022
Sollicitaties gesloten

Niet gevonden wat je zocht?

Bekijk deze vergelijkbare vacactures

Open sollicitatie

Junis

Voorzitter raad van bestuur

Junis
Alphen aan den Rijn 07-05-2023
Stichting Leerplein055

Voorzitter college van bestuur

Stichting Leerplein055
Apeldoorn 16-04-2023