Leeuwendaal Logo
Liemerije
Liemerije zoekt een:

Lid raad van toezicht

Leeuwendaal zoekt voor het Liemerije een lid raad van toezicht.

De organisatie

Liemerije levert complete, warme, belevingsgerichte zorg in de buurt van de cliënt vanuit locaties in Zevenaar, Westervoort, Tolkamer, Didam, Pannerden en Duiven. Met circa 1000 medewerkers en nog eens 500 vrijwilligers biedt Liemerije kwalitatief goede zorg aan haar cliënten. De kernkwaliteiten van Liemerije: ‘Goed doen, Gewoon doen en Samen doen’ vormen het karakter van Liemerije en zijn de basis voor het denken en doen. Deze kernkwaliteiten worden in de loop van dit jaar herijkt. Liemerije kent een grote betrokkenheid en tevredenheid van medewerkers en is een financieel gezonde organisatie.

Eigen regie van cliënten staat bij Liemerije centraal. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden worden daarom zo dicht mogelijk bij de cliënt georganiseerd. Liemerije heeft daarvoor de beweging ingezet naar meer eigen regie bij zorgteams. Met de ontwikkeling naar meer eigen regie voor medewerkers, is de rol van management en teamleiders veranderd. Management en teamleiders zijn meer op afstand en het leiderschap is aan het verschuiven van sturend en controlerend, naar meer coachend en faciliterend. Huisvesting, kwaliteit van zorg, inrichten van een serviceorganisatie, het samenwerken in de regio en de ketenvorming zijn voor de komende jaren tevens belangrijke (speer)punten.

De raad van toezicht

In 2020 is er een geheel nieuwe raad van toezicht samengesteld. Uiteindelijk wordt er een Raad geformeerd die uit vijf leden bestaat. Het laatste nieuw te werven lid RvT dient woonachtig en/of een binding te hebben met de regio de Liemers met bij voorkeur aandachtsgebied ICT/innovatie.

Wederzijds vertrouwen en een open dialoog zijn van belang voor good governance en staan hoog op de agenda voor 2021/2022. Andere belangrijke thema’s zijn verdere teamvorming en het ontwikkelen van een visie op toezicht houden en rolvastheid.

De functie

Gezien het gegeven dat er een geheel nieuwe raad van toezicht is gevormd, is het zijn van ‘teamplayer’ een belangrijke voorwaarde om toe te treden. We zijn op zoek naar kandidaten met een sterke binding met en bij voorkeur woonachtig in de Liemers. Daarbij gaat de voorkeur uit naar iemand met een achtergrond in de ICT/Innovatie en die voldoende tijd beschikbaar heeft voor een goede invulling van deze positie. Het te werven lid raad van toezicht draagt Liemerije een warm hart toe en heeft affiniteit met de langdurige (ouderen)zorg. Ook beschikt hij/zij over het vermogen en de attitude om de raad van bestuur als sparringpartner terzijde te staan en heeft kennis van (strategische) ontwikkelingen binnen de (ouderen)zorg dan wel is in staat deze op te bouwen. Het is de bedoeling dat dit lid raad van toezicht lid wordt van de auditcommissie. Het is niet noodzakelijk om RvT ervaring te hebben.

Heeft u visie op toezicht houden en innovatie binnen de ouderenzorg én bent u woonachtig in de Liemers? Dan nodigen we u van harte uit te reageren.

Informatie

Wilt u meer weten over deze organisatie, de inhoud van de functie, de opgave en de profielschets, leest u dan het functieprofiel dat u boven aan deze pagina kunt downloaden.

De procedure wordt begeleid door Douwe Wijbenga, directeur werving en search. Voor inhoudelijke vragen over de functie kunt u met hem contact opnemen en voor vragen over de procedure met Soesja Bijtelaar, research consultant. Zij zijn bereikbaar via 088-00 868 00.

Solliciteren

Om te solliciteren, klik op de solliciteerbutton en volg de stappen zoals aangegeven. Tijdens het proces wordt gevraagd om uw emailadres, persoonsgegevens, cv en een motivatiebrief.

We ontvangen uw reactie graag uiterlijk op 28 maart 2021.

Locatie: Zevenaar
Sluitingdatum: 07-dec.-2020
Sollicitaties gesloten

Niet gevonden wat je zocht?

Bekijk deze vergelijkbare vacactures

Open sollicitatie

Junis

Voorzitter raad van bestuur

Junis
Alphen aan den Rijn 07-05-2023
Stichting Leerplein055

Voorzitter college van bestuur

Stichting Leerplein055
Apeldoorn 16-04-2023