Succesvolle ww re-integratie door overheid en onderwijs

WW re-integratie is geen hot topic en dat is een gemiste kans, want O&O-werkgevers geven veel geld uit aan WW-uitkeringen. In 2015 gezamenlijk maar liefst 300 miljoen euro. Goed omgaan met de gedwongen uitstroom van medewerkers is een kans om flink te besparen én maakt je een betere en aantrekkelijkere werkgever. Sven Hogervorst van de Hogeschool Leiden heeft namens Leeuwendaal onderzoek gedaan naar hoe je medewerkers het beste kunt ondersteunen bij het zo snel mogelijk vinden van een nieuwe baan. Hij constateert dat wanneer je WW’ers zo snel mogelijk aan een nieuwe baan wilt helpen je het beste de WW re-integratie kunt koppelen aan het integrale HR-beleid, want langdurige WW voorkomen is beter dan genezen.

Olie op het vuur

Ontslagen worden op je werk staat in de top 10 van meest stressvolle ervaringen die je als mens kunt meemaken. Wordt een medewerker ontslagen of zit hij al in de WW, dan is het voor de werkgever niet eenvoudig om hem op de juiste manier bij te staan. De werkgever is de kwaaie pier en contact opnemen met die medewerker kan zelfs voelen als olie op het vuur gooien. In het meest ongunstige geval staat de medewerker er alleen voor bij het verwerken van zijn (aanstaande) ontslag en in zijn zoektocht naar een nieuwe baan en het risico dat de medewerker langdurig in de WW zal zitten, neemt zienderogen toe.
Gelukkig gaat het vaak anders en krijgen medewerkers, zoals wetsartikel 72a WW voorschrijft, begeleiding van of via hun ex-werkgever. Effectieve WW-begeleiding levert vele voordelen op voor zowel de organisatie als de medewerker, zoals een betere reputatie voor de organisatie en het behouden van de eigenwaarde van de medewerker. Om te achterhalen wat de meest effectieve WW-begeleiding is waarmee WW’ers zo snel mogelijk nieuw werk vinden, hebben we een uitgebreide literatuurstudie gedaan en een groep eindverantwoordelijken voor de WW re-integratie bij verschillende organisaties geïnterviewd.

Zo snel mogelijk nieuw werk vinden

Het bleek dat medewerkers die snel een nieuwe baan vinden twee eigenschappen met elkaar gemeen hebben. Zij hebben de motivatie om een nieuwe baan te zoeken en om aan de slag te gaan en de capaciteiten om een nieuwe functie te vinden en uit te voeren.
ww re-integratie LeeuwendaalDe emotionele staat van de medewerker bepaalt grotendeels of hij de motivatie heeft om een nieuwe baan te zoeken en in een nieuwe functie aan de slag te gaan. Medewerkers die hun toekomst optimistisch inzien en die geen wrok koesteren over het verleden laten vaker ‘werkzoekgedrag’ zien. Daarentegen lopen medewerkers die het ontslag als onrechtvaardig hebben ervaren en die weinig vertrouwen hebben om nieuw werk vinden, meer risico om langdurig in de WW te belanden. Het is niet eenvoudig om een negatieve ervaring te veranderen en het is daarom verstandig om negatieve emoties tijdens de ontslagprocedure zoveel mogelijk te voorkomen. Het bleek het meest van belang dat de ontslagprocedure rechtmatig verloopt, de communicatie duidelijk is en dat medewerkers zich empathisch en respectvol behandeld voelen. Ook kan extra professionele hulp bijdragen om de motivatie om te solliciteren te vergroten. Bijvoorbeeld hulp bij het verwerken van het ontslag of bij het opbouwen van meer zelfvertrouwen en beter voor de dag komen bij het solliciteren.
Om snel nieuw werk vinden is het daarnaast belangrijk de capaciteiten in huis te hebben om nieuw werk te vinden en uit te voeren. De capaciteiten van een medewerker bestaan uit vier verschillende facetten:

  1. Het sociale kapitaal. Heeft de medewerker een uitgebreid netwerk dat de kans om hieruit een baan te vinden vergroot?
  2. Het menselijk kapitaal. Heeft de medewerker de juiste opleiding en ervaring voor de functie die hij of zij ambieert?
  3. De professionele identiteit. Kent de medewerker zijn kwaliteiten, drijfveren en interessegebieden?
  4. Het verandervermogen. Kan de medewerker omgaan met nieuwe omstandigheden en onzekerheid?

WW’ers kunnen specifieke capaciteiten versterken door hen gericht re-integratiemiddelen aan te bieden. Denk aan de mogelijkheid om netwerkborrels te bezoeken, een cursus te volgen, een drijfverentest te maken, coaching te krijgen, enzovoorts.
Het meest effectief is maatwerkbegeleiding waarmee de medewerker zijn motivatie en/of zijn capaciteiten specifiek vergroot. Deze bestaat uit de volgende onderdelen:

  1. De begeleiding zo snel mogelijk starten nadat het ontslag bekend is;
  2. Een onderzoek naar de motivatie en de capaciteiten van de medewerker;
  3. Regelmatig contact met de WW’er (en indien hier sprake van is met het re-integratiebureau);
  4. Een centraal aangestelde casemanager die beschikt over voldoende kennis van actuele wet- en regelgeving en het belang ondersteunt dat de WW van zo kort mogelijke duur is.
  5. Professionele partij (of partijen) waarmee wordt samengewerkt. Dit vanwege hun onafhankelijke positie;
  6. Een werkcultuur waarin aandacht, een professionele relatie, een open sfeer en flexibiliteit van twee kanten centraal staat.

Besparing op uitkeringslasten

Sommige WW’ers hebben meer begeleiding nodig dan anderen. Denk hierbij aan een medewerker die net is ontslagen en die tientallen jaren dezelfde functie heeft uitgevoerd of aan een medewerker die al voor lange tijd in de WW zit. Organisaties kunnen deze situaties het beste zo veel mogelijk voorkomen door integraal HR-beleid te voeren en permanent te investeren in de doorontwikkeling van de kennis, competenties en vaardigheden van medewerkers. Dit kan door de optie te bieden om met een collega van functie te wisselen, de ruimte te geven zelf taken op te pakken, of hulp te faciliteren zodat de medewerker inzichten op doet over wat nog te willen bereiken in het leven. Zo krijgen medewerkers de kans aan hun inzetbaarheid te werken. Wanneer de organisatie dan overgaat tot personeelsreductie, kun je langdurige WW of zelfs het gehele ontslag voorkomen. Kortom, met aandacht voor WW re-integratie valt meer te winnen dan alleen de besparing op uitkeringslasten. En op een arbeidsmarkt die steeds krapper wordt, is dat meer dan welkom.

Contact en meer informatie?

Irina Raimondo

Foto van Irina Raimondo
Projectleider arbeidsmobiliteit, inzetbaarheid, teamontwikkeling en talentmanagement Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 1137 8592
Biografie

Irina is een ervaren projectleider op het gebied van arbeidsmobiliteit, inzetbaarheid, teamontwikkeling en talentmanagement. Zij is iemand die snel contact maakt. Ze is open, aanspreekbaar, oplossings- en resultaatgericht, een netwerker en een verbinder.
Irina kent de arbeidsmarkt goed en heeft een groot netwerk in en buiten de Publieke sector.
Ze heeft 9 jaar ervaring als operationeel- en projectmanager binnen arbeidsmobiliteit en talentmanagement. Daarnaast heeft ze de laatste 16 jaar bij een grote HR dienstverlener gewerkt. En daardoor veel verschillende ervaring in HR opgedaan, met als specialisaties: mobiliteit, inzetbaarheid, teamontwikkeling, talentontwikkeling, projectmanagement en detachering. De juiste medewerker op de juiste plaats! Zodat zowel mens als organisatie verder kunnen groeien, is waar ze blij van wordt.