Leeuwendaal Logo
Salto
Salto zoekt een:

Lid raad van toezicht

Leeuwendaal zoekt voor SALTO een enthousiast en kritisch lid raad van toezicht met een onderwijskundig profiel

De organisatie

SALTO is de ambitieuze organisatie van de openbare scholen en de algemeen toegankelijke scholen voor primair onderwijs in Eindhoven, in een kennisintensieve omgeving en een bruisende stad.
SALTO is een innovatieve organisatie die durft te denken in mogelijkheden en die proactief de verbinding zoekt met de omgeving. Ze opereert in de Brainport regio, een omgeving waar vernieuwing en internationalisering kernbegrippen zijn en waar veel beweging is door continue veranderingen en maatschappelijke en economische ontwikkelingen. SALTO is intrinsiek gedreven om het beste onderwijs te bieden voor kinderen, in een snel veranderende wereld. SALTO wil zelf ook continue in beweging zijn. Dat vraagt lef en durf om groot te denken en klein te doen. Voorop lopen, vernieuwingen initiëren, niet afwachten, weten welke richting ze op willen en hun maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus nemen, dat is wat SALTO doet.
Dagelijks zetten ruim 677 medewerkers zich in voor ongeveer 6500 leerlingen, daarmee is SALTO een grote speler in het Eindhovense onderwijsveld.

SALTO werkt vanuit de missie dat elk kind talenten heeft en SALTO helpt kinderen deze talenten te ontdekken en ontplooien. Met de missie en visie als basis richt SALTO het onderwijs in vanuit drie kernwaarden: Toegankelijkheid, Talentvol en Toekomstgericht.
In het Koersplan 2020-2024 staan vijf strategische ambities van SALTO beschreven:

  • Samen duurzaam ontwikkelen en veranderen;
  • Actief leiderschap;
  • Leren voor het leven;
  • Toekomstgericht leren en ontwikkelen;
  • Ontwikkelen van een internationale leer- en leefgemeenschap.

De raad van toezicht

De raad van toezicht van SALTO bestaat uit vier leden. De raad van toezicht houdt toezicht op de
kwaliteit en continuïteit van de organisatie. Houdt in de gaten of de missie en visie nog passen bij de
maatschappelijke ontwikkelingen. Ze toetst het strategisch beleid, het financiële beleid en de begroting
aan de doelstellingen van SALTO en aan de eisen van de onderwijsinspectie. Daarnaast ziet de raad van
toezicht toe op de strategische beslissingen van het college van bestuur en geeft ze gevraagd en
ongevraagd advies.

Profiel

De nieuwe toezichthouder beschikt over brede maatschappelijke ervaring en betrokkenheid en een goed ontwikkeld strategisch denkvermogen. Hij/zij heeft brede managementervaring in een (middel-) grote onderwijsorganisatie en kennis van de ontwikkelingen van de onderwijsmarkt. Hij is energiek, gedreven en ambitieus. Een kritische, stevige gesprekspartner die de goede vragen weet te stellen en verder kan kijken dan alleen de rapportages. Toezichthoudende ervaring voor deze portefeuille is niet per se noodzakelijk.

Wat biedt SALTO?

Het betreft een toezichtrol bij een ambitieuze, vooraanstaande onderwijsorganisatie in een kennisintensieve omgeving en een bruisende stad.
De bezoldiging van de toezichthouder voldoet aan de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

Informatie

Wilt u meer weten over deze organisatie, de inhoud van de functie, de opgave en de profielschets, leest u dan het functieprofiel dat u boven aan deze pagina kunt downloaden.
De procedure wordt begeleid door Jeannette van der Vorm, senior adviseur werving en search. Voor inhoudelijke vragen over de functie kunt u met haar contact opnemen en voor vragen over de procedure met Anouk Keiren, research consultant. Zij zijn bereikbaar via 088 – 00 868 00.

Solliciteren

Om te solliciteren, klik op de solliciteerbutton en volg de stappen zoals aangegeven. Tijdens het proces wordt gevraagd om uw emailadres, persoonsgegevens, cv en een motivatiebrief.
We ontvangen uw reactie graag uiterlijk op 13 november 2022.

Locatie: Eindhoven
Functieomvang: Parttime
Sluitingdatum: 13-nov.-2022
Sollicitaties gesloten

Niet gevonden wat je zocht?

Bekijk deze vergelijkbare vacactures

Kandidatenbestand interim-vacatures

07-12-2022

Open sollicitatie

07-12-2022

Kandidatenbestand vaste vacatures

07-12-2022