Lid raad van toezicht

voor de portefeuille Kwaliteit & Veiligheid

SOVAK

  • Terheijden

Leeuwendaal zoekt voor zorgorganisatie SOVAK in Terheijden (NB) een lid raad van toezicht (RvT) ‘Kwaliteit en Veiligheid’

SOVAK ondersteunt mensen met een (verstandelijke) beperking om te leven zoals zij zelf willen leven vanuit de idee: regie bij de cliënt, want iedere dag doet ertoe, JIJ doet er toe!
SOVAK biedt eigentijdse en nabije zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking in midden en West-Brabant. SOVAK is een middelgrote organisatie waar de zorgvrager echt centraal staat. Ongeveer 900 medewerkers en 500 vrijwilligers zetten zich dagelijks in om de beste ondersteuning te bieden aan de 700 cliënten van SOVAK.
Er wordt gewerkt vanuit zelforganisatie als besturingsfilosofie. Dit betekent binnen SOVAK dat de relatie tussen de professional en de cliënt centraal staat in alle processen waarbij verantwoordelijkheden zo dicht mogelijk liggen bij de uitvoering van het primair proces.

SOVAK kent een ‘platte’ managementstructuur met twee managementlagen. De organisatie wordt aangestuurd door een tweehoofdige raad van bestuur. Medezeggenschap en inspraak van cliënten en cliëntvertegenwoordigers is belangrijk voor SOVAK. Naast de formele medezeggenschap via de cliëntenraad heeft SOVAK ‘Meedenkers’. Deze ‘Meedenkers’ zijn cliëntvertegenwoordigers, medewerkers of vrijwilligers die op onderwerpen of thema’s actief meedenken in de ontwikkelingen en feedback geven.

De raad van toezicht bestaat uit zes leden en kent de volgende commissies; auditcommissie, kwaliteitscommissie en remuneratiecommissie. De raad van toezicht werk volgens het model van horizontaal toezichthouden. Contacten met o.a. cliëntenraad en ondernemingsraad zijn daarbij belangrijke aspecten evenals het beleven en ervaren van het primair proces. Op deze wijze wordt invulling gegeven aan waardengericht toezicht houden.

Vanwege het aflopen van de termijn van een van de zittende leden van de raad van toezicht, is Leeuwendaal voor SOVAK op zoek naar nieuw lid per december 2020 voor de portefeuille Kwaliteit en Veiligheid. Deze positie is op voordracht van de cliëntenraad. Het nieuwe lid vormt samen met een collega lid RvT de commissie Kwaliteit & Veiligheid.
Het cliëntperspectief en het daarbij behorende systeem van familie en verwanten staat centraal. Vanuit dat perspectief wordt van kandidaten een ‘visie’ verwacht op (arbeidsmarkt)participatie, zingeving, sociaal maatschappelijke ontwikkelingen en volwaardig burgerschap. Kandidaten uit de ‘wetenschap’ met relevante ervaring worden nadrukkelijk verzocht te reageren. De voorkeur gaat uit naar een kandidaat met (relevante) toezichtservaring.

Informatie

Uitgebreide informatie over de organisatie, de raad van toezicht en de profielschets voor het lid van het toezicht leest u in het profiel dat u bovenaan de site kunt downloaden.
Meer informatie over SOVAK is te vinden op de website: www.sovak.nl.
De procedure wordt begeleid door Douwe Wijbenga van Leeuwendaal. Voor inhoudelijke vragen over de functie kunt u met hem contact opnemen. Voor vragen over de procedure kunt u contact opnemen met Helga van Leeuwen, executive searcher. Zij zijn bereikbaar via 088-00 868 00.

Solliciteren

De reactietermijn is gesloten.

Sluit Menu