Lid Raad van Commissarissen

Sterk op het vlak van wonen, zorg en welzijn & governance

Woonborg

 • Vries (Drenthe)

Start: Aanstelling per 14 februari 2020

Over Woonborg

De Stichting Woonborg (Woonborg) is een financieel gezonde corporatie met ruim 4800 woningen in de gemeenten Noordenveld, Tynaarlo, Groningen (voormalige gemeente Haren) en Aa en Hunze. Woonborg is er voor de laagste inkomensgroep, houdt huren en kosten laag en het belang van huurders staat voorop. Woonborg staat dicht bij mensen en wil echt contact met huurders en stakeholders.
Woonborg legt zich toe op één belangrijke taak: Betaalbare, goede en passende woningen in een prettige woonomgeving voor mensen met een smalle beurs en voor mensen die door een andere oorzaak niet op de vrije woningmarkt een passend huis kunnen vinden. Woonborg doet dit op een wijze waarbij eigen verantwoordelijkheid en gelijkwaardigheid van huurders tot zijn recht komt.
Woonborg kenmerkt zich door:
 • Het scherp op zichzelf zijn en zich niet te verliezen in onnodig ingewikkelde zaken.
 • Goede en betaalbare woningen aan te bieden in een veilige en leefbare omgeving waar mensen zich thuis kunnen voelen.
 • De primaire aandacht te richten op de zes grote kernen, de senioren en bijzondere woongroepen en woonvisievorming per kern.
 • Actief in te spelen op de actuele en toekomstige maatschappelijke ontwikkelingen, zoals energieneutraal wonen 2040, de vergrijzing, het langer zelfstandig thuis wonen en de scheiding wonen-zorg.
Woonborg onderschrijft de branchebrede Governancecode Woningcorporaties 2015 en de bestuurlijke organisatie is ingericht volgens de daarin vervatte uitgangspunten. Woonborg kent tevens een ‘Gedragscode integriteit’ die geldt voor medewerkers, directie, bestuur, RvC en bedrijven/instanties die werken in opdracht van de organisatie.
Terwijl buitenom de puntjes op de i worden gezet, zijn de bewoners binnen al aan de slag. Want het nieuwbouwproject aan de Boskamp en Secr. Buiteveldlaan, in het centrum van Roden, is klaar. 28 levensloopbestendige Nul op de Meter-woningen bouwde Woonborg hier. Zowel voor senioren als meerpersoons huishoudens.

De Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) bestaat uit een voorzitter en vier leden. De samenstelling van de RvC is verder omschreven in het functieprofiel (bovenaan de site te downloaden). De RvC is collectief en individueel verantwoordelijk voor een goede vervulling van de corporatiedoelen van Woonborg. De raad vervult de rollen van werkgever, toezichthouder en klankbord. De RvC komt gemiddeld 10 keer per jaar bij elkaar, waaronder zes formele vergaderingen en één themavergadering. Daarnaast zijn er gemiddeld zo’n zes bijeenkomsten per jaar voor overleg met de OR, het bestuur van AH WOON, trainingen en andere zaken zoals huurdersbijeenkomsten etc. Tevens wordt er nog tijd gevraagd voor het commissiewerk.
De individuele leden hebben specifieke aandachtsgebieden, maar vervullen de rol van toezichthouder vanuit het overzicht over het geheel. Het lid dat we zoeken is van bestuurlijk niveau en goed ingevoerd op het gebied van volkshuisvesting, governance, zorg en welzijn en beschikt over een goed ontwikkelde sociaal-maatschappelijke oriëntatie. Tevens beschikt het lid dat we zoeken over een stevige, onafhankelijke, kritische, alerte en scherpe blik.
De vacature ontstaat per 14 februari 2020 door aftreding van het huidige lid. Zij is wegens de vervulling van haar tweede termijn niet herkiesbaar.

Wat vraagt Woonborg van u?

Specifieke vereisten zijn:
 • Een academisch werk- en denkniveau.
 • Aantoonbare kennis van en passie voor zorg, welzijn en wonen inclusief de bijbehorende maatschappelijke, politieke en bestuurlijke context.
 • Ervaring in het sociale, maatschappelijke en politieke speelveld op landelijk, regionaal en/of lokaal niveau.
 • Kennis van strategische besluitvormings- en verantwoordingsprocessen.
 • Visie op toezicht, compliance, governance-vraagstukken en de rol van de toezichthouder.
 • Kandidaten beschikken over een opleiding tot toezichthouder of hebben de bereidheid deze te gaan volgen.
 • Intrinsieke drive voor de regio.

Wat biedt Woonborg u?

 • Een mooie toezichthoudende positie bij een financieel solide en compacte woningcorporatie, die zelfbewust is met een sterke lokale verankering.
 • Ruimte om uw deskundigheid op het gebied van volkshuisvestiging, governance, zorg en welzijn uit te dragen en daarmee de RvC te versterken.
 • Leden van de RvC ontvangen jaarlijks een bezoldiging. Voor 2019 is deze vastgesteld op €10.900,–.

Meer informatie

Voor meer informatie over de organisatie, zie de website van Woonborg en haar doelstellingen in het ondernemingsplan.
Voor meer informatie over de functie, download het uitgebreide functieprofiel bovenaan de site.

Solliciteren

Reactietermijn is gesloten.

Sluit Menu