Resultaatgedreven werken voor medewerkers

Bij Leeuwendaal geloven we dat iedere werknemer op het puntje van zijn/haar stoel aan het werk kan. Wat ons betreft, bestaat het grootste deel van je werkdag uit activiteiten die je energie geven in plaats van kosten. Je weet zelf toch immers het beste hoe jij het prettigst werkt?
Met resultaatgedreven werken krijg je meer vrijheid in het HOE van je werk; het gaat uiteindelijk namelijk om het WAT (resultaat). Je leert werken op een manier die prettig is voor jou en die tegelijkertijd past bij jouw organisatie. Vrijheid in gebondenheid noemen we dat. Klinkt goed toch?

Aan het einde van de training ben je in staat om:

 • concrete resultaten te formuleren (wat is er klaar als het klaar is?)
 • duidelijke afspraken te maken
 • aan de hand van het potentieel-model (talenten) een balans te maken van energiegevers en –slurpers
 • heldere resultaatmaatstaven te formuleren die dienen als leidraad voor de te behalen resultaten
 • zelf de regie te voeren over de voortgang van je resultaten (resultaatgedreven werken vraagt om eigen verantwoordelijkheid)

DOELGROEP

Deze training is bestemd voor iedere werknemer die wil leren hoe je vanuit een goede energiebalans meer toegevoegde waarde kunt leveren voor het team, de afdeling en de organisatie. (MBO/HBO/WO).

PROGRAMMA

De training bestaat uit een 1 dag en een terugkomdagdeel voor het aanscherpen van de resultaatafspraken en de borging in de praktijk. Voorafgaand aan de training doe je een voorbereidende opdracht.

Onderdelen van de training:

 • Welke talenten breng jij in, wat heb jij je team te bieden? Enne: geeft je dat ook energie? We brengen jouw (onbekende?) talenten én energieslurpers in beeld.
 • Het formuleren van resultaten: welke bijdrage lever jij, op basis van je talenten, dit jaar aan jouw team/ afdeling/ organisatie? Het afdelingsplan staat hierbij symbool voor de ‘vrijheid in gebondenheid’.
 • Welke resultaatmaatstaven hanteren jij en je organisatie daarvoor: wanneer lever je ‘goed werk’?
 • Het maken van duidelijke afspraken met je leidinggevende over wat je gedurende het jaar gaat bijdragen aan het team, rekening houdend met snelle veranderingen om je heen.
 • De koppeling naar de praktijk: hoe ga je ervoor zorgen dat je je resultaten daadwerkelijk bereikt en dat je energie in balans blijft? Thema’s die hier aan bod komen, zijn timemanagement en assertiviteit.
 • Resultaten van de training.

Maak kennis met de trainer

Geen resultaten.