IconOntwikkelenSquare

Teksten voorgaande edities Paul Cremers Lezing

2018 – René ten Bos

Professionaliteit, maar met mate.

2René ten Bos Paul Cremerslezing 2918 Voorbij de kramp

Klik hier of op de afbeelding om de tekst van de lezing van René ten Bos te openen (in een nieuw venster).

2017 – Mark van Twist

Aansprekend leiderschap.  Over taal en verhaal van/voor bestuurders in de zorg

Paul Cremerslezing 2017

Het is een uitdaging: balans vinden tussen wat moet en wat je kunt. En alsof dat nog geen uitdaging genoeg is, zijn er nog andere dingen waar je rekening moet houden, zoals de politiek, de inspectie en de arbeidsmarkt.

Klik hier of op de afbeelding om de tekst te downloaden (in nieuw venster).

2016 – Paul Verhaeghe

Autoriteit en identiteit, onbekende sleutels tot een betere zorg.

Cover Paul Cremers Lezing 2016

Als we in de zorg over sturingsprincipes hebben, gaat het bijna altijd over regels en geld. Daar gaat veel van onze aandacht, tijd (en frustratie) naar toe. Maar andere mechanismen zijn vaak net zo bepalend en daar nemen we nauwelijks de tijd voor. Zeker in de tijden van significante verandering in de zorg en welzijn zijn deze ‘verborgen beïnvloeders’ cruciaal; ze kunnen ons helpen in deze transitie wanneer we ze bewust inzetten en ze kunnen voor de voortgang een grote belemmering vormen wanneer we ze negeren. Over twee van deze elementen sprak professor Paul Verhaeghe.

Klik hier of op de afbeelding om de tekst te downloaden (in nieuw venster).


2015 – Machteld Huber

Ontketenen voor beginners. Een stille revolutie in de zorg met grote gevolgen.

Boekje-Paul-Cremers-Lezing-2015-Leeuwendaal

Vanuit het besef dat een mens meer is dan zijn ziekte of beperking, heeft Machteld Huber de essentie van gezondheid opnieuw gedefinieerd. Veerkracht en zelfredzaamheid zijn de uitgangspunten van haar nieuwe en oorspronkelijke concept. Een concept dat past in deze tijd waarin de verzorgingsstaat als maatschappijvorm afloopt. Een goede reden dus om voor haar te kiezen. Maar we kozen ook voor haar vanuit ons verlangen naar nieuwe vergezichten die onze durf, onze zorg en onze betrokkenheid versterken.

Klik hier of op de afbeelding om de tekst te downloaden (in nieuw venster)

2014 – Jan Jonker

Zorg om Zorg. Opnieuw leren organiseren in tijden van transitie.


Deze 12e Paul Cremerlezing werd gehouden in de turbulente tijd van nieuwe ontwikkelingen in wetgeving, maatschappelijke verhoudingen en onderlinge menselijke relaties.
De lezing van Prof. dr. Jan Jonker was de afsluiting van een drieluik. In de twee eerdere lezingen werd van gedachten gewisseld over de ‘WAAROM’ vraag door Prof.dr. Harry Kunneman, over het moreel kapitaal in de zorg en de intrinsieke motivatie voor zorgzaamheid en over de ‘WAT’ vraag, ingeleid door Herman Pleij over belangrijke waarden en wat te verwachten in de formele en informele zorg in het licht van de Nederlandse geschiedenis en
cultuur. De lezing van Jan Jonker is vooral ingegaan op de ‘HOE’ vraag. Namelijk hoe nieuwe businessmodellen vanuit de samenleving ontstaan en zichtbaar worden. Hoe maatschappelijke vraagstukken en bedrijfskundige opgaven met elkaar verbonden worden tot duurzame innovaties en nieuw ondernemen. Jan
Jonker wist ons denkkader te verbreden en te vernieuwen en hierin glimpen van de toekomst te laten zien.

Klik hier of op de afbeelding om de tekst te downloaden (in nieuw venster)

2013 – Herman Pleij en Tosca Niterink

Dat maak ik zelf wel uit! Over het poldermodel in de zorg

Boekje-Paul-Cremers-Lezing-2013-Leeuwendaal-300x300
De aanwezigen zijn heen en weer geslingerd tussen groot en klein, vroeger en later, schrijnend en hoopvol. De zorg voor de mensen die het nodig hebben, staat voor grote veranderingen. Inspiratie en dialoog zijn dan belangrijke instrumenten te komen tot een waardevolle transitie. Pleij en Niterink geven dat in ruime mate. Deze publicatie is voor iedereen die er was te herlezen en voor diegenen die er niet bij waren dit alsnog te ontdekken. Het staat garant voor leesplezier en een rijkdom aan ideeën!

Klik hier of op de afbeelding om de tekst te downloaden (nieuw venster)

2012 – Harry Kunneman

Het belang van moreel kapitaal in zorg en welzijn

Boekje-Paul-Cremers-Lezing-2012-Leeuwendaal-300x300
De Stichting Paul Cremers organiseerde in 2012 haar 10e lezing, een bijzonder jubileum en opnieuw een impuls voor het anders denken over de zorg. De vorm was net als de inhoud, prikkelend en indrukwekkend. De lezing van Harry Kunneman werd regelmatig onderbroken door het vioolspel van Esther Apituley.

Klik hier of op de afbeelding om de tekst te downloaden (nieuw venster)

Video-impressie van deze lezing

2011 – Prof.dr. Hans Boutellier

Nodale zorg. Ondersteuning, begeleiding en hulpverlening in een netwerksamenleving

Boekje-Paul-Cremers-Lezing-2011-Leeuwendaal-300x300
De negende lezing werd op 13 april 2011 verzorgd door Hans Boutellier, algemeen directeur Verwey-Jonker Instituut en bijzonder hoogleraar Veiligheid & Burgerschap aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. De lezing wist de toehoorders buitengewoon te boeien door de kwaliteit van de samenleving zelf als doorslaggevende factor te beschouwen, bij het bewaken van de kwaliteit van zorg en welzijn voor mensen die ondersteuning behoeven.
Het moderatorschap was wederom in handen van Pieter Hilhorst, landelijk bekend als de VARA Ombudsman. Hij wist de discussie met de aanwezigen weer op heel bijzondere wijze aan te jagen en zorgde ervoor dat de inhoud van deze lezing de gesprekken tijdens het diner nog lange tijd beheerste.

Klik hier of op de afbeelding om de tekst te downloaden (nieuw venster)

2010 – Prof.dr. Lucas C.P.M. Meijs

Boekje-Paul-Cremers-Lezing-2010-Leeuwendaal
Betrokkenheid van burgers als verzekering tegen een zwalkende overheid

Prof.dr. Lucas C.P.M. Meijs, bijzonder hoogleraar “Vrijwilligerswerk, civil society en ondernemingen” hield een hartstochtelijk pleidooi om maatschappelijke organisaties de kans te geven om hun zelfstandigheid te heroveren.

Klik hier of op de afbeelding om de tekst te downloaden (nieuw venster)

2009 – Sadik Harchaoui

Een volk dat zorgt, is een volk dat leeft

Boekje-Paul-Cremers-Lezing-2009-Leeuwendaal

Sadik Harchaoui was ten tijde van deze lezing voorzitter van de Raad van Bestuur van FORUM en voorzitter van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO).

Klik hier of op de afbeelding om de tekst te downloaden (nieuw venster)

Sluit Menu