Onvoorziene kosten eigenrisicodragerschap WW

Als werkgever in de overheidssector en in het onderwijs bent u verplicht eigenrisicodrager voor de Werkloosheidswet. Dit betekent dat u de kosten van de werkloosheidsuitkering betaalt als een van uw werknemers werkloos raakt. Veel werkgevers zijn in de veronderstelling dat deze kosten stoppen op het moment dat de ex-werknemer ergens anders een nieuw dienstverband krijgt. Maar dit is niet altijd het geval.

Ex-werknemer

De vuistregel is dat u de kosten van een werkloosheidsuitkering draagt als u de laatste werkgever bent voordat de werknemer werkloos raakt én als de werknemer recht heeft op een werkloosheidsuitkering. Deze kosten eindigen pas als de werkloosheidsuitkering van uw ex-werknemer eindigt, bijvoorbeeld bij een nieuw dienstverband. Toch kan het zijn dat u op een later moment opnieuw de kosten voor de werkloosheidsuitkering van uw ex-werknemer moet dragen.
Als uw ex-werknemer bij een nieuwe werkgever gaat werken maar binnen zes maanden (ofwel binnen 26 weken) wordt ontslagen, herleeft de oorspronkelijke werkloosheidsuitkering voor zover de ex-werknemer dit nog niet had ‘opgebruikt’. Vanaf dat moment herleeft ook het eigenrisicodragerschap en moet u weer de kosten van de werkloosheidsuitkering betalen zolang deze voortduurt.
In het geval uw ex-werknemer langer dan zes maanden bij de nieuwe werkgever werkzaam is en vervolgens werkloos raakt, ontstaat een nieuw recht op een werkloosheidsuitkering waarvoor u geen eigenrisicodrager meer bent. Vanaf dat moment heeft u geen kosten meer aan de werkloosheidsuitkering van uw ex-werknemer. Deze kosten komen dan voor rekening van de nieuwe werkgever.
Ook heeft u geen kosten meer aan uw ex-werknemer als deze na het ontslag direct ergens anders is gaan werken en geen recht op een werkloosheidsuitkering is ontstaan. Als uw ex-werknemer dan binnen zes maanden door de nieuwe werkgever wordt ontslagen, draagt deze de kosten van de werkloosheidsuitkering.

Nieuwe werknemer

Het eigenrisicodragerschap speelt een rol bij de kosten van de werkloosheidsuitkering van ex-werknemers maar kan ook van belang zijn bij het aannemen van nieuwe werknemers.
Als u uw nieuwe werknemer na korte tijd ontslaat, kan het zijn dat u niet de kosten hoeft te dragen voor de werkloosheidsuitkering. Dit is het geval als de nieuwe werknemer voorafgaand aan het dienstverband met u gebruik heeft gemaakt van een werkloosheidsuitkering. Als u de nieuwe werknemer binnen zes maanden ontslaat, zal de eerdere werkloosheidsuitkering herleven. Hiervoor bent u geen eigenrisicodrager dus hoeft u de kosten hiervan niet te betalen.
Dit is anders als u een nieuwe werknemer aanneemt en dit aansluit op het eerdere dienstverband van de werknemer. De werknemer is dan niet werkloos geweest en heeft geen recht gehad op een werkloosheidsuitkering. Als u deze nieuwe werknemer binnen zes maanden ontslaat, zal een nieuw recht op een werkloosheidsuitkering ontstaan waarvoor u eigenrisicodrager bent en u de kosten zal moeten dragen.

Conclusie

Het eigenrisicodragerschap heeft vaak nadelige gevolgen voor u als werkgever. U draagt de kosten van de werkloosheidsuitkering van uw ex-werknemers, welke door de lange duur flink kunnen oplopen. Voor meer informatie over de kosten van werkloosheid in het onderwijs wil ik u wijzen op het artikel ‘werkloosheidskosten onderwijs onhoudbaar’ dat op 22 september jl. op onze website is geplaatst. Dat de kosten zelfs kunnen doorlopen nadat de ex-werknemer ergens anders in dienst is getreden, is over het algemeen niet bekend. Tegelijkertijd kan het eigenrisicodragerschap en het herleven van een eerdere werkloosheidsuitkering ook gunstig voor u uitpakken bij het aannemen van een nieuwe werknemer. Het is goed om in beide situaties, het ontslaan én aannemen van werknemers, rekening te houden met de gevolgen van het eigenrisicodragerschap.

Maaike Rietbergen
Juridisch adviseur