Generatiepact, tips voor uitstroom

De Cao Gemeenten stimuleert de inzet van een generatiepact: ruimte voor instroom van jongeren door vrijwillige uitstroom van oudere medewerkers. Verschillende gemeenten zijn hiermee al aan de slag gegaan. Overweegt u dat ook? Dan wilt u natuurlijk vooraf duidelijkheid over de gevolgen voor uw organisatie en uw medewerkers en wilt u financiële en juridische risico’s beheersen. Wij geven u daarvoor een aantal tips.

Generatiepact: maatwerk voorop

Om tot een optimaal resultaat te komen voor uw organisatie, is maatwerk noodzakelijk bij de inrichting van het generatiepact. Daarbij kan sprake zijn van samenloop van verschillende instroom- en uitstroomarrangementen. Daarom:

 • bepaal zorgvuldig de behoeften en de mogelijkheden van uw organisatie
 • inventariseer de wensen van uw medewerkers
 • bereken de kosten en effecten van de voorgenomen arrangementen

Uitstroom bevorderen

Leeuwendaal generatiepact instroom uitstroom

De Cao Gemeenten 2013-2015 noemde minder werken als voorbeeld van uitstroom in een generatiepact. Enkele gemeenten boden ouderen de mogelijkheid eerder te stoppen met werken. Om uitstroom van oudere medewerkers te stimuleren, worden in een uitstroomarrangement elementen opgenomen die uitstroom aantrekkelijk maken voor de medewerker. Zo kan bijvoorbeeld het verlies aan salaris of pensioenopbouw (gedeeltelijk) worden gecompenseerd. Let op: de gekozen vormen voor uitstroom en compensatie kunnen gevolgen hebben voor belastingen en premies, inkomen, pensioen en sociale uitkeringen.

Juridische aandachtspunten

Een juridisch correcte en goed doordachte vormgeving van de gekozen arrangementen is noodzakelijk voor grip op juridische en financiële risico’s. Daarom:

 • leg de arrangementen vast in een schriftelijke regeling
 • (arbeids)tijd, salaris en pensioen zijn complexe elementen, dus doorloop de mogelijke scenario’s
 • toets hoe de regeling zich verhoudt tot wetgeving, de CAR-UWO en de bestaande lokale regelingen en zorg voor een heldere aansluiting over en weer
 • bepaal hoe u om wilt gaan met pensioenopbouw en betaling van pensioenpremies
 • houd rekening met eventuele fiscale gevolgen
 • wees u bewust van mogelijke gevolgen voor sociale uitkeringen
 • kies de looptijd van de regeling weloverwogen en bepaal zo nodig overgangsrecht
 • beoordeel of overeenstemming in het Georganiseerd Overleg of instemming van de ondernemingsraad vereist is

Contact

Wij hebben ervaring met het opzetten van een generatiepact in al zijn facetten, inclusief inventarisatie van wensen en mogelijkheden, inrichting van arrangementen, het berekenen van effecten, het opstellen van regelingen en voorlichtingsmateriaal en het overleg in het GO.
Wilt u meer weten over de mogelijkheden van een generatiepact voor uw organisatie, neemt u dan gerust contact op met Sabine Goes.

Sabine Goes

Foto van Sabine Goes
Adviseur, Themamanager Resultaatgedreven werken Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 2900 4756
Biography

Sabine Goes is themamanager en senior adviseur rol- en talentgericht werken. Sabine ziet er uitdaging in om met management en medewerkers te zoeken naar manieren om voortdurend te komen tot een optimale afstemming tussen doelen, opgaven en resultaten van de organisatie en de strengths en talenten van medewerkers. Ik begeleid graag management en medewerkers in hun reis om te komen tot een ontwikkelgerichte organisatie.

Sabine is een stevige gesprekspartner op management en bestuurlijk niveau. Zij heeft gevoel voor de organisatie en voor verhoudingen, kan goed inspelen op verschillende situaties, is analytisch sterk, maar ook pragmatisch en resultaatgericht. Zij is een zeer ervaren adviseur, procesbegeleider en projectleider.