Generatiepact gemeente Leiden

De gemeente Leiden heeft een eenzijdig opgebouwd personeelsbestand. Er zijn veel oudere medewerkers en relatief weinig jongeren. Ook de diversiteit van het personeelsbestand is gering. De gemeente wil de samenstelling van het personeelsbestand meer in overeenstemming brengen met de opbouw van de Leidse samenleving, en wil in het bijzonder jongeren meer kansen bieden. Daarbij sluit de gemeente aan bij het concept van het generatiepact uit de cao Gemeenten, waarbij ouderen ruimte maken voor jongeren. Leeuwendaal ondersteunt dit project met raad en daad, en draagt onder meer het volgende bij:

  • Ontwerp- en toetssesies met ouderen en jongeren, zodat er arrangementen ontstaan die aansluiten op hun behoeften en op voldoende belangstelling kunnen rekenen.
  • Vormgeving van arrangementen ‘Minder werken’ en ‘Eerder stoppen’ voor ouderen, waarbij het inkomen voor de helft wordt doorbetaald en de pensioenopbouw volledig wordt voortgezet.
  • Samenstelling van arrangementen voor jongeren die voorzien in ervaringsopbouw op verschillende plekken, regelmatige feedback, een talentscan en een programma gericht op behoud van de eigenheid van de generatie.
  • Borging van het transitieproces, zodat er daadwerkelijk vitaliteit en beweging ontstaat. In dit kader is er gerichte aandacht voor de middengroepen en voor leidinggevenden.
  • Doorrekening van de effecten, mede gelet de financiële taakstelling van de gemeente.
  • De rechtpositionele uitwerking en bespreking in het Georganiseerd Overleg.
  • Enquêtes en voorlichtingsmateriaal.

Meer informatie en contact

Leeuwendaal generatiepact instroom uitstroomLeeuwendaal heeft ervaring met het opzetten van een generatiepact in al zijn facetten, inclusief inventarisatie van wensen en mogelijkheden, inrichting van arrangementen, het berekenen van effecten, het opstellen van regelingen en voorlichtingsmateriaal en het overleg in het GO.
Wilt u meer weten over de mogelijkheden van een generatiepact voor uw organisatie, neemt u dan gerust contact op met Sabine Goes of Erik Schouten.

Sabine Goes

Foto van Sabine Goes
Adviseur, Themamanager Resultaatgedreven werken Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 2900 4756
Biography

Sabine Goes is themamanager en senior adviseur rol- en talentgericht werken. Sabine ziet er uitdaging in om met management en medewerkers te zoeken naar manieren om voortdurend te komen tot een optimale afstemming tussen doelen, opgaven en resultaten van de organisatie en de strengths en talenten van medewerkers. Ik begeleid graag management en medewerkers in hun reis om te komen tot een ontwikkelgerichte organisatie.

Sabine is een stevige gesprekspartner op management en bestuurlijk niveau. Zij heeft gevoel voor de organisatie en voor verhoudingen, kan goed inspelen op verschillende situaties, is analytisch sterk, maar ook pragmatisch en resultaatgericht. Zij is een zeer ervaren adviseur, procesbegeleider en projectleider.

Erik Schouten

Foto van Erik Schouten
Adviseur Mobiel: 06 5397 5450 Telefoon werk: 088 00 868 00
Biography

Erik Schouten is een senior adviseur en manager op het terrein van arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen. Beoordelen, ontwikkelen en belonen is de kern van zijn expertise. Erik heeft een uitstekend doorzicht in getallen, kan goed schrijven en met impact spreken. Hij heeft veel ervaring in het begeleiden van (paritaire) werkgroepen en het doen van cao-onderhandelingen, zowel in het bedrijfsleven als in de (semi-)publieke sector. Erik heeft een sterk ontwikkeld analytisch en probleemoplossend vermogen, waardoor hij in staat is om snel overzicht te verkrijgen en een aansprekende visie te formuleren. Zijn ruime proces- en projectvaardigheden zet hij daarbij in om plannen daadwerkelijk te realiseren. Erik is niet bang voor tegenstellingen en is origineel en humoristisch.