Gelukkige teams

Het Instituut Sport en Bewegen van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN) geeft docenten de ruimte en creëert zo gelukkige teams. Dat zijn teams met eigen verantwoordelijkheid, regelruimte en rolgericht werken. Zonder daarbij te ontmanagen, want management heeft wel degelijk een functie, al was alleen maar om als hitteschild te dienen tegen overijverig afrekenen. We zijn er trots op deel van geweest om dit te laten ontstaan door drie lessen in praktijk te brengen:

  • werf mensen voor teams op grond van kwaliteiten en drijfveren
  • denk in rollen en niet in taken, zodat teamleden hun kwaliteiten en drijfveren ook kunnen inzetten
  • benut de energie en dynamiek in teams, onder meer door een goede balans tussen leiderschap en zelfmanagement

Lees hier een uitgebreid artikel over de aanpak van Instituut Sport en Bewegen van de HAN.

Leeuwendaal Het gelukkige team-4