Leeuwendaal Logo

Amke is themamanager strengths-based ontwikkelen bij Leeuwendaal. Zij is een veelzijdig coach en adviseur op het gebied van het talentgericht ontwikkelen van individuen, teams en organisaties. Amke is op haar best in veranderprocessen op het snijvlak van mens en organisatie. Haar visie is dat mensen in een organisatie altijd met elkaar en met de overkoepelende opgave verbonden zijn. Je voegt als bestuurder, leidinggevende en medewerker de meeste waarde toe aan de prestaties van de organisatie wanneer je jezelf, je omgeving en je opgave goed kent. Haar dagelijks werk is dan ook om mensen te begeleiden in het leren kennen en waarderen van de eigen en elkaars sterke punten en de stappen te bepalen om de gestelde opgave te realiseren.
Amke begeleidt trajecten, projecten en processen zorgvuldig en vanuit overzicht, zonder de belangrijke details uit het oog te verliezen. Haar werkwijze kenmerkt zich door kwaliteit, interesse en resultaatgerichtheid. Eerst luisteren, dan meedenken en adviseren en vervolgens samen realiseren, is haar motto. Zij wordt door opdrachtgevers en de mensen die zij coacht gewaardeerd om haar betrokkenheid, inhoudelijke kracht en verandervermogen.
Als themamanager is Amke verantwoordelijk voor de ontwikkeling en kwaliteit van de dienstverlening van Leeuwendaal waarin de instrumenten van onze samenwerkingspartner Gallup worden ingezet: de CliftonStrengths Talentenmeting en het Q12 engagementonderzoek. Ook is zij coördinator van de Nederlandstalige opleidingen die Leeuwendaal verzorgt als partner van Gallup. Dit zijn onder andere de Versnelde opleiding Strengthscoaching (Accelerated Strengths Coaching Course) en de in-company Strengths Discovery Dag voor organisaties.
Amke is Gallup gecertificeerd Strengthscoach en Registerpsycholoog Arbeid en Organisatie NIP. Haar persoonlijke CliftonStrengths talenten zijn: verbondenheid, individualisering, relatievorming, intellect, leergierigheid, actiegerichtheid en organisatievermogen.