Coaching leidinggevenden

Talent heeft u gebracht waar u nu staat in uw carrière. Maar talent biedt nog geen garantie voor inspirerend leiderschap. De coaches van Leeuwendaal weten uit ervaring wat dit vergt. Zij kunnen uw leiderschapsontwikkeling versnellen. U kunt met hen sparren op de inhoud, hen laten meedenken over een veranderproces in uw team of samen belemmerende denkpatronen verleggen. Zij kunnen u coachen op hoofdlijnen én bij het leggen van de juiste accenten.

Sterke start, dito finish

Met coaching voor leidinggevenden hervindt u sneller de juiste tred na een carrièrestap. U leert hoe u in uw nieuwe rol weer kunt accelereren en excelleren. Uw coach kent de route die voor u ligt en helpt u soepel de hordes te nemen die op uw pad liggen.
Leeuwendaal coaching voor leidinggevendenAls u juist tegen een volgende carrièrestap aanschurkt, kan leiderschapscoaching het verschil maken tussen net wel en net niet. Veelal is dat een kwestie van details en kan uw coach u met bescheiden interventies dat beslissende zetje geven.

Scharnierpunt X

De coaches van Leeuwendaal hebben bijzondere expertise in het ontwikkelen van een effectieve leiderschapsstijl voor de Generatie X. Deze groep die – ruwweg – in de jaren zestig en zeventig werd geboren, neemt in steeds meer organisaties het roer over. De nieuwe leiders die tot die Generatie X behoren, moeten zich goed kunnen verstaan met de babyboomers die nog ruim vertegenwoordigd zijn in raden van bestuur en raden van toezicht. Uiteraard moet hun leiderschap de generatiegenoten inspireren. En minstens zo belangrijk: ze moeten aanstormend talent weten te binden aan de organisatie, het nieuwe talent uit Generatie Y.
Het is zeer boeiend, maar ook complex om deze cruciale rol te vervullen. Uw coach helpt u graag de juiste koers te vinden en te houden.

De breedte én de diepte

Bij Leeuwendaal is coaching één van de instrumenten die we kunnen inzetten om uw groei te versnellen. Maar die groei begint of eindigt niet per se daarmee. Een paar voorbeelden van andere kansen die we u kunnen bieden.

• Voorafgaand: met een ontwikkel assessment kunnen we uw inzicht in uw eigen kwaliteiten, uw ontwikkelpunten en de ontwikkelbaarheid van gevraagde competenties verdiepen. U komt tot een beter begrip van welke competenties u energie geven en welke u juist energie kosten. Daarmee scheppen we een feitelijke basis waarop we heel gericht kunnen voortbouwen aan uw verdere ontwikkeling.
• Tijdens: een development center is de juiste keuze als u houdt van kort en krachtig met een gegarandeerd effect. Zeer intensief, maar ook zeer effectief.
• Aansluitend: teamcoaching biedt een uitgelezen mogelijkheid om uw mensen in de juiste beweging te krijgen en de slagingskans van veranderprocessen aanzienlijk te vergroten.

Nu doen!

Uw eerste stap: neem contact op met Cees Klok. In een telefonische intake neemt hij graag uw vragen en wensen met u door. Op basis daarvan verwijst hij naar de coach die het beste bij u past. Met hem of haar heeft u vervolgens een verdiepend kennismakingsgesprek waarin u samen de aanpak nauwkeurig afstemt op uw vraag en uw voorkeuren.

 

Over de Leeuwendaal-coaches

Alle Leeuwendaal-coaches hebben uitgebreide ervaring als manager of als adviseur. Ze kennen het klappen van de zweep. Ze zijn – voor zover van toepassing – aangesloten bij de beroepsvereniging op hun vakgebied en ze zijn trouw aan de beroepscodes van deze verenigingen. In hun coachingspraktijk maken ze uitsluitend gebruik van bewezen methoden. Uiteraard volgen ze alle relevante ontwikkelingen in hun vakgebied op de voet.
In het coachingstraject hebben zij toegang tot het volledige instrumentarium van Leeuwendaal: psychologische tests, vragenlijstonderzoek, rollenspelen, videofeedback en 360 graden feedback en nog veel meer.

Deze Leeuwendaal-coaches helpen je verder

Menu