Adviesgroep Organisatiepsychologie en Assessments 

Wij geloven in matchkracht: Een medewerker die op het juiste moment op de juiste plek zit. Dat is niet alleen goed voor die medewerker zelf, maar ook voor het team en daarmee voor de hele organisatie. Iedereen op elk moment op de juiste plek, dat is de inzet.
In onze assessments staan zelfregie en eigen verantwoordelijkheid van de kandidaat voorop. We zien het assessment als een leerbeleving die bijdraagt aan de ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid. We maken hierbij gebruik van een E-portfolio.

Individu, team en organisatie

We bieden gerichte dienstverlening op het gebied van individuele ontwikkeling, teamontwikkeling en organisatieontwikkeling. We verzorgen assessments, traineeprogramma’s, (loopbaan)coaching en (grootschalige) selectie- en plaatsingsprocedures.

Appreciative assessment

Kenmerkend in onze appreciative assessments is het feit dat we ons richten op wat mensen wél goed kunnen. We focussen op kwaliteiten en zoeken de meerwaarde die iemand voor het team en de organisatie meebrengt. We kijken naar ontwikkelmogelijkheden. De ervaring heeft ons geleerd dat deze aanpak leidt tot echte waardecreatie.

Alle niveaus in de organisatie

Voor assessments, coaching en selectie- en plaatsingsprocedures zijn we ervaren op de verschillende niveaus en typen functies. Ook voor managementfuncties op diverse niveaus (raden van bestuur, raden van toezicht, directieteams) hebben we een uitgebreide ervaring en een breed palet aan interventies. Het komt regelmatig voor dat vanuit een assessment of plaatsingsprocedure (loopbaan)coaching wordt ingezet of een ander leertraject voor kandidaten.

Over onze assessments

Met onze assessments willen wij vernieuwend en onderscheidend zijn. We vinden open communiceren, helder adviseren en transparant werken belangrijk. Centraal in onze methodiek staat zelfregie. Hiermee kunnen deelnemers zich optimaal presenteren, maar het assessment is zeker niet vrijblijvend. Elk assessment is een ultieme leerervaring, waarin we met meerdere feedbackmomenten deelnemers uitdagen kritisch te kijken naar de effectiviteit van hun aanpak en te experimenteren met nieuw gedrag.
Professionaliteit en gelijkwaardigheid zijn kenmerkend voor onze omgang met de deelnemers. We geven een duidelijk advies over geschiktheid, potentieel en ontwikkelmogelijkheden, waarbij we kijken naar kwaliteiten, groeikansen en risico’s. Maar daarbij nodigen we ook nadrukkelijk uit tot reactie en reflectie. We stimuleren deelnemers om een concrete aanzet te doen voor een persoonlijk ontwikkelplan (POP) aan de hand waarvan u met hen het gesprek aan kunt gaan.

De voorspellende waarde van selectiemethoden

Infographic Leeuwendaal 320 assessments selectiemethoden

Klik hier of op het plaatje om een grote versie in een nieuw venster te openen.

Appreciative assessment doet recht aan kandidaten

‘Appreciative’ is het uitgangspunt voor de assessments van Leeuwendaal. De positieve (‘appreciative’) focus doet meer recht aan kandidaten dan de traditionele aanpak. En daar heeft zeker ook de organisatie baat bij. Maar hoe werkt het dan en wat is het verschil met het klassieke assessment? Lees meer>>

U kunt ons onder andere inschakelen voor…

 • We brengen de ambities, kwaliteiten, ontwikkelpunten en ontwikkelmogelijkheden van de deelnemer in kaart, met het oog op een functierichting- of groep. Al tijdens het assessment dagen wij de deelnemer uit met gesignaleerde leerpunten aan de slag te gaan. Hierdoor ervaart hij of zij wat er in een nieuwe rol gevraagd wordt en of dit dichtbij of juist wat verder van zijn of haar kwaliteiten ligt.

 • De focus ligt op de mate waarin de kwaliteiten van de deelnemer aansluiten op een specifiek functie- of competentieprofiel. We geven een helder en eenduidig advies gegeven over de geschiktheid van de deelnemer. Daarnaast adviseren wij concreet over wat de deelnemer zelf kan doen om zich verder te ontwikkelen binnen de functie en hoe de organisatie daarbij kan ondersteunen.

 • We schetsen een helder beeld van de kwaliteiten, ontwikkelpunten, ontwikkelafstand en het groeipotentieel van de deelnemer ten opzichte van een specifieke functie. Wij bieden inzicht in wat er nodig is om het gewenste potentieel vorm te geven en we geven concrete adviezen om daadwerkelijk stappen te maken, vanuit een realistisch tijds- en inspanningsperspectief.

 • Een Top Assessment bij Leeuwendaal versterkt jouw leiderschap. Het geeft je een
  kristalhelder zelfinzicht op basis waarvan je jouw onbenut potentieel kunt aanspreken en ontwikkelen. Dat zal je helpen jouw opdracht te volbrengen en een bron van inspiratie te zijn voor anderen. Lees meer >>

 • Hoe is het gesteld met de bevlogenheid en het aanpassingsvermogen van de mid-careers in uw organisatie? Zijn zij nog steeds gedreven in wat zij doen? Worden hun sterke punten goed benut? Zitten zij nog op de goede plek? Het mid-career assessment geeft antwoord op deze en andere wezenlijke vragen. Als meet- en ontwikkelinstrument vervult het een cruciale rol voor de medewerker én de organisatie. Lees meer >>

 • Met een loopbaanonderzoek geven we deelnemers inzicht in hun drijfveren, kwaliteiten, vaardigheden en interessegebieden. Ook maken we een vertaling naar passende functies en geven we hen advies over de acties die zij kunnen ondernemen om in aanmerking te komen voor gewenste functies.

  Wij dagen hen uit om na te denken over ‘wie ben ik?’ en ‘wat wil ik bereiken in mijn loopbaan?’ Dat doen we met een verdiepend gesprek, maar ook met vragenlijsten, tests, rollenspellen en verschillende (loopbaan) opdrachten. Aan de hand van de resultaten hiervan, geeft de loopbaanadviseur vervolgens passende adviezen over hoe de loopbaan zou kunnen worden vervolgd. We denken mee over de benodigde opleidingen en aansluiting op de arbeidsmarkt. Daarbij geven we concrete tips over hoe mensen eventuele minder sterke punten verder kunnen ontwikkelen om uiteindelijk in de gewenste functie tot volledige bloei te komen.

 • In ons groeiatelier creëren kandidaten een roadmap van hun eigen leerroute. Vertrekkend vanuit kwaliteiten, talenten en potentieel, stippelen ze hun pad uit. Na een tijdje in ons atelier te hebben vertoefd, bereiken ze met een development centre, training, (loopbaan)coaching of een leiderschapsprogramma hun volgende bestemming.

 • Voor veel voorkomende vragen hebben we korte, themagerichte trajecten ontwikkeld. Daarin gaat de kandidaat aan de slag met vragenlijsten en opdrachten rondom thema’s als Kracht, Energie & Inspiratie en Oriëntatie. Een andere mogelijkheid is de Loopbaancheck met aandacht voor brede inzetbaarheid en mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Tijdens het traject voert de kandidaat verdiepende gesprekken met een ervaren coach. Het geheel wordt binnen twee tot drie maanden afgerond met een concreet actieplan. De deelnemer wordt optimaal gestimuleerd om verworven inzichten te vertalen naar concrete vervolgstappen zodat hij of zij deze gemotiveerd en met zelfvertrouwen kan zetten. Natuurlijk is maatwerk altijd mogelijk en bieden we ook trajecten met een langere doorlooptijd en intensievere begeleiding aan.

 • Talent heeft u gebracht waar u nu staat in uw carrière. Maar talent biedt nog geen garantie voor inspirerend leiderschap. De coaches van Leeuwendaal weten uit ervaring wat dit vergt. Zij kunnen uw leiderschapsontwikkeling versnellen. U kunt met hen sparren op de inhoud, hen laten meedenken over een veranderproces in uw team of samen belemmerende denkpatronen verleggen. Zij kunnen u coachen op hoofdlijnen én bij het leggen van de juiste accenten. Lees meer >>

 • Dit asssesment geeft een diepgaand inzicht in de duurzame inzetbaarheid van de deelnemer.
  Duurzame inzetbaarheid is een belangrijk thema voor organisaties en medewerkers. Organisaties veranderen en functies veranderen in een hoog tempo mee. Het is belangrijk dat medewerkers goed weten wat ze willen en kunnen zodat ze vanuit zelfregie hun loopbaan kunnen vormgeven. Ook zullen ze zich bewust moeten worden en blijven van hun aantrekkelijkheid voor de (interne en externe) arbeidsmarkt. Waar liggen kansen en mogelijkheden en wat is ervoor nodig om die te verzilveren?

  Wij zien duurzame inzetbaarheid als de vermenigvuldiging van Willen x Kunnen x Regiekracht.
  Bij het ‘Willen’ kijken we naar drijfveren, energie, interesses, wensen en uitdagingen.
  Het ‘Kunnen’ gaat over competenties, sterke en zwakke punten, het potentieel en talenten. Bij ‘Regiekracht’ kijken we naar het zelfsturend vermogen en de veranderbereidheid. Door deze drie aspecten in samenhang en in de juiste context te meten, geven we een indicatie van het bereik van iemands duurzame inzetbaarheid.

  Aan de hand van een verdiepend gesprek met een psycholoog, diverse vragenlijsten (persoonlijkheid, interesse en drijfveren) en praktijkopdrachten krijgt de deelnemer zicht op zijn eigen duurzame inzetbaarheid. Ook voert hij/zij een gesprek met een jobsearcher waarmee ten aanzien van de gewenste functie een arbeidsmarktanalyse wordt gedaan. Het geheel wordt afgerond met een rapport dat voor deelnemers op veel vlakken een eye opener zal zijn. Ook wordt de deelnemer gestimuleerd acties voor zijn of haar inzetbaarheid te formuleren om daarna het heft in eigen handen te nemen.

Dit is ons team

Marieke Ruygt

Foto van Marieke Ruygt
Adviseur, psycholoog NIP Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 51 83 52 16
Biografie

Marieke is van huis uit arbeids- en organisatiepsycholoog. Ze is een betrokken en pragmatische adviseur, die met enige nuchterheid en humor de wereld aanschouwt. Ze heeft ruime ervaring met assessments in het kader van selectie- en ontwikkelvraagstukken en combineert haar vak met het aansturen van projecten. Ze maakt gemakkelijk contact en slaagt er in prettige klantrelaties op te bouwen en te onderhouden. Marieke is enthousiast en positief ingesteld en probeert van elke dag een goede te maken!

Esther Hamers

Foto van Esther Hamers
Adviseur, psycholoog NIP Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 46 71 35 83
Biografie

Esther is een ervaren assessment psycholoog met een focus op ontwikkeling en coaching van (top)management. Zij heeft een brede kennis en ervaring binnen zowel de profit sector, als de overheid op het gebied van selectieassessments, ontwikkelassessments, potentieelbeoordelingen en loopbaanbegeleiding. Als onafhankelijk strategisch adviseur ondersteunt zij directies bij plaatsingsprocessen, implementatie van MD-beleid of als onafhankelijk lid van plaatsingscommissies bij benoemingen van risicovolle posities.

Marit van den Berg

Foto van Marit van den Berg
Adviseur, psycholoog NIP Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 53 71 82 91
Biografie

Marit van den Berg is psycholoog NIP/Arbeid & Organisatie en heeft ruime ervaring op het terrein van loopbaanadvies en assessments. Zij heeft zich gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met loopbaan- en ontwikkelvragen. Daarbij richt zij zich op de kracht en het potentieel van mensen en een juiste match met de rollen en werkzaamheden binnen een organisatie. Marit is betrokken, inlevend en een toegankelijke gesprekspartner voor kandidaat en opdrachtgever.

Eelco Schut

Foto van Eelco Schut
Adviseur, psycholoog NIP Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 29 00 47 73
Biografie

Eelco is werkzaam als arbeids & organisatiepsycholoog, (loopbaan)adviseur, intervisiebegeleider, (executive) coach en teamcoach. Naast jarenlange ervaring op het gebied van assessments en loopbaancoaching op tactisch en strategisch niveau, is hij de laatste jaren actief op het gebied van executive coaching en teamcoaching. Hij weet individuen en teams vanuit een goede organisatiesensitiviteit op een persoonlijke en prikkelende manier in het hier-en-nu met gedrag te confronteren en dit gedrag te relateren aan de meer overkoepelende organisatiedoelen. Het in beweging brengen van individuen en teams is zijn drive. Dat doet hij vanuit de systeembenadering. Als HRM-adviseur geeft hij bedrijven ook in bredere zin adviezen op het gebied van personeelsselectie, loopbaanontwikkeling en management-developmentprogramma’s. De opdrachtgevers die hij bedient zijn voornamelijk rijksoverheid, gemeentelijke overheid en andere semi-overheidsorganisaties.

Iris Peek-Haas

Foto van Iris Peek-Haas
Adviseur Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 29 00 47 12
Biografie

Iris Peek-Haas is projectleider en adviseur op het gebied van HRM, selectie- en plaatsingsprocessen en organisatie inrichting en -ontwikkeling. In haar werk als organisatieadviseur heeft zij brede ervaring opgedaan op HRM-gebied. Naast een grote inhoudelijke deskundigheid is Iris met name ook thuis in project- en procesmanagement. Zij ondersteunt en adviseert de organisatie (bestuur en management) in de aanpak van het project en heeft tijdens het project een proactieve rol wanneer het gaat om het verbinden van partijen en oplossen van knelpunten in het proces. Zij werkt met veel enthousiasme, benadert vraagstukken analytisch en werkt met grote betrokkenheid samen met de mensen in organisaties om te komen tot zichtbare en werkbare resultaten.

Reinoud van de Wint

Foto van Reinoud van de Wint
Adviseur, psycholoog NIP Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 22 50 01 18
Biografie

Reinoud is een ervaren assessmentpsycholoog, die bevlogen is over zijn vak: de uitvoering van selectie- en ontwikkelassessments. Hij helpt mensen in hun kracht te staan en hun hart te volgen. Daarnaast is hij als account- en projectmanager betrokken bij grootschalige assessmentstrajecten. Samen met de klant buigt hij zich over personele vraagstukken en zoekt hij naar oplossingen die aansluiten bij hun wensen. Reinoud heeft een zeer brede interesse en weet vlot prettige relaties op te bouwen, maar durft ook kritisch te zijn en schroomt er niet voor tegen de stroom in te zwemmen.

Peter Kramer

Foto van Peter Kramer
Adviseur, registerpsycholoog NIP Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 13 83 24 81
Biografie

Peter is een assessmentpsycholoog met ruim 22 jaar ervaring bij diverse, vooraanstaande adviesbureaus. Hij paart zijn kennis van zowel de profit als not for profit sector aan een oorspronkelijke, persoonlijke en betrokken adviesstijl. Daardoor vindt hij een balans tussen de belangen van zijn opdrachtgevers en de ambities en kwaliteiten van zijn kandidaten. Leidend in zijn aanpak zijn transparantie, oprechtheid en durf;hij loopt niet weg voor lastige vraagstukken of confrontaties en zoekt altijd de dialoog. Dat betekent dat hij elk contact onbevangen insteekt, vertrouwend op zijn expertise en die van zijn gesprekspartners, met een scherp vizier op authenticiteit.

Pauline Baronner

Foto van Pauline Baronner
Adviseur, psycholoog NIP Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 10 89 75 10
Biografie

Pauline is assessmentpsycholoog en loopbaanadviseur. Zowel binnen de overheid als in de commerciële sector. Ze is een inlevende, betrokken en reflecterende gesprekspartner. In haar begeleiding richt ze zich op bewustwording van de eigen kwaliteiten en wensen en hoe deze passen bij rollen en werkzaamheden. Ze vindt het interessant om mensen te helpen in hun kracht te staan en veranderingen in hun (werkzame) leven te bewerkstelligen. Daarbij ondersteunt ze hen om opgedane inzichten daadwerkelijk in de praktijk te brengen en zo concrete stappen in hun ontwikkeling te zetten.

Leonore van der Ploeg

Foto van Leonore van der Ploeg
Adviseur, psycholoog NIP Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 21 58 07 55
Biografie

Leonore is een bevlogen psychologe met een wetenschappelijk hart. Na haar overstap van de onderzoekswereld naar de adviesbranche, heeft zij de wetenschappelijke ontwikkelingen op haar vakgebied niet uit het oog verloren. Zij is nauw betrokken bij het up-to-date houden van het testassortiment van Leeuwendaal en is scherp op validiteit van onze assessmentmethodiek. Klantgerichtheid en kwaliteit heeft zij hoog in haar vaandel staan. Haar werkwijze is zorgvuldig en resultaatgericht met oog voor de relatie met haar omgeving. Vragen van klanten vertaalt zij naar maatwerkoplossingen. Naast haar kerntaak van het afnemen van assessments, heeft zij een rol als projectleider.

Suzanne van Beers

Foto van Suzanne van Beers
Adviseur, psycholoog NIP Telefoon werk: 088 00 868 00
Biografie

Suzanne heeft als loopbaan- en selectiepsycholoog ruime ervaring met het uitvoeren van assessments. Zij is te omschrijven als een betrokken adviseur met een sterk analytisch vermogen. Klantgerichtheid en kwaliteit heeft zij hoog in haar vaandel staan. Naast haar kerntaak van het afnemen van assessments, houdt zij zich bezig met coaching. Hierbij combineert zij haar klinische achtergrond met haar arbeidskundige kennis. Tevens is zij specialist op het gebied van testinhoudelijke vraagstukken.

Ankie Truijens

Foto van Ankie Truijens
Adviseur, psycholoog NIP Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 21 58 07 65
Biografie

Ankie is een betrokken, serieuze en kwaliteitsbewuste adviseur, met kennis van de non-profit sector. Ruime ervaring met assessments en loopbaanvraagstukken. Geïnteresseerd in mensen en hun drijfveren. Gericht op het beste uit mensen te halen.

Maryse van Boxtel

Foto van Maryse van Boxtel
Adviseur, psycholoog NIP Telefoon werk: 088 00 868 00
Biografie

Maryse is na haar studie psychologie werkzaam geweest als psycholoog en HR adviseur in zowel de non-profit sector als in het bedrijfsleven. Ruime ervaring heeft zij met (internationale) werving en selectieopdrachten, opzetten van HR beleid (young professional programma / career mobility / ziekteverzuim) en het verrichten van psychologisch onderzoek en assessments. Bij Leeuwendaal houdt zij zich bezig met selectie- en loopbaanvraagstukken. Het heeft haar interesse om bij te kunnen dragen aan iemands professionele en persoonlijke ontwikkeling. Maryse is een resultaatgerichte, invoelende psychologe;kritisch, maar met oog voor de medemens.

Ymke Roes

Foto van Ymke Roes
Adviseur, psycholoog NIP Telefoon werk: 088 00 868 00
Biografie

Ymke is afgestudeerd in de sociale, arbeids- en organisatiepsychologie. Na haar studie heeft zij ervaring opgedaan op het gebied van werving en selectie. Bij Leeuwendaal heeft zij een aantal jaren gewerkt bij de adviesgroep Interimmanagement waar zij onder andere interim-opdrachten in kaart bracht en kandidaten hiervoor selecteerde. De laatste jaren voert zij voornamelijk assessments uit in het kader van selectie-, loopbaan- en ontwikkelvraagstukken. Ymke is een enthousiaste, inlevende en kwaliteitsgerichte psychologe.

Els Louwers-van Leeuwen

Foto van Els Louwers-van Leeuwen
Adviseur, Psycholoog NIP Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 21 58 07 68
Biografie

Els is een gedreven en mensgerichte adviseur met kennis en ervaring op gebied van assessments, coaching, loopbaanbegeleiding en outplacement. Zij heeft werkervaring in het bedrijfsleven, gezondheidszorg, overheid, provincie en gemeentelijke instellingen. Els is kritisch, consciëntieus en communicatief vaardig met invoelend en analytisch vermogen. Zij weet een goede balans te vinden tussen het ruimte bieden voor gevoel en het behalen van doelstellingen. Motto: “Wanneer mensen bereid zijn om hun talenten te benutten, gaat er een wereld voor hen open!”

Eva Vreuls

Foto van Eva Vreuls
Adviseur, psycholoog NIP Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 29 00 47 71
Biografie

Van huis uit is Eva arbeids- en organisatiepsycholoog. Als (assessments)adviseur bij Leeuwendaal zijn gedrevenheid en betrokkenheid, zowel bij de belangen van opdrachtgevers als van kandidaten, kenmerkend voor haar. Daarnaast is zij als projectmanager ervaren in het begeleiden van omvangrijke projecten op het gebied van selectie, doorstroom en ontwikkeling van medewerkers met uiteenlopende functies en schaalniveaus, meestal ten gevolge van een organisatieverandering of reorganisatie en veelal onder tijdsdruk.

Hester Schouten

Foto van Hester Schouten
Adviseur, psycholoog NIP Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 29 00 47 64
Biografie

Hester is werkzaam als adviseur Organisatiepsychologie en heeft een zeer ruime ervaring op het gebied van assessments in het kader van selectie-, loopbaan- en ontwikkelingsvraagstukken van operationeel tot en met strategisch niveau. Belangrijke aspecten in het werk zijn voor haar laagdrempeligheid en persoonlijke betrokkenheid met zowel assessmentkandidaten als opdrachtgevers. Zij is direct, no-nonsense en open in de communicatie. Ook heeft zij een scherpe blik en brengt een gezonde dosis humor met zich mee. Gelijkwaardigheid en transparantie heeft zij hoog in het vaandel staan.

 

Heleen Scheenaart-Hurkmans

Foto van Heleen Scheenaart-Hurkmans
Adviseur, psycholoog NIP Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 21 58 07 63
Biografie

Heleen Scheenaart is begin jaren negentig afgestudeerd als arbeids- en organisatiepsycholoog. Na een aantal jaren bij RPD advies gewerkt te hebben als assessmentpsycholoog, maakte zij eind jaren negentig de overstap naar Leeuwendaal. Zij werkte eerst als adviseur, daarna drie jaar als directeur organisatiepsychologie en assessments en keerde daarna weer terug naar de kern van haar vak: het advieswerk.
Heleen beschikt over ruime ervaring op het vlak van selectie- en ontwikkelassessments, projectmanagement en trainingen. Zij is resultaatgericht en pragmatisch met een scherp en aandachtig oog voor mensen en kwaliteit.

Ivonnne Tossings

Foto van Ivonnne Tossings
Adviseur Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 8276 7415
Biografie

Ivonne is een betrokken en bevlogen psycholoog die zich richt op assessments, mobiliteitsvraagstukken en teamdynamieken. Zij heeft ruime ervaring zowel in het publieke domein als in de zakelijk/financiële dienstverlening. Naast haar werkzaamheden als psycholoog is zij als accountmanager en projectleider betrokken bij grootschalige assessmenttrajecten. Zij wordt getypeerd als analytisch scherp, diplomatiek, verbindend en resultaatgericht.

Vincent Barink

Foto van Vincent Barink
Adviseur, psycholoog NIP Mobiel: 06 2158 0766
Biografie

Vincent is psycholoog NIP/ Arbeid & Organisatie en heeft altijd gewerkt op het snijvlak van mens en werk. Hij heeft ruime ervaring als recruiter, assessment psycholoog en adviseur opgedaan binnen de private sector en overheid. Daarnaast is hij inzetbaar als coach. Vincent is een inlevende psycholoog met een scherp oog voor wat er zich in het contact afspeelt. Zijn motto is: ontwikkelen doe je met heel je hart!

Stefan de Blij

Foto van Stefan de Blij
Adviseur, psycholoog NIP Mobiel: 06 5149 7788
Biografie

Stefan is als arbeids- & organisatiepsycholoog werkzaam bij Leeuwendaal. Na zijn eerdere studie bestuurs- en organisatiewetenschap (USBO) heeft hij ruime ervaring opgedaan bij de Rijksoverheid in verschillende functies en rollen. Bij Leeuwendaal houdt hij zich voornamelijk bezig met selectie- en ontwikkelassessments. Hij is bevlogen over zowel de wetenschappelijke als de uitvoerende kant van het vak arbeids- en organisatiepsychologie en assessments in het bijzonder. Stefan is een breed inzetbare adviseur die graag denken met doen combineert om het beste uit zichzelf en anderen te halen.

Miel Knapen

Foto van Miel Knapen
Mobiel: 06 2641 2016
Biografie

De verbinding tussen mens en werk fascineert mij al jaren. Ik richt me op de rol die werk voor mensen heeft, evenals ambities, potentieel en (on)benut talent van medewerkers. Dit koppelen aan organisatiedoelen is m’n uitgangspunt. Na de studies arbeid en organisatie psychologie en bedrijfswetenschappen ben ik als organisatie-adviseur betrokken geweest bij diverse HR-vraagstukken. De afgelopen jaren ben ik als assessmentpsycholoog en projectmanager verantwoordelijk voor het initiëren, aansturen en uitvoeren van diverse assessmenttrajecten. Ik word getypeerd als weloverwogen, analytisch, enthousiast, gedreven en creatief.

Linde Breunis

Foto van Linde Breunis
Adviseur, psycholoog NIP Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 2158 0721
Biografie

Linde is werkzaam als projectleider en adviseur Mobiliteit. Zij heeft enkele jaren gewerkt als bedrijfsmaatschappelijk werker in de non-profit sector. Hier heeft zij ervaring opgedaan in het begeleiden van werknemers met veelal werkgerelateerde problemen. Daarna heeft zij gewerkt als assessment psycholoog bij de Politieacademie. Zij is sinds 2007 verbonden aan Leeuwendaal als adviseur en is hier begonnen als adviseur Werving & Search.
Vanuit verschillende perspectieven is zij zeer betrokken bij ‘de werkende mens’ in het Rotterdamse , maar ook daarbuiten. Meedenken met opdrachtgevers om mobiliteit optimaal in te richten en kandidaten te ondersteunen bij hun zoektocht naar een nieuwe baan, maar ook kritisch te kijken naar wat echt passend is bij hun persoonlijke drijfveren en kandidaten gedurende het traject vitaal en scherp houden, daar ligt haar focus .

Menu