Adviesgroep Arbeidsmobiliteit en duurzame inzetbaarheid

Arbeidsmobiliteit biedt kansen, dat is onze ervaring. Verrassend vaak leidt een mobiliteitstraject tot een verfrissende carrière-switch. Omdat mensen bijna altijd meer kunnen dan ze zelf denken en omdat ze dikwijls gaandeweg tot het inzicht komen, dat ze eigenlijk iets anders willen doen dan ze deden. Uiteindelijk zijn er uitsluitend winnaars.

In het belang van het individu, de organisatie en de publieke sector

Leeuwendaal Arbeidsmobiliteit en duurzame inzetbaarheidZowel voor de medewerkers als voor de organisatie is behoud van flexibiliteit cruciaal. Een verandering van functie of werkinhoud zet de medewerker aan tot verdere ontplooiing en vergroot daarmee diens werkzekerheid. Voor organisaties is flexibiliteit een voorwaarde om toekomstbestendig te kunnen opereren. En voor de publieke sector ten slotte, is het van eminent belang mensen te behouden om de tekorten die de vergrijzing met zich meebrengt op te vangen. Een wisseling van functie, afdeling of organisatie maakt vaak onvermoede krachten en talenten in mensen los.

Trajecten voor arbeidsmobiliteit en duurzame inzetbaarheid

Leeuwendaal is de specialist in arbeidsmobiliteit- en inzetbaarheidstrajecten bij de overheid, in het onderwijs en in de zorg. We hebben uitgebreide ervaring in het begeleiden van medewerkers in hun loopbaan en naar nieuwe kansen op de arbeidsmarkt.

Met een landelijk dekkend netwerk van adviseurs hebben we actuele kennis van de arbeidsmarkt in uw regio. U kunt ons inschakelen voor onderdelen van een traject, maar we nemen graag ook de regierol op ons in grootschalige (landelijke) trajecten. U houdt de handen vrij, terwijl wij zorgdragen voor de inrichting en bemensing van het mobiliteitscentrum, het opstellen van het sociaal plan en alle communicatie daaromheen met individuele medewerkers en met bonden en medezeggenschapsraden, et cetera. Het noodzakelijke bewustwordingsproces rond het belang van inzetbaarheid stimuleren we doelgroepgericht. Met maatwerk en met aandacht voor hetgeen er écht leeft, zorgen we voor inzicht en zetten we mensen in beweging.

Duurzame inzetbaarheid: onze diensten en instrumenten

Brochure-Leeuwendaal-duurzame-inzetbaarheid

Een organisatie die duurzaam inzetbare mensen aan boord heeft, is wendbaar en kan tegen een stootje. Of zeg maar gerust: tegen een flinke stoot. Zo’n organisatie is evident productiever en beter in staat haar organisatiedoelen te realiseren. Tegen lagere kosten.
Over ons diensten en instrumenten voor duurzame inzetbaarheid leest u meer in deze brochure

 

Nieuw perspectief

Of uw medewerkers nu vrijwillig of verplicht deelnemen: in beide gevallen boeken we succes. Onze adviseurs beschikken over een scala aan instrumenten en het zijn netwerkers pur sang. Bij het opzetten en coördineren van uw traject houden zij uw organisatiedoelstellingen altijd scherp in het oog. Maar vooral ook houden ze het individuele belang van de medewerker in het oog die ze begeleiden naar nieuw werk, binnen of buiten de organisatie. Met vakmanschap, maar vooral ook met tact en passie weten ze (onvermoede) talenten aan te boren en mensen in beweging te krijgen. Op weg naar een nieuw perspectief: werk waar ze zin in hebben en dat toekomstperspectief biedt. Kortom: Leeuwendaal biedt oplossingen die passen.

Ervaringen van kandidaten

Lees hier de ervaringen van mensen die een mobiliteitstraject bij Leeuwendaal hebben doorlopen:
Richo Kaczmarek: ‘De aanhouder wint.’ Odette de Koning: ‘Neem de regie over je eigen loopbaan.’ Eelke de Wit: ‘‘Van scepsis naar vertrouwen.’ Michiel Janssen: ‘Wees proactief en positief.’

Actueel

Workshops

 • Werken aan je loopbaan met social media
  Vindbaar zijn en zoeken op linkedin en andere sites.
 • Het belang van inzetbaarheid en mobiliteit
  Waarom moeten de medewerkers nu in beweging komen, wat is het nut?
 • Arbeidsmobiliteit en duurzame inzetbaarheid voor 50+
  Jij wilt toch ook nog doorwerken?
 • Je eigen bedrijf starten
  Ontdek de ondernemer in jezelf.
 • Masterclasses voor leidinggevenden
  Dilemma’s en gespreksvoering: hoe krijg je verschillende typen medewerkers in beweging (of juist niet)?
 • Netwerkbijeenkomsten: werk maken van werk

 

Loslaten

Instrumenten

 • Korte trajecten
  Met een scan en twee gesprekken een eerste stap naar mobiliteit en inzetbaarheid
 • Loopbaantraject
  Inzicht in je carriere, kwaliteiten, kansen en mogelijkheden. Je weet wat je volgende stap is.
 • Netwerk en jobsearch, ook voor tijdelijk werk
  Verdrievoudig jouw kansen op de arbeidsmarkt
 • Jobtraining in groepen
  Steun, inspireer en help elkaar bij het vinden van een nieuwe baan.
 • VWNW-onderzoek
  Zowel voor gemeenten als Rijksoverheid
 • Duurzame inzetbaarheidsscan
  Vooruitzien, vooruit denken, vooruit doen

Maak kennis met het team

Corinne van der Salm

Foto van Corinne van der Salm
Directeur Adviesgroep Arbeidsmobiliteit en Duurzame inzetbaarheid Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 2158 0732
Biografie

Corinne is een ervaren projectleider op gebied van ontwikkeling, arbeidsmobiliteit en inzetbaarheid. Heeft grote projecten gecoördineerd, rond verplichte VWNW-trajecten, vrijwillige mobiliteit en projecten waarbij medewerkers gestimuleerd worden aan de slag te gaan met inzetbaarheid en mobiliteit. Corinne is klantgericht, innovatief samenwerkingsgericht en analytisch sterk. Luistert en stelt vragen om tot de echte kern te komen, en schakelt dan snel naar een passende aanpak. Bouwt graag samen met de opdrachtgever aan een duurzame oplossing voor mobiliteitsvraagstukken. Heeft oog voor draagvlak en communicatie, is een gesprekspartner voor alle niveaus.

Amke de Vries

Foto van Amke de Vries
Psycholoog NIP, Projectleider en adviseur arbeidsmobiliteit en duurzame inzetbaarheid Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 29 00 47 62
Biografie

Amke is een veelzijdig projectleider en adviseur op het gebied van arbeidsmobiliteit, ontwikkel- en loopbaanvraagstukken. Variërend van vrijwillige loopbaanontwikkeling, talentgericht werken en loopbaanbewustwordingsprojecten tot reorganisaties, outplacement en VWNW-trajecten. Zij houdt ervan om projecten en processen van begin af aan helder in te richten. Zodanig, dat deze voor iedereen werkbaar zijn en zorgen voor overzicht en voor succes. Haar werkwijze kenmerkt zich door kwaliteit, interesse en resultaatgerichtheid. Eerst luisteren, dan meedenken en vervolgens samen realiseren, is haar motto. Wordt door zowel de lijn en HR als door de medewerkers om wie het gaat, gewaardeerd om haar betrokkenheid en inhoudelijke kracht.

Elly Notenboom-Bruijnes

Foto van Elly Notenboom-Bruijnes
Projectleider en adviseur arbeidsmobiliteit en duurzame inzetbaarheid Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 2158 0761
Biografie

Elly is een ervaren projectleider en adviseur werkzaam op het vlak van arbeidsmobiliteit, ontwikkel- en loopbaanvraagstukken. De rode draad in haar loopbaan is het afstemmen van de kwaliteiten van mensen op de behoeften van organisaties. Zij gelooft dat organisaties tot bloei komen door de juiste mensen op een goede wijze met elkaar te laten samenwerken en dat er voor iedere medewerker een plek te vinden is die bij hem of haar past. Als projectleider zorgt zij er voor dat projecten op het vlak van duurzame inzetbaarheid, vrijwillige en verplichte mobiliteit in goede banen geleid worden. Als adviseur biedt zij mensen een veilige omgeving om zich te ontwikkelen, om keuzes te maken en stimuleert zij mensen om in beweging te komen.

Linde Breunis

Foto van Linde Breunis
Projectleider en adviseur arbeidsmobiliteit en duurzame inzetbaarheid Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 2158 0721
Biografie

Linde is werkzaam als projectleider en adviseur Mobiliteit. Zij heeft enkele jaren gewerkt als bedrijfsmaatschappelijk werker in de non-profit sector. Hier heeft zij ervaring opgedaan in het begeleiden van werknemers met veelal werkgerelateerde problemen. Daarna heeft zij gewerkt als assessment psycholoog bij de Politieacademie. Zij is sinds 2007 verbonden aan Leeuwendaal als adviseur en is hier begonnen als adviseur Werving & Search.
Vanuit verschillende perspectieven is zij zeer betrokken bij ‘de werkende mens’ in het Rotterdamse , maar ook daarbuiten. Meedenken met opdrachtgevers om mobiliteit optimaal in te richten en kandidaten te ondersteunen bij hun zoektocht naar een nieuwe baan, maar ook kritisch te kijken naar wat echt passend is bij hun persoonlijke drijfveren en kandidaten gedurende het traject vitaal en scherp houden, daar ligt haar focus .

Monique Den Uyl

Foto van Monique Den Uyl
Projectleider en adviseur arbeidsmobiliteit en duurzame inzetbaarheid Mobiel: 06 49 32 53 60 Telefoon werk: 088 00 868 00
Biografie

Monique Den Uyl – Van Spaendonck is een ervaren adviseur en projectleider op het gebied van mobiliteit en duurzame inzetbaarheid. Vanuit haar empathisch vermogen, enthousiasme en resultaatgerichtheid weet zij mensen in beweging te krijgen in loopbaan-/outplacementtrajecten of groepsgerichte trainingen. Als projectleider is ze sterk in het opzetten en implementeren van nieuwe dienstverlening op het gebied van mobiliteit & duurzame inzetbaarheid. Creatief en daadkrachtig, een echte bouwer die zaken “tot op de grond” neerzet. Geen losse eindjes die blijven zweven, maar gaan voor duurzaam resultaat waar de organisatie mee verder kan, daar ligt haar kracht. Ze beschikt over een brede HR achtergrond (Personeelswetenschappen) vanuit functies als HRM Adviseur bij diverse organisaties, HRD Adviseur en Coördinator van een intern Career Development Center.

Myra Miller-Fresco

Foto van Myra Miller-Fresco
Jobsearcher Telefoon werk: 088 00 868 00
Biografie

Myra is job- en netwerk searcher en trainer op het gebied van arbeidsmobiliteit en inzetbaarheid. Zij coacht en traint mensen in hun zoektocht naar (ander) werk. Zij zet haar kennis en ervaring op het gebied van arbeids- en organisatiepsychologie, coaching en werving & selectie in om mensen op weg te helpen bij het oriënteren op, vinden van en solliciteren op een nieuwe baan.
Met de overtuiging dat er voor iedereen die wil werken, een baan te vinden is, zoekt zij naar de mogelijkheden. Myra is een expert in het online zoeken naar vacatures en hoe je social media doelgericht kunt gebruiken om gevonden te worden door potentiële opdrachtgevers/recruiters. Zij geeft ook trainingen op het gebied van sociale media en sollicitatie- en netwerkvaardigheden.
Myra volgt de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en is gespecialiseerd in het opstellen van zoekprofielen en het uitvoeren van (individuele) arbeidsmarktanalyses met het doel vraag en aanbod in kaart te brengen en op elkaar af te stemmen.
Door haar oplossingsgerichte aanpak, persoonlijke benadering, arbeidsmarktgerichte blik, praktische tips en handige tools, waarbij de deelnemer de eigen regie behoudt, zet Myra deelnemers op het juiste spoor.

Krista Schenkel

Foto van Krista Schenkel
secretaresse voor de adviesgroep Arbeidsmobiliteit en duurzame inzetbaarheid Telefoon werk: 088 00 868 00
Biografie

Krista Schenkel is secretaresse voor de adviesgroep Arbeidsmobiliteit en duurzame inzetbaarheid. De adviseurs kunnen op het secretariaat terecht voor alle ondersteunende vraagstukken. Daarnaast fungeert zij als planbureau voor de workshops en netwerkbijeenkomsten. Krista is als spin in het web zeer goed in staat om vragen van opdrachtgevers en deelnemers op een juiste manier te beantwoorden. Servicegerichtheid staat bij haar hoog in het vaandel.

Merel van der Graaf

Foto van Merel van der Graaf
Projectondersteuner Arbeidsmobiliteit Telefoon werk: 088 00 868 00
Biografie

Merel van der Graaf is projectondersteuner bij de adviesgroep Arbeidsmobiliteit en duurzame inzetbaarheid. Met een helicopterview houdt zij het overzicht over de verschillende projecten en klanten, en de bijbehorende afspraken. Merel beheert de financiële planning en denkt mee over de verschillende processen. Tevens fungeert zij als contactpersoon voor nieuwe kandidaten en aanspreekpunt voor het gebruik van de Portal. Bij haar vorige werkgever heeft Merel ervaring opgedaan in mobiliteit. Ze kan snel schakelen en gebruikt haar proactieve instelling en enthousiasme om alles in goede banen te leiden.

Sanne Bouwman

Foto van Sanne Bouwman
Secretaresse arbeidsmobiliteit en duurzame inzetbaarheid Telefoon werk: 088 00 868 00
Biografie

Sanne Bouwman is secretaresse voor de adviesgroep Mobiliteit en inzetbaarheid. De adviseurs kunnen op het secretariaat terecht voor alle ondersteunende vraagstukken. Daarnaast fungeert zij als planbureau voor de workshops en netwerkbijeenkomsten. Kandidaten en opdrachtgevers met vragen kunnen altijd bij haar terecht. Sanne zorgt voor snelle en adequate oplossingen.

Menu