Twee leden voor het college van bestuur

SIMON

 • Leusden

Functieomvang: 0,8 tot 1,0

Leeuwendaal zoekt voor SIMON een voorzitter en lid college van bestuur

Stichting voor onderwijs op islamitische grondslag in Midden- en Oost-Nederland (SIMON) omvat in totaal 10 islamitische basisscholen. SIMON biedt kwalitatief en modern islamitische basisonderwijs voor circa 1.930 leerlingen. Er werken ongeveer 200 medewerkers. Het stafbureau van SIMON bevindt zich in Leusden.


De islamitische levensbeschouwelijke identiteit is één van de belangrijkste pijlers onder het onderwijs op de scholen van SIMON. Dit komt terug in het strategisch beleidskader “Worden wie je bent”. Een tweede belangrijke pijler van SIMON is onderwijskwaliteit. De kernopdracht van elke SIMON-school is het geven van kwalitatief hoogwaardig onderwijs.
SIMON is financieel gezond en de onderwijskwaliteit op de scholen is goed. Ook in 2019 behoorden de SIMON-scholen met hun eindscore tot de best presterende islamitische basisscholen in Nederland.
Sinds oktober 2019 is de bestuurder van SIMON met pensioen en wordt de positie tot het einde van het schooljaar ad interim vervuld. Op basis van een analyse van de organisatiestructuur is gekozen voor een tweehoofdig college van bestuur. De beide bestuurders dragen elk vanuit hun rol de verantwoordelijkheid voor de totale organisatie en leggen hierover op transparante wijze verantwoording af aan de raad van toezicht.
Voor SIMON zijn we op zoek naar een voorzitter en een lid college van bestuur die vanuit een onderwijskundige achtergrond en sterke affiniteit met de islam, de grondslag van SIMON onderschrijven en de ambities en doelstellingen weten waar te maken. De beide bestuurders stralen zelfverzekerd de identiteit van SIMON uit in het besef dat de islam en moslims een onlosmakelijk onderdeel zijn van de Nederlandse samenleving.

Wat biedt SIMON?

 • Bestuurlijke posities bij een ambitieuze scholengroep waarbij de kwaliteit van onderwijs en de bedrijfsvoering op orde zijn.
 • Islamitisch basisonderwijs met ruimte voor de scholen om aan te sluiten op de plaatselijke omstandigheden. Er is eenheid in verscheidenheid.
 • Een interessante bestuurlijke opdracht waarbij de uitvoering van het strategisch beleidsplan 2020-2024 centraal staat.
 • Naast aandacht voor het doorontwikkelen van het onderwijs en de werkorganisatie, ook ruimte voor de externe positionering van SIMON en het islamitisch onderwijs in Nederland.
 • Arbeidsvoorwaarden conform de cao Bestuurders PO.
 • Voor de beide posities is totaal 1,4 tot 1,6 fte beschikbaar. Op het dienstverband is de cao Bestuurders PO van toepassing.
 • De standplaats is Leusden.

Over SIMON

De SIMON scholen zijn goed op weg en de resultaten op kwaliteit van onderwijs en financiën zijn de afgelopen jaren goed te noemen.
De SIMON scholen streven ernaar de leerlingen een sterk islamitisch bewustzijn mee te geven. Leerlingen van SIMON voelen zich niet alleen moslim; zij begrijpen ook de islamitische waarden en kunnen deze zelfstandig en overtuigd toepassen. Met deze positieve bewustwording van identiteit geeft SIMON leerlingen een stevige basis om in hun verdere leven vanuit hun eigen geloofsovertuiging de wereld te verkennen, anderen te ontmoeten en hun waarden te delen. Daarbij is de ontwikkeling van sociaal emotionele intelligentie bij SIMON minstens zo belangrijk als die van cognitieve intelligentie. De missie van SIMON is om leerlingen “te laten worden wie ze zijn”. SIMON staat daarbij open in de maatschappij en zoekt daarbinnen naar samenhang en samenwerking om die missie te realiseren.

De opdracht

Het tweehoofdig college van bestuur is het boegbeeld van de SIMON scholen en heeft een duidelijke visie op de kwaliteit van onderwijs en de doorontwikkeling en positionering van SIMON. De bestuurders zijn verantwoordelijk voor de realisatie van de strategische doelstellingen van de organisatie en sturen op de verdere professionalisering van onderwijs, organisatie en cultuur. Zij staan voor vertrouwen, transparantie en eenheid naar de raad van toezicht, de collega’s op de scholen, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en andere interne en externe stakeholders. Bij SIMON passen bestuurders die verbindend, inspirerend en innovatief zijn met passie voor modern en kwalitatief islamitisch basisonderwijs.

Wat vraagt SIMON van u?

SIMON zoekt bestuurders die een sterke affiniteit hebben met de islam. Hierbij geldt voor de voorzitter van het college van bestuur dat deze moslim dient te zijn. Het lid van het college van bestuur kan ook niet-moslim zijn.
Belangrijke voorwaarde voor succes is dat de beide leden binnen het college van bestuur goed en met scherpte kunnen samenwerken. Het is vanzelfsprekend dat de bestuurders qua persoonlijkheid en competenties uitstekend aansluiten bij elkaar, de organisatie, besturingsfilosofie en cultuur van SIMON.


Belangrijke vereisten zijn onder meer;

 • Academisch werk- en denkniveau.
 • De voorzitter van het college van bestuur heeft bestuurlijke ervaring in een dynamische en professionele organisatie voor basisonderwijs en heeft een onderwijskundige achtergrond. Dit betekent een onderwijskundige of daaraan verwante opleiding.
 • Het lid van het college van bestuur heeft ruime leidinggevende (en mogelijk bestuurlijke) ervaring in een dynamische organisatie en een onderwijskundige achtergrond. Een onderwijskundige of daaraan verwante opleiding is een pré.
 • Kennis van relevante landelijke ontwikkelingen en is in staat de implicaties daarvan toe te passen binnen beleid en doelen.
 • Gevoel voor strategisch en procesgericht leiderschap en voor politieke, bestuurlijke, sociaal-culturele en maatschappelijke verhoudingen.
 • Beide bestuurders hebben een heldere visie op onderwijsvernieuwing.
Meer over de organisatie, de ontwikkelingen, de functie-inhoud, functie-eisen en competenties is te vinden in het uitgebreide profiel dat u bovenaan deze vacaturesite kunt downloaden.

Meer informatie

Voor meer informatie over de organisatie, zie ook de de website van SIMON.

Voor overige vragen over de functie kunt u contact opnemen met het secretariaat Werving & Search en vragen naar adviseur Carine Hulscher-Slot via telefoonnummer (088) 00 868 00. Via datzelfde nummer kunt ook vragen stellen over de procedure aan executive searcher Sasja Bosch.

Solliciteren

De reactietermijn is gesloten.
Foto van Carine Hulscher-Slot

Carine Hulscher-Slot

Adviseur

Carine heeft ruime ervaring als senior adviseur en projectleider in uiteenlopende projecten op het gebied van organisatie, governance en leiderschap.
Als organisatieadviseur en CAO-onderhandelaar heeft zij in de afgelopen 30 jaar werkervaring opgedaan binnen verschillende sectoren, zoals funderend onderwijs, gemeenten en de rijksoverheid. Daarnaast heeft zij ervaring als interim rector-bestuurder in het voorgezet onderwijs.…

Mobiel: 06 1294 6483

Sluit Menu