Lid Raad van Toezicht, portefeuille HR

Librijn

 • Delft

Leeuwendaal zoekt een lid voor de Raad van Toezicht van Librijn Openbaar onderwijs

Portefeuille HR.

Over Librijn

Librijn is verantwoordelijk voor het openbaar primair onderwijs in Delft en Rijswijk. De openbare basisscholen worden bezocht door ongeveer 2.900 leerlingen en er zijn circa 290 medewerkers werkzaam. Het betreft vijftien zelfstandige scholen met tien BRIN-nummers. Librijn biedt een scala aan onderwijsmogelijkheden. Naast reguliere scholen, elk met een eigen moderne onderwijskundige visie, biedt Librijn ook Montessori, Freinet en Dalton onderwijs en is er een openbare school voor speciaal basisonderwijs (SBO).

De Raad van Toezicht

De RvT vervult op hoofdlijnen de volgende kerntaken:
 • Toezicht: het integraal toezicht op het beleid, de doelstellingen en de algemene gang van zaken binnen de onderwijsorganisatie.
 • Advies: het bieden van raad en advies aan de bestuurder.
 • Werkgever: de raad is de werkgever voor de bestuurder.
De Raad van Toezicht vergadert ten minste vijf keer per jaar. Daarnaast bezoeken leden van de Raad van Toezicht jaarlijks meerdere scholen en spreken zij met belangrijke stakeholders binnen en buiten de organisatie. De RvT heeft twee keer per jaar overleg met de GMR.
De organisatie heeft in relatief korte tijd te maken gehad met een aantal wisselingen op bestuurlijk vlak. Onder leiding van de huidige bestuurder ontwikkelt de organisatie zich op professioneel gebied en werken de medewerkers, bestuurder en Raad van Toezicht (RvT) met elkaar toe naar een professionele en transparante cultuur. Librijn bevindt zich momenteel in een reorganisatie waarbij onder meer per augustus 2020 integraal verantwoordelijke schoolleiders zullen komen i.p.v. locatiedirecteuren.
Op de agenda van de RvT staan onder meer: verdere professionalisering van de organisatie, de reorganisatie, de kwaliteit van het onderwijs op de scholen, ontwikkelingen op huisvestingsgebied en de professionalisering als RvT en bestuur.

De opdracht

De leden van de RvT vullen elkaar aan op de verschillende expertisegebieden. De leden zijn collectief verantwoordelijk voor het beleid en elk lid wordt geacht de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen. Daarnaast kunnen individuele leden ook meerdere kennisdomeinen bestrijken.
Er wordt gestreefd naar een ruime spreiding van maatschappelijke achtergronden en deskundigheden. Daarnaast wordt bij de samenstelling van de RvT zoveel mogelijk rekening gehouden met voldoende diversiteit naar leeftijd, sekse, maatschappelijke en culturele achtergrond.

Wat vraagt Librijn van u?

Voor de HR portefeuille geldt dat de raad in staat dient te zijn het HR-beleid, managementopvattingen en organisatiestructuur en –cultuur te beoordelen.
In de nabije toekomst wordt er een Remuneratiecommissie in het leven roepen. Van het te werven lid wordt verwacht dat hij/zij zitting neemt in de Remuneratiecommissie en daarin een voortrekkersrol vervult. De commissie heeft een adviserende taak zodat de uiteindelijke verantwoordelijkheid bij de voltallige RvT ligt.
We zijn op zoek naar ervaren kandidaten met een stevig HR profiel die voldoende tijd beschikbaar hebben voor een goede invulling van deze nevenfunctie (gemiddeld ca. 1-2 dagen per maand).

Daarnaast beschikt u over/bent u:

 • Een academisch denk- en werkniveau.
 • Aantoonbare actuele kennis en relevante ervaring in HR functies op strategisch niveau binnen een grotere, complexe organisatie.
 • Ervaring als toezichthouder en/of bestuurder in een complexe omgeving in het publiek domein.
 • Actuele kennis van governance, wet- en regelgeving.
 • Professioneel actief.
 • Aantoonbaar maatschappelijk betrokken en actief.
 • Voorstander van openbaar onderwijs.

Meer informatie

Voor meer informatie over de organisatie, zie ook de website van Librijn.

Voor meer informatie over de functie, download hierboven het uitgebreide functieprofiel. Voor inhoudelijke vragen over de functie kunt u contact opnemen met Jeannette van der Vorm, senior adviseur werving en search, via telefoonnummer (088) 00 868 00. Voor vragen over de procedure kunt u via hetzelfde nummer contact opnemen met Sasja Bosch, executive searcher.

Solliciteren

De reactietermijn is gesloten.

Sluit Menu