De coronacrisis heeft momenteel een grote invloed op onze manier van leven en werken. We hopen dat het goed gaat met u en uw dierbaren, dat u gezond bent en blijft. De maatregelen van het kabinet hebben ook invloed op de werving en search procedures bij Leeuwendaal. Kunnen de interviews voor uw werving & search-opdracht gewoon doorgaan? Het antwoord luidt in alle gevallen: ja, dat kan gewoon doorgaan. Veilig voor iedereen, met de kwaliteit die u van ons gewend bent maar op een iets andere manier: op afstand. Thuiswerken en videovergaderen zijn al jaren ingeburgerd bij Leeuwendaal. We hebben in het verleden veel geïnvesteerd in onze technische infrastructuur die het samenwerken op afstand soepel en veilig faciliteert. De intakegesprekken met klanten, voorselectiegesprekken met kandidaten en vervolgens ook de selectiegesprekken met de commissie worden vanuit Leeuwendaal via Zoom gepland en georganiseerd. De ervaring tot nu toe leert ons dat zowel kandidaten als opdrachtgevers deze manier als positief ervaren. Leeuwendaal wil graag doorgaan met het werven en selecteren van kandidaten en vraagt geïnteresseerde kandidaten juist nu te reageren om een bijdrage te leveren aan de publieke sector.


Lid Raad van Toezicht

portefeuille Zorg en Kwaliteit

Raamwerk

  • Noordwijkerhout

Over Raamwerk

“Gewoon leven”, dat is de kernwaarde van Raamwerk.
Mensen met beperkingen leven hun eigen leven, ‘gewoon’ met hulp van flexibele, individuele ondersteuning bij het dagelijks functioneren. ‘Gewoon’ betekent zélf regie hebben over je leven, zélf keuzes maken, rechten en plichten hebben, autonoom zijn, vrienden hebben, je kunnen ontplooien, naar vermogen bijdragen aan de samenleving, een zinvol leven leiden. Dit is wat Raamwerk onder kwaliteit van leven verstaat. Zonder de beperkingen uit het oog te verliezen, draagt het professionele handelen van alle medewerkers bij aan deze kwaliteit van leven. Het gaat om ondersteuning in eigen keuzes, uitgaande van algemeen aanvaardbare basisprincipes die voor iedereen gelden. ‘Gewoon waar mogelijk en speciaal waar nodig’.

Raamwerk biedt met ruim 800 medewerkers ondersteuning aan bijna 800 cliënten.
Bij Raamwerk kunnen cliënten terecht voor wonen, dagbesteding, vrijetijdsbesteding, specialistische ondersteuning en (para)medische zorg. Raamwerk is gespecialiseerd in het begeleiden van cliënten met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking en een intensieve ondersteuningsvraag in combinatie met moeilijk verstaanbaar gedrag. Het werkgebied van Raamwerk is Zuid-Holland Noord (Duin- en Bollenstreek).
Het Centraal Bureau is gevestigd in Noordwijkerhout.

Raamwerk wordt bestuurd door een eenhoofdige raad van bestuur. Sinds 2019 is sprake van een directieteam van vier personen.

Raad van Toezicht

De raad van toezicht van Raamwerk bestaat uit vijf leden en heeft als doel het toezicht houden op het realiseren van goede zorg en een toekomstbestendige bedrijfsvoering. De zorg moet voldoen aan wet- en regelgeving, aan de missie en visie van de organisatie en haar maatschappelijke opgave en waarde toevoegen voor de cliënten van Raamwerk.

Naast de formele rollen als toezichthouder (werkgever, adviseur en controleur) is het belangrijk dat de leden van de raad ook als inspirator, verbinder en klankbord kunnen fungeren. Zij houden hun kennis up-to-date (beleidsmatig, financieel en zorginhoudelijk) om een kwalitatief sterk klankbord voor de raad van bestuur te kunnen zijn. Bij dit alles zijn de grondpatronen: distantie en betrokkenheid, waarbij rolvastheid als toezichthouder een voorwaarde is.

Wat vraagt Raamwerk van u?

Toezichthouden wordt door de raad van toezicht van Raamwerk gezien als een professionele taak. We verwachten van de leden dan ook dat zij voldoende tijd ter beschikking kunnen stellen om deze taak naar behoren uit te oefenen. Minimaal betekent dit tijd voor (de voorbereiding van) ongeveer zes vergaderingen per jaar plus de commissievergaderingen. Daarnaast vindt overleg plaats met de ondernemingsraad en de centrale cliëntenraad.

De raad van toezicht is op zoek naar een toezichthouder voor de zorginhoudelijke portefeuille met een brede blik, visie en overzicht. Het nieuwe lid raad van toezicht heeft affiniteit met de zorg die Raamwerk biedt en een aansprekende motivatie voor de sector. Hij/zij heeft voldoende kennis en expertise van het vakgebied: kwaliteit en veiligheid van zorg en beschikt bij voorkeur over bestuurlijke ervaring.

Het nieuwe lid raad van toezicht:

  • Heeft kennis van en ervaring met veiligheid en kwaliteitsvraagstukken in de zorg.
  • Beschikt over ruime kennis van de zorg en heeft bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring.
  • Heeft een inspirerende visie op zorg, kwaliteit en veiligheid.
  • Beschikt over kennis van de governance en inzicht in de rol en positie van de raad van toezicht.
  • Neemt als voorzitter deel aan de commissie Kwaliteit en Veiligheid.
  • Is maatschappelijk betrokken en communicatief vaardig.
  • Heeft voldoende tijd voor een goede vervulling van zijn/haar taak.
  • Heeft geen belangrijke zakelijke relatie of belangenverstrengeling met Raamwerk.
  • Heeft bij voorkeur binding met de regio waarbinnen Raamwerk opereert (is geen harde eis).

Wat biedt Raamwerk?

Een toezichthoudende functie in een aansprekende, warme en kwaliteitsgedreven organisatie. Voor het functioneren als toezichthouder wordt aan leden van de raad van toezicht een vergoeding gegeven op basis van de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ) en conform de WNT.

Meer informatie

Voor meer informatie over de organisatie, zie ook de website van Raamwerk.
Voor meer informatie over de functie, download hier het uitgebreide functieprofiel.

Solliciteren

Reactietermijn is gesloten.

Sluit Menu