De coronacrisis heeft momenteel een grote invloed op onze manier van leven en werken. We hopen dat het goed gaat met u en uw dierbaren, dat u gezond bent en blijft. De maatregelen van het kabinet hebben ook invloed op de werving en search procedures bij Leeuwendaal. Kunnen de interviews voor uw werving & search-opdracht gewoon doorgaan? Het antwoord luidt in alle gevallen: ja, dat kan gewoon doorgaan. Veilig voor iedereen, met de kwaliteit die u van ons gewend bent maar op een iets andere manier: op afstand. Thuiswerken en videovergaderen zijn al jaren ingeburgerd bij Leeuwendaal. We hebben in het verleden veel geïnvesteerd in onze technische infrastructuur die het samenwerken op afstand soepel en veilig faciliteert. De intakegesprekken met klanten, voorselectiegesprekken met kandidaten en vervolgens ook de selectiegesprekken met de commissie worden vanuit Leeuwendaal via Zoom gepland en georganiseerd. De ervaring tot nu toe leert ons dat zowel kandidaten als opdrachtgevers deze manier als positief ervaren. Leeuwendaal wil graag doorgaan met het werven en selecteren van kandidaten en vraagt geïnteresseerde kandidaten juist nu te reageren om een bijdrage te leveren aan de publieke sector.


interim Manager Kwaliteit

Koninklijke Kentalis

  • Utrecht/landelijk

Omvang van de opdracht: 4-5 maanden voor 3 dagen per week. Start z.s.m.

Voor Kentalis zoeken wij een interim Manager Kwaliteit voor de duur van 4 à 5 maanden.

De organisatie

‘Samen sterk in communicatie’, dat is waar Kentalis voor staat. Kentalis en haar rechtsvoorgangers zijn al 225 jaar gespecialiseerd is in diagnostiek, onderwijs en zorg voor mensen die slechthorend, doof of doofblind zijn of een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of communicatief meervoudige beperking hebben. Daarbij beperken zij zich niet alleen tot de cliënt; ook bieden zij steun aan ouders, familieleden en andere betrokkenen. Kentalis helpt mensen om mee te kunnen doen in de maatschappij, het liefst dichtbij huis – bijvoorbeeld op de eigen school – én soms in een speciale omgeving. Als Kentalis niet het meest passende aanbod kan leveren, wordt doorverwezen. Bij Kentalis werken circa 4500 mensen, verspreid over het hele land. De organisatie is ambitieus en volop in ontwikkeling. Alles wat Kentalis doet staat in het teken van meerwaarde voor de leerlingen, cliënten en hun ouders/verwanten, onder het motto ‘de klant is leidend’.

De opdracht

De interimmanager Kwaliteit is expert op het gebied van kwaliteitsmanagement. Dit gaat om expertise op het gebied van zorg, onderwijs en alle overige processen binnen de organisatie. Je bent proceseigenaar en leidinggevende van het team Kwaliteit. Met je team implementeer je de kwaliteitsnormen en werkwijzen in de scholen, zorgunits en ambulante onderwijsdienst. Je hebt voeling met wat er speelt in het primaire proces en je werkt nauw samen met de leidinggevenden in de gebieden, de overige managers, de directeuren en de Raad van Bestuur. Dit alles met het doel om een meetbare bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de zorg, het onderwijs en de bedrijfsvoering van Kentalis. Om zo cliënt, leerling en ouders goed van dienst te kunnen zijn.

Profiel

Voor deze functie zijn wij op zoek naar een stevige interimmanager Kwaliteit die volgens de kwaliteitskaders gaat werken en sturing geeft aan het kwaliteitssysteem. We zoeken iemand met een autonome en krachtige persoonlijkheid, die het leuk vindt om aan deze functie vorm en inhoud te geven. Met enthousiasme en motivatie geef jij leiding aan je team van professionals en schakel je makkelijk tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau.

Belangrijke vereisten zijn onder meer:

  • Een academische opleiding, aangevuld met vakgerichte opleidingen en cursussen.
  • Tenminste vijf jaar relevante managementervaring in een veranderende organisatie.
  • Meerjarige werkervaring op het gebied van beleidsontwikkeling, advies en implementatie.
  • Affiniteit met zorg, onderwijs en/ of onderzoek en een intrinsieke motivatie om kennis en ervaring binnen deze organisatie in te zetten.

Praktische zaken

  • Het betreft een opdracht voor 3 dagen per week voor 4-5 maanden. Start zo snel mogelijk.
  • Je werkt zowel vanuit het kantoor in Utrecht als landelijk.
  • De gesprekken bij Kentalis staan gepland op woensdag 4 maart in de middag.
  • Deze opdracht kan worden uitgevoerd op basis van een overeenkomst van opdracht (ZZP).

Solliciteren?

De reactietermijn is gesloten.

Sluit Menu