De coronacrisis heeft momenteel een grote invloed op onze manier van leven en werken. We hopen dat het goed gaat met u en uw dierbaren, dat u gezond bent en blijft. De maatregelen van het kabinet hebben ook invloed op de werving en search procedures bij Leeuwendaal. Kunnen de interviews voor uw werving & search-opdracht gewoon doorgaan? Het antwoord luidt in alle gevallen: ja, dat kan gewoon doorgaan. Veilig voor iedereen, met de kwaliteit die u van ons gewend bent maar op een iets andere manier: op afstand. Thuiswerken en videovergaderen zijn al jaren ingeburgerd bij Leeuwendaal. We hebben in het verleden veel geïnvesteerd in onze technische infrastructuur die het samenwerken op afstand soepel en veilig faciliteert. De intakegesprekken met klanten, voorselectiegesprekken met kandidaten en vervolgens ook de selectiegesprekken met de commissie worden vanuit Leeuwendaal via Zoom gepland en georganiseerd. De ervaring tot nu toe leert ons dat zowel kandidaten als opdrachtgevers deze manier als positief ervaren. Leeuwendaal wil graag doorgaan met het werven en selecteren van kandidaten en vraagt geïnteresseerde kandidaten juist nu te reageren om een bijdrage te leveren aan de publieke sector.


Voorzitter Raad van Toezicht

STC Group

  • Rotterdam

Leeuwendaal zoekt voor STC Group een Voorzitter Raad van Toezicht.

“Voorzitter Raad van Toezicht met ervaring als bestuurder in eindverantwoordelijke posities in het publiek domein, onderwijs en/of het bedrijfsleven. Duidelijke drive voor STC Group als innovatieve vak-/onderwijsinstelling die wereldwijd en samen met het bedrijfsleven het talent van de toekomst ontwikkelt voor het havenindustrieel complex, de maritieme en de logistieke sector.”

Over STC Group

De stichting STC Group (hierna; STC Group) is dé verticale onderwijs- en kennisinstelling voor scheepvaart, transport en havenindustrie. STC Group biedt onderwijs aan op vo-, mbo-, hbo– en masterniveau en biedt volwasseneneducatie en toegepast onderzoek.

Als innovatieve vakinstelling ontwikkelt STC Group wereldwijd en samen met het bedrijfsleven het talent van de toekomst voor het havenindustrieel complex, de maritieme en de logistieke sector. De organisatie heeft locaties in binnen- en buitenland. STC Group is met een aantal dochtermaatschappijen actief in de zakelijke markt.

De Raad van Toezicht

STC Group kent het besturingsmodel met een strikte scheiding tussen toezicht en bestuur. De topstructuur bestaat uit een driehoofdig College van Bestuur en de Raad van Toezicht (RvT). De RvT wordt gevormd door de voorzitter en zes leden. De RvT kent drie commissies; de Auditcommissie, de Remuneratiecommissie en de Onderwijscommissie.

Doordat zowel de voorzitter RvT als de vicevoorzitter RvT in de zomer 2021 hun termijnen hebben vervuld, is besloten om de komende zomer (juni 2020) eerst de nieuwe (beoogd) voorzitter te benoemen. Daardoor is een getrapte aftreding mogelijk. De nieuwe toezichthouder zal het eerste jaar als vicevoorzitter RvT fungeren en daarna de positie van voorzitter RvT gaan vervullen.

De opdracht

De voorzitter van de RvT is de regisseur van het toezichthoudend proces en bewaakt de continuïteit. Hij of zij leidt de vergaderingen, vervult de voorzittersfunctie en is tevens sparringpartner en eerste aanspreekpunt voor het College van Bestuur. Hij of zij levert daarnaast een belangrijke bijdrage aan menings- en besluitvorming in de RvT.

Van de voorzitter RvT wordt voorts verwacht dat deze beschikt over de juiste mate van “afstandelijke betrokkenheid” met inzicht en overzicht als het gaat om de bestaande taak- en rolverdeling tussen de RvT en het College van Bestuur.

Wat vraagt STC Group van u?

We zijn op zoek naar ervaren kandidaten die voldoende tijd beschikbaar hebben voor een goede invulling van deze voorzitterspositie. Gegeven de samenstelling van de Raad van Toezicht, is er een voorkeur voor vrouwelijke kandidaten.

De geschikte kandidaat:

  • Heeft een academisch werk- en denkniveau.
  • Heeft meerjarige bestuurlijke ervaring in een eindverantwoordelijke positie en beschikt over strategisch bestuurlijk inzicht met betrekking tot grote organisaties.
  • Heeft ruime ervaring als bestuurder en toezichthouder (bij voorkeur ook als voorzitter) in het publiek domein, onderwijs en/of het (internationaal) bedrijfsleven (havenindustrie, transport, logistiek).
  • Is bekend met de rol van medezeggenschap en weet dat op waarde te schatten.
  • Beschikt minimaal over aantoonbare affiniteit met het onderwijs in het algemeen en het beroepsonderwijs in het bijzonder.
  • Is bekend met of in staat om zich de specifieke omgeving en ontwikkelingen van havenindustrie, transport en logistiek snel eigen te maken.

Arbeidsvoorwaarden

De vergoeding voor de voorzitter RVT (niveau 2018) bedraagt € 12.000,– en is binnen de geldende regelgeving en WNT-norm.

Meer informatie

Voor meer informatie over de organisatie, zie ook de website van STC Group. Voor meer informatie over de functie, download hier het uitgebreide functieprofiel.

Voor overige vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat Werving & Search en vragen naar Marcel ten Berge, adviseur, via telefoonnummer (088) 00 868 00.

Solliciteren

De reactietermijn is gesloten.

Sluit Menu