Lid College van Bestuur

“een onderwijskundige, ondernemende, samenwerkingsgerichte en integraal denkend bestuurder”

Stichting Trigoon

 • Hoorn

Functieomvang: 0,8 fte.

Leeuwendaal zoekt voor Stichting Trigoon een Bestuurder in een collegiaal college van bestuur: ‘een onderwijskundige, ondernemende, samenwerkingsgerichte en integraal denkend bestuurder’.

Over Stichting Trigoon

Stichting Trigoon verzorgt speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs in de regio West-Friesland. Stichting Trigoon levert vanuit haar scholen maatwerk in onderwijs, begeleiding en zorg, gericht op zelfstandig maatschappelijk functioneren. Vanuit de visie van Stichting Trigoon krijgt elke leerling de breedte van het aanbod en de kwaliteit van het onderwijs, zelfstandig ontwikkelingskansen en de mogelijkheid tot het behalen van optimale, duurzame leerresultaten.

Het bevoegd gezag van Stichting Trigoon is in handen van een tweehoofdig collegiaal college van bestuur. De kerntaken van het bestuur zijn onder meer het realiseren van de doelstellingen en idealen, regelmatig evalueren en rapporteren aan de raad van toezicht, initiatieven nemen op basis van evaluaties en omgevingssignalen, formeel werkgeverschap uitvoeren en leidinggeven aan de schooldirecteuren. Het college van bestuur is op strategisch niveau verantwoordelijk voor de domeinen personeel, onderwijskwaliteit, financiën, ICT, huisvesting. Deze domeinen worden verdeeld onder de bestuursleden.
Het huidige college van bestuur kent een portefeuilleverdeling waarbij de voorzitter de focus heeft op het primair onderwijs en het lid van het college van bestuur met name op het voortgezet onderwijs.

De opdracht

Stichting Trigoon blijft in beweging en is steeds op zoek naar de beste mogelijkheden om leerlingen te ondersteunen. Dit gebeurt ook in samenwerking met andere organisaties binnen het werkveld. De vormgeving van een integraal kindcentrum vraagt om besluitvorming over de bestuurlijke vorm en kan leiden tot bestuurlijke gevolgen en fusie tussen twee sbo-scholen van de stichting. Kwaliteitsverbetering is een belangrijk thema bij het besturen van de stichting.
Bij het realiseren van de ambities uit het strategisch beleidsplan dienen de meest belangrijke kernwaarden – vertrouwen, verbinden, eigenaarschap en duurzaamheid – te worden versterkt. Daarnaast is het van belang dat alle betrokkenen binnen de stichting zich bewust zijn van nut en noodzaak van de uitgangspunten van een integraal kind- en expertisecentrum en van doorlopende leerlijnen.

Wat biedt Stichting Trigoon?

 • Stichting Trigoon is een warme, open en informele organisatie. Er heerst een goede en veilige sfeer en er wordt gewerkt op basis van vertrouwen. Alle medewerkers werken vanuit betrokkenheid aan de ondersteuning, begeleiding en talentontwikkeling van leerlingen met specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften die het in het reguliere onderwijs niet redden.
 • Een dienstverband van 0,8 fte.
 • Stichting Trigoon hanteert de CAO Bestuurders VO. De inschaling vindt op basis van (bestuurlijke) kennis en ervaring plaats in categorie B1.
 • Prima secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een pensioenregeling en een onkostenregeling.

Wat vraagt Stichting Trigoon van u?

Stichting Trigoon zoekt een ondernemende, samenwerkingsgerichte en integraal denkende bestuurder. Aangezien de bestuurder onder meer verantwoordelijk wordt voor de voortgezet onderwijsportefeuille (voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs) wordt van de kandidaten een onderwijskundige achtergrond gevraagd. Een bestuurder die een heldere en inspirerende visie heeft op de rol van een onderwijsorganisatie in de maatschappij en op speciaal (basis)onderwijs in het bijzonder. Een visie waarmee de bestuurder in staat is om te inspireren, te activeren en ambities te realiseren.
Naast visie wordt ook strategisch en analytisch vermogen van de bestuurder gevraagd. Stichting Trigoon zoekt een bestuurder die buiten de bestaande kaders kan denken en die buiten met binnen kan verbinden. Die zich soepel en makkelijk door het speelveld beweegt en netwerkpartners voor zich weet te winnen voor het realiseren van de onderwijskundige en maatschappelijke ambities. Daarnaast is het van belang dat de bestuurder inzicht heeft in maatschappelijke, politiek-bestuurlijke, onderwijskundige en arbeidsmarktontwikkelingen in relatie tot het onderwijs dat Trigoon aanbiedt.


Belangrijke vereisten zijn onder meer:

 • Heeft strategische en analytische vaardigheden om bestuurlijk te kunnen handelen.
 • Is vaardig in het realiseren van een constructieve (in)formele samenwerkingsrelatie met de raad van toezicht om deze in staat te stellen de toezichthoudende taken naar behoren uit te voeren.
 • Is een visionair en beschikt over een creatief denkvermogen.
 • Heeft bestuurs- en overtuigingskracht.
 • Heeft ervaring in een integrale, eindverantwoordelijke directie- of bestuurspositie bij voorkeur binnen het onderwijs.
 • Heeft affiniteit en ervaring met het voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs (voortgezet onderwijs).

Meer informatie

Voor meer informatie over de organisatie, zie ook de website van Stichting Trigoon.
Voor meer informatie over de functie, download hier het uitgebreide functieprofiel.

Voor vragen over de procedure kunt u contact opnemen met het secretariaat Werving & Search en voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met adviseur Carine Hulscher-Slot. Beiden zijn te bereiken via telefoonnummer (088) 00 868 00.

Solliciteren

De reactietermijn is gesloten.
Foto van Carine Hulscher-Slot

Carine Hulscher-Slot

Adviseur

Carine heeft ruime ervaring als senior adviseur en projectleider in uiteenlopende projecten op het gebied van organisatie, governance en leiderschap.
Als organisatieadviseur en CAO-onderhandelaar heeft zij in de afgelopen 30 jaar werkervaring opgedaan binnen verschillende sectoren, zoals funderend onderwijs, gemeenten en de rijksoverheid. Daarnaast heeft zij ervaring als interim rector-bestuurder in het voorgezet onderwijs.…

Mobiel: 06 1294 6483

Sluit Menu