Lid Raad van Toezicht

SCOH (Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden)

  • Den Haag

Lid Raad van Toezicht met expertise op het gebied van “Onderwijskwaliteit en innovatie, technologie en digitalisering”.

Over SCOH

Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden (SCOH) is een moderne en christelijke onderwijsorganisatie in Den Haag met 32 basisscholen, 4 scholen voor speciaal (basis)onderwijs, 1 school voor praktijkonderwijs en 21 peuterscholen. SCOH heeft circa 1000 medewerkers en is er voor zo’n 10.000 leerlingen.

SCOH komt voort uit de protestants-christelijke traditie en staat als school midden in de Haagse samenleving met de grootstedelijke werkelijkheid en bijbehorende dynamiek. Binnen SCOH wordt de protestants-christelijke traditie vorm gegeven op een manier die past bij deze omgeving en de huidige tijd.

De kernwaarden van SCOH zijn ontmoeten, verbinden, betrokken en betrouwbaar. Deze komen terug in de (leer) omgeving die de SCOH scholen bieden. Stuk voor stuk hebben de scholen van SCOH een unieke identiteit en vormen samen een kleurrijk palet. SCOH scholen willen brede buurtscholen zijn met een heldere profilering die past bij de wijk waarin de school zich bevindt. SCOH scholen staan daarmee midden in de Haagse samenleving.

Kwaliteitszorg is binnen SCOH een belangrijke “motor” voor de ontwikkeling en innovatie van het onderwijs. Kwaliteitszorg is binnen SCOH tevens een basis voor professionele en integrale samenwerking. In de strategische agenda “We are the change” (2018-2022) ligt de focus van SCOH op toekomstgericht onderwijs en het verder versterken van kwaliteit.

SCOH kent een éénhoofdig College van Bestuur en een Raad van Toezicht. Bij SCOH zijn de functies ‘besturen’ en ‘toezicht houden’ duidelijk gescheiden. SCOH beschikt over het “Toezichtskader SCOH” dat sturing en richting geeft aan het interne toezicht van de Raad van Toezicht op het beleid, de besluiten en het functioneren van het College van Bestuur.

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat thans uit de voorzitter en vijf leden. Het nieuwe lid zal worden benoemd op bindende voordracht van de GMR. De vacante positie ontstaat door vertrek van het huidige lid eind 2019 na vervulling van twee termijnen.

De taken van de Raad van Toezicht zijn: werkgeverschap van het bestuur, toezicht en controle op het bestuur, toezicht op de realisatie van de maatschappelijke functie en doelstellingen van de SCOH, klankbord en adviseur van het College van Bestuur. De Raad van Toezicht opereert vanuit een collegiale, integrale verantwoordelijkheid.

De Raad van Toezicht beschikt over een Personele commissie of Renumeratiecommissie. Daarnaast kent de Raad van Toezicht een Financiële commissie. Begin 2020 wordt de commissie Onderwijskwaliteit in het leven geroepen. Het nieuw te werven lid zal daaraan een belangrijke bijdrage leveren en daarin zitting nemen.

De vergaderfrequentie van de Raad van Toezicht is minimaal zes keer per jaar. Daarnaast bezoeken leden van de Raad van Toezicht jaarlijks meerdere scholen en spreken zij met belangrijke stakeholders binnen en buiten de organisatie. De RvT heeft jaarlijks overleg met de GMR.

Wat vraagt SCOH van u?

We zijn op zoek naar geschikte en ervaren kandidaten die voldoende tijd beschikbaar hebben voor een goede invulling van deze positie en vertrouwd zijn met het onderwijs en bestuurlijke context in deze of een vergelijkbare grootstedelijke situatie.

  • Een academisch denk- en werkniveau.
  • Aantoonbare actuele kennis en relevante ervaring hebben in het onderwijs en goed thuis op het gebied van onderwijskwaliteit en innovatie, technologie en digitalisering.
  • Affiniteit met primair (speciaal) onderwijs en peuterscholen.
  • Bij voorkeur ervaring als toezichthouder bij een qua omvang vergelijkbare organisatie, in een complexe omgeving in het publiek domein.
  • Ervaring als toezichthouder in de onderwijssector is een pre.
  • Onderschrijft de christelijke grondslag van de stichting.

Wat biedt SCOH u?

  • Een toezichthoudende positie bij een moderne, ambitieuze en professionele onderwijsorganisatie in een dynamische grootstedelijke omgeving.
  • Een betrokken sfeer tussen de leden van de Raad van Toezicht en richting het bestuur, de scholen en andere stakeholders van SCOH.
  • De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een bescheiden vergoeding die passend is bij de functie.

Meer informatie

Voor meer informatie over de organisatie, zie ook de website van SCOH.
Voor meer informatie over de functie, download hier het uitgebreide functieprofiel.
Voor overige vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat Werving & Search en vragen naar adviseur Marcel ten Berge via telefoonnummer (088) 00 868 00.

Solliciteren

De reactietermijn is gesloten.

Sluit Menu