Leeuwendaal zoekt...

Interim algemeen directeur / secretaris

Regio Twente
aanvang 15 september 2019 tot 1 mei 2020
Leeuwendaal zoekt...

Interim algemeen directeur / secretaris

Regio Twente
aanvang 15 september 2019 tot 1 mei 2020

Over Regio Twente

Regio Twente werkt in opdracht van de 14 gemeenten aan een gezonde en kansrijke regio. Er liggen opgaven op het gebied van gezondheid, zorg en economie. Naast het investeringsprogramma Agenda voor Twente, start nu ook de uitvoering van de Regiodeal Twente en dat in een speelveld waar ook ondernemers, onderwijs en onderzoek hun rol gaan pakken.


Twente is een gebied met een eigen, sterke identiteit en één van de oudste samenwerkingsregio’s van het land. Met een sterke relatie richting de Randstad, Zwolle en de regio Arnhem/Nijmegen, maar zeker ook in de verbinding met Duitsland als grensregio met een jarenlange Euregionale samenwerking. Regio Twente speelt een belangrijke rol bij het actief promoten van het ‘merk’ Twente als vooraanstaande kennisregio, zowel landelijk als in Europa.

De Regio-organisatie bestaat nu uit 3 domeinen (GGD, Leefomgeving en Bedrijfsvoering), 2 resultaatverantwoordelijke eenheden (Organisatie voor Zorg en Jeugdhulp en Veilig Thuis Twente) en diverse Coalitions of the willing (o.a. Kennispunt Twente en Twentse Kracht). Onder voorzitterschap van de algemeen directeur / secretaris werken de directeur GGD, de (interim) directeur bedrijfsvoering en 2 managers uit domein Leefomgeving samen in het centraal management team. Het managementteam is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding. Bij Regio Twente werken ongeveer 665 mensen (458 fte).

Toekomst van Regio Twente

Op dit moment loopt er een politiek bestuurlijke discussie over de samenwerking van de 14 Twentse gemeenten en grip op sturing ervan. Het doel is om als gemeenten meer eigenaarschap en leiderschap te tonen en te nemen en dit ook samen met ondernemers en onderwijs/onderzoek te organiseren. Dat samenwerking belangrijk is en dat Twente een regio is waar we trots op zijn, staat niet ter discussie. Er wordt nagedacht over versterking van de regionale samenwerking door het aanbrengen van focus en eenvoud. Dit vraagt wellicht ook om een nieuwe structuur voor de regionale samenwerking en de daaraan verbonden Regio-organisatie.

De functie van Interim Algemeen Directeur / secretaris Regio Twente

Omdat de huidige algemeen directeur / secretaris heeft aangegeven per 1 november 2019 een andere stap in haar loopbaan te willen maken zijn we op zoek naar een interim algemeen directeur /secretaris die het proces van vormgeving tot besluitvorming kan leiden. De interim algemeen directeur / secretaris is, in continue samenwerking met de bestuursorganen, het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur verantwoordelijk voor:
 • De dagelijkse leiding van de ambtelijke organisatie van Regio Twente.
 • De aansturing van de directeuren GGD en Bedrijfsvoering, de managers Economie, Recreatieve Voorzieningen, OZJT, VTT en Kennispunt Twente en de directiesecretaris.
 • Goed werkgeverschap en een goede werksfeer in de gehele organisatie van Regio Twente.
 • Het onderhouden en versterken van de relatie met andere overheden zoals Provincie Overijssel en partners uit de triple helix.
 • Tevens is de algemeen directeur / secretaris bestuurder WOR.

De veranderopdracht

 • Je geeft samen met de gemeentesecretarissen uitvoering aan de uitwerking van de veranderrichting en neemt hier de financiële, juridische en personele aspecten in mee.
 • Zorgt ervoor dat de voorbereiding van de veranderopdracht gestructureerd verloopt.
 • Vergroot het verandervermogen door mensen in hun kracht te zetten.
 • Houdt vaart in het veranderproces.
 • Geeft vorm aan de vernieuwde samenwerking; er moet een duidelijke opdrachtgever opdrachtnemer relatie worden gebouwd.

Persoonlijkheidsprofiel

Hiervoor zoeken we een ervaren interim directeur/bestuurder die gewend is om een eindverantwoordelijke rol te vervullen binnen een breed bestuurlijke en politieke omgeving. Iemand die zorgt voor de continuïteit maar tegelijkertijd zich actief richt op de toekomst. Het betreft een brede en dynamische functie met zowel aandacht voor de ‘harde’ als de ‘zachte’ kant van bestuurlijke eindverantwoordelijkheid en organisatieverandering.

Verder ben jij te typeren als:

 • Resultaatgericht en besluitvaardig, je straalt natuurlijk gezag uit, bent energiek en positief.
 • Je neemt je eindverantwoordelijkheid en doet wat je zegt en zegt wat je doet en neemt mensen mee in dit proces.
 • Je denkt in mogelijkheden, maar geeft grenzen aan waar dit nodig is.
 • Je bent bestuurlijk sensitief. Doorgrond de bestuurlijke context en speelt daarop in. Bij beslissingen en activiteiten rekening houden met de politieke gevoeligheden en belangen van andere personen, onderdelen en bestuurlijke niveaus binnen Twente.
 • Je bent gericht op samenwerking, zowel intern en extern, en maakt optimaal gebruik van de aanwezige kennis en expertise.
 • Je bent een aantoonbaar netwerker in de triple helix met aandacht voor sociaaleconomische structuurversterking.
Belangrijke vereisten zijn onder meer:
 • Ruime ervaring als interim directeur en/of directeur/bestuurder.
 • Afgeronde academische opleiding of academisch werk- en denkniveau.
 • Goed ontwikkelde leidinggevende capaciteiten, coachend en stimulerend, kan een visie. formuleren en uitdragen. Zowel strategisch als hands-on.
 • Duidelijk en koersvast
 • Ervaring met complexe besluitvormingsprocessen, goed ontwikkeld gevoel voor bestuurlijke– en politieke verhoudingen.

Voorwaarden

Deze opdracht kan worden uitgevoerd op basis van een overeenkomst van opdracht (ZZP).

Solliciteren

U kunt uw cv en eventuele toelichting, per e-mail sturen naar Betty Meijer, via Betty.meijer@leeuwendaal.nl. We ontvangen uw reactie graag zo spoedig mogelijk, uiterlijk vrijdag 30 augustus. Een pre-employment check maakt deel uit van de procedure.

Meer informatie

Voor overige vragen kunt u contact opnemen met Betty Meijer, adviseur Interimmanagement, via telefoonnummer 088 00 868 00.

Menu