Leeuwendaal zoekt...

Directeur Loopbaan- en expertisecentrum Phoenix

INOS - Stichting Katholiek Onderwijs Breda
0,8 wtf
Leeuwendaal zoekt...

Directeur Loopbaan- en expertisecentrum Phoenix

INOS - Stichting Katholiek Onderwijs Breda
0,8 wtf

Over INOS

INOS Stichting Katholiek Onderwijs Breda (hierna; INOS) biedt met 25 basisscholen, 1 school voor speciaal basisonderwijs (sbo) en 2 scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs (so en vso) in de gemeente Breda onderwijs aan circa 10.000 leerlingen. De circa 1200 medewerkers dragen bij aan goed en modern onderwijs gebaseerd op een eigentijdse invulling van de katholieke traditie. De organisatie is financieel in evenwicht en de kwaliteit van onderwijs is op orde.

Kenmerkend voor INOS is dat men hecht aan eigenaarschap en de drive bij medewerkers om zichzelf te ontwikkelen en het beste uit zichzelf te halen. INOS gaat uit van de kracht van elke professional met de overtuiging dat deze hét verschil maakt voor de ontwikkeling en het leren van leerlingen.

INOS beschikt over drie kenniscentra. Eureka! gericht op het binnen INOS bieden van passend onderwijs voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. Flexinos voor de leerlingen met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking, langdurig zieke leerlingen en leerlingen met gedrags- en ontwikkelingsproblemen. En Phoenix dat als Loopbaan- en expertisecentrum professionals ondersteunt en faciliteert in het benutten en ontwikkelen van hun talenten ten behoeve van de eigen scholen. Phoenix bestaat onder meer uit zes teams met zo’n 65 bekwame en leergierige professionals die hun talenten inzetten als invalkracht op de scholen van INOS en zich richten op verdere professionalisering en innovatie. Phoenix maakt deel uit van het organisatie brede professionaliseringsbeleid.

De opdracht

Phoenix is de afgelopen periode stevig doorontwikkeld. Als directeur Phoenix kunt u doorbouwen op het fundament dat inmiddels is gelegd. U bent enerzijds direct betrokken als leidinggevende bij de inzet en ontwikkeling van de teams en schakelt in dat kader met de betrokken schooldirecteuren en externe samenwerkingspartners. Dit vraagt om gevoel voor hetgeen er speelt op de scholen maar óók focus en heldere afspraken met een consistentie, constructieve samenwerkingsgerichte houding richting (onder meer) de schooldirecteuren. Anderzijds is er de ambitie om Phoenix verder uit te bouwen. U stuurt op de verdere inhoudelijke professionalisering van het aanbod aan opleidingen, trainingen en cursussen van Phoenix, waarbij zowel interne als externe aanbieders worden ingezet. U adviseert uw bestuur over de ontwikkelrichting, faciliteiten, organisatie en financiële kaders. Uw inzet en samenwerking met in- en externe stakeholders is cruciaal en leidt ertoe dat INOS in het schooljaar 2020-2021 beschikt over een professioneel programma met een inhoudelijk aantrekkelijk, zowel collectief als individueel, gedifferentieerd opleidingsaanbod dat alle medewerkers faciliteert in hun professionalisering.

Wat vraagt INOS van u?

U bent een stevige, energieke en samenwerkingsgerichte persoonlijkheid die uitstekend thuis is op het vakgebied van Phoenix en daarbij de verbinding weet te maken met het onderwijs en stakeholders zoals de schooldirecteuren. U houdt van het bouwen aan organisaties en portfolio in dienstverlening en weet uw bestuur en eigen medewerkers daarin mee te nemen. U bent een mens - en ontwikkelingsgerichte manager en combineert empathie met een professionele en resultaatgerichte werkhouding.

Belangrijke vereisten zijn onder meer:

  • Wo werk- en denkniveau met minimaal een relevante hbo-opleiding (bij voorkeur richting HRM/HRD) en actuele kennis van strategisch opleiden, onderwijs en innovatie.
  • Ruime ervaring in een leidinggevende functie.
  • Meerjarige en stevige lijn- of projectmanagementervaring op het vlak van HRM/HRD waaronder in ieder geval het vakgebied Learning & Development. Ervaring in het publiek domein is een pre.
  • Ervaring met het professionaliseren van dienstverlening en bijbehorende ontwikkeling van medewerkers.
  • Kennis en ervaring in het po en (v)so zijn een pré.
  • Uiteraard hebt u affiniteit met en interesse in het onderwijs.

Arbeidsvoorwaarden

Het salaris bedraagt maximaal € 5702,- bruto per maand, salarisschaal 13 CAO PO.

Meer informatie

Voor meer informatie over de organisatie, zie ook de website van INOS. Voor meer informatie over de functie, download hier het uitgebreide functieprofiel.

Voor overige vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat Werving & Search en vragen naar Marcel ten Berge, adviseur, via telefoonnummer (088) 00 868 00.

Solliciteren

De reactietermijn is gesloten.

Menu