Leeuwendaal zoekt...

Directeur Zorg & Dienstverlening

Het Raamwerk
Fulltime
Leeuwendaal zoekt...

Directeur Zorg & Dienstverlening

Het Raamwerk
Fulltime

Over Raamwerk

“Gewoon leven”, dat is de kernwaarde van Raamwerk. Mensen met beperkingen leven hun eigen leven, ‘gewoon’ met hulp van flexibele, individuele ondersteuning bij het dagelijks functioneren. ‘Gewoon’ betekent zélf regie hebben over je leven, zélf keuzes maken, rechten en plichten hebben, autonoom zijn, vrienden hebben, je kunnen ontplooien, naar vermogen bijdragen aan de samenleving, een zinvol leven leiden. Dit is wat Raamwerk onder kwaliteit van leven verstaat. Zonder de beperkingen uit het oog te verliezen, draagt het professionele handelen van alle medewerkers bij aan deze kwaliteit van leven. Het gaat om ondersteuning in eigen keuzes, uitgaande van algemeen aanvaardbare basisprincipes die voor iedereen gelden. ‘Gewoon waar mogelijk en speciaal waar nodig’.


Raamwerk biedt met ruim 800 medewerkers ondersteuning aan bijna 800 cliënten. Bij Raamwerk kunnen cliënten terecht voor wonen, dagbesteding, vrijetijdsbesteding, specialistische ondersteuning en (para)medische zorg. Raamwerk is gespecialiseerd in het begeleiden van cliënten met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking en een intensieve ondersteuningsvraag in combinatie met moeilijk verstaanbaar gedrag. Het werkgebied van Raamwerk is Zuid-Holland Noord (Duin- en Bollenstreek). Het Centraal Bureau is gevestigd in Noordwijkerhout.

De opdracht

De directeur Zorg & Dienstverlening is integraal verantwoordelijk voor alle activiteiten met betrekking tot de zorg- en dienstverlening aan cliënten in de RVE’s; de levering van de zorg, de kwaliteit van de zorgverlening en het ontwikkelen van en adviseren over het zorginhoudelijke beleid. Hij/zij geeft direct leiding aan de clusterhoofden, behandelaren en de teamleiders van de facilitaire dienst en indirect aan de zorgmedewerkers. De directeur Zorg & Dienstverlening is tevens leidinggevende van de afdelingen Bemiddeling en Vrije-tijd en vrijwilligers. In totaal stuurt hij/ zij ca. 500 FTE aan. De directeur Zorg & Dienstverlening valt rechtstreeks onder de Algemeen directeur/bestuurder.

Wat vraagt Raamwerk van u?

De directeur Zorg & Dienstverlening is het boegbeeld van de zorg. Hij/zij draagt de kernwaarde “Gewoon leven” uit, faciliteert en ondersteunt leidinggevenden en medewerkers in hun werk. Hij/zij is de verbindende factor, creëert draagvlak voor noodzakelijke veranderingen en is zichtbaar, toegankelijk en oprecht geïnteresseerd in medewerkers en cliënten. Vertrouwt op het zelforganiserend vermogen van de organisatie, geeft ruimte en stimuleert ondernemerschap en innovatie. Hij/zij heeft een goed oog voor gezonde bedrijfsvoering en kan op dat terrein beïnvloedend optreden. Heeft een duidelijke visie op zorg en weet deze goed te verwoorden en te beargumenteren. Gaat een stevige discussie niet uit de weg.


Belangrijke vereisten zijn onder meer:
De kandidaat

 • Beschikt over een afgeronde opleiding op WO-niveau.
 • Beschikt over ruime integrale ervaring als leidinggevende van grote groepen medewerkers, bij voorkeur in een zorgorganisatie.
 • Is een stevige persoonlijkheid met een duidelijke visie op zorg. Treedt de ontwikkelingen in de zorg met ondernemerschap tegemoet en ziet nieuwe kansen voor de organisatie.
 • Heeft een aansprekende motivatie voor en affiniteit met mensen met een lichamelijke of meervoudige beperking.
 • Heeft kennis van en ervaring met relevante ontwikkelingen in de zorgbranche en relevante wet- en regelgeving.
 • Heeft kennis van en ervaring met de bedrijfsvoering van een zorgorganisatie; is bedrijfsmatig goed onderlegd.

Raamwerk biedt

 • Een brede portefeuille in een aansprekende, professionele en warme organisatie.
 • Een prettige en informele werksfeer met korte communicatielijnen.
 • Samenwerking met gekwalificeerde en betrokken collega’s.
 • Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en educatie.
 • De mogelijkheid om invloed uit te oefenen.

Meer informatie

Voor meer informatie over de organisatie, zie ook de website van Raamwerk.
Voor meer informatie over de functie, download hier het uitgebreide functieprofiel.
Voor overige vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat Werving & Search via telefoonnummer (088) 00 868 00.

Solliciteren

De reactietermijn voor deze vacature is gesloten.

Menu