Leeuwendaal zoekt...

Lid Raad van Toezicht

Bestuurlijk en Financieel-economisch profiel
St. Jans Gasthuis
Weert
Leeuwendaal zoekt...

Lid Raad van Toezicht

Bestuurlijk en Financieel-economisch profiel
St. Jans Gasthuis
Weert

Over SJG Weert

Een bijzonder jaar voor SJG Weert! Ze bestaan dit jaar 150 jaar. In de afgelopen 150 jaar is er veel veranderd en lijkt het ziekenhuis in niets meer op het armenhuis zoals het is begonnen in 1869. Toch is er al die jaren één ding hetzelfde gebleven: de betrokkenheid en de zorg voor de mensen die SJG Weert eigen is.

SJG Weert is een basis ziekenhuis dat zich ten doel stelt om op professionele wijze hoogstaande zorg te bieden. Het ziekenhuis is primair gericht op het westelijk deel van Midden-Limburg en het zuidoosten van Noord-Brabant. SJG Weert is kleinschalig en kenmerkt zich door korte lijnen en klantvriendelijkheid. Zij biedt alle basisspecialismen en werkt nauw samen met partners in de regio.

“Drijfveer is dat we onze klanten bieden wat ze nodig hebben”.

De Raad van Toezicht

SJG Weert heeft een eenhoofdig bestuur en een raad van toezicht die thans bestaat uit vijf leden. In verband met het vertrek van één van de leden is SJG Weert op zoek naar een nieuw lid raad van toezicht per juli 2019. De raad van toezicht vervult de rollen van werkgever, toezichthouder en klankbord.


Belangrijke strategische thema’s waaraan de komende tijd aandacht aan zal worden besteed zijn o.a.

 • de verdere ontwikkeling van SJG Weert als regionaal ziekenhuis;
 • de ontwikkeling van een visie op het vastgoedbeleid (vernieuwbouw);
 • verdergaande ketensamenwerking;
 • de werking van het nieuwe organisatiemodel;
 • efficiency van processen.

Wat vraagt St. Jans Gasthuis van u?

Gezien de huidige samenstelling van de raad zoekt SJG Weert een lid met een bestuurlijk en financieel-economisch profiel die weet wat het is om een ziekenhuis te besturen. Het nieuwe lid is vertrouwd met ziekenhuisbekostiging- en financiering en horizontaal toezicht. Ervaring met vastgoedontwikkeling is een pre. Hij/zij heeft kennis van en een visie op de toenemende netwerkvorming tussen ketenpartners in de zorg en de implicaties hiervan voor een organisatie zoals SJG Weert op het gebied van financiën en vastgoed. Affiniteit met innovatie en het toepassen van ICT in de zorg is een pré.


Belangrijke vereisten zijn onder meer:

 • Beschikt over bestuurlijke ervaring in (een) ziekenhuisorganisatie(s), alsmede over ervaring als toezichthouder;
 • Heeft kennis op financieel-economisch gebied met betrekking tot ziekenhuisfinanciering en risicobeheersing.
 • Onderschrijft de strategische keuze van SJG Weert voor samenwerking als zelfstandig basis ziekenhuis met goede samenwerkingsrelaties met ketenpartners en overziet de gevolgen hiervan op het gebied van financiën en vastgoed; is in staat mede richting te geven aan de strategische koers en goed bestand tegen onzekerheid;
 • Is een stevige en inhoudelijke gesprekspartner voor de raad van bestuur;
 • Gaat meningsverschillen en ‘lastige gesprekken’ niet uit de weg, behoudt zorgvuldig het evenwicht tussen ‘klankborden’ en ‘sturen’.
 • Verbindend, doortastend en besluitvaardig.

Wat biedt SJG Weert?

Een toezichthoudende positie in een organisatie die volop in ontwikkeling is. Dit vraagt beschikbaarheid, maar biedt tegelijkertijd de mogelijkheid om van toegevoegde waarde te zijn in een betrokken organisatie waar zorg en patiënt voorop staan.

Meer informatie

Voor meer informatie over de organisatie, zie ook de website van SJG Weert.
Voor meer informatie over de functie, download hier het uitgebreide functieprofiel.

Voor overige vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat Werving & Search en vragen naar Truus Strijbis, adviseur, via telefoonnummer (088) 00 868 00.

Solliciteren

Om te solliciteren, klik op de solliciteerbutton en volg de stappen zoals aangegeven. Tijdens het proces wordt gevraagd om uw emailadres, persoonsgegevens, cv en een motivatiebrief. Er worden referenties ingewonnen en er wordt een pre-employment/integriteitsonderzoek gedaan.


We ontvangen uw reactie graag vóór 23 mei 2019 (verlengd).

Menu