Leeuwendaal zoekt...

2 leden Raad van Toezicht

Financiële portefeuille en Zorginhoudelijke portefeuille
Transvorm
Tilburg
Leeuwendaal zoekt...

2 leden Raad van Toezicht

Financiële portefeuille en Zorginhoudelijke portefeuille
Transvorm
Tilburg

Over Transvorm

Transvorm is een samenwerkingsverband van werkgevers in de sector zorg en welzijn in Noord-Brabant. Zij kent en spreekt de taal van de zorg en heeft een belangrijke verbindende rol! Haar missie is het in balans brengen en houden van de regionale arbeidsmarkt. Voor en met 225 aangesloten organisaties werkt Transvorm aan een regionale aanpak van vraagstukken op het gebied van strategisch arbeidsmarktbeleid, personeelsbeleid en opleiding.

De kwaliteit van zorg en welzijn in Nederland staat op een hoog niveau, ook in vergelijking met andere landen. Maar is deze kwaliteit houdbaar en betaalbaar? Zijn er de komende jaren voldoende mensen in de zorg beschikbaar om de gevraagde care en cure te leveren? De wens en de noodzaak om regionaal en intersectoraal samen te werken wordt groter. Dit wordt mede gestuurd door de landelijke politiek die op regionaal niveau subsidies verstrekt. Transvorm is in de positie om de verbindende schakel te zijn tussen partijen.

De Raad van Toezicht

Transvorm is een stichting met een eenhoofdige raad van bestuur, die rapporteert aan de raad van toezicht. Per 1 juli 2019 wijzigt de bestuurlijke structuur van Transvorm en verandert de samenstelling van de raad van toezicht. Tot op heden bestond de raad van toezicht uit zeven leden. Deze leden waren afkomstig uit Noord-Brabant en voor het overgrote deel uit de aangesloten organisaties. De raad van toezicht zal gaan bestaan uit drie onafhankelijke leden, onder wie de voorzitter. De raad van toezicht vervult de rollen van werkgever, toezichthouder en klankbord. In de nieuwe structuur wordt de betrokkenheid van de leden georganiseerd door de invoering van een raad van advies.


Voor de nieuw samen te stellen raad van toezicht zoeken wij twee leden.

Wat vraagt Transvorm van u?

We zijn op zoek naar kandidaten die affiniteit hebben met de maatschappelijke opgave van Transvorm en met de sectoren zorg en welzijn en voldoende tijd beschikbaar hebben voor een goede invulling van deze positie. De kandidaten zijn samenwerkingsgericht, hebben een visie op modern toezicht en kennis van de governance en kunnen daarmee goed invulling geven aan deze nieuwe raad. Een passend professioneel netwerk en ervaring als toezichthouder is een pre.


Wij zoeken kandidaten voor de volgende aandachtsgebieden:

  • Zorginhoudelijk: Een bestuurlijke achtergrond binnen de zorg, het welzijn of bij de overheid met een sterk conceptueel en strategisch denkvermogen en een innovatieve instelling. Heeft een visie op de arbeidsmarkt in een veranderende zorgwereld en de opgave en rol van Transvorm.
  • Financieel-economisch: Ruime ervaring met een eindverantwoordelijke portefeuille financiën, verkregen in een complexe en professionele organisatie binnen of buiten de zorg. Geeft invulling aan de klankbordfunctie voor de raad van bestuur in het kader van de financiële continuïteit. In staat om vernieuwend (mee) te denken, bijvoorbeeld in relatie tot de inzet van moderne technologie.

Meer informatie

Voor meer informatie over de organisatie, zie ook de website van Transvorm.
Voor meer informatie over de functie, download hier het uitgebreide functieprofiel.

Solliciteren

Reactietermijn is gesloten.

Menu