Leeuwendaal zoekt...

Voorzitter College van Bestuur

BLICK op Onderwijs
40 uur per week
Leeuwendaal zoekt...

Voorzitter College van Bestuur

BLICK op Onderwijs
40 uur per week

Over BLICK

Stichting BLICK op onderwijs (hierna BLICK) staat voor ‘Boeiend Leren in Capelle en Krimpen’ en is een fusieorganisatie van openbare scholen in het primair en voortgezet onderwijs in de gemeenten Krimpen en Capelle aan den IJssel.

BLICK biedt uitdagend openbaar onderwijs aan kinderen van 4 tot en met 18 jaar en is een belangrijke en toonaangevende onderwijsinstelling in de regio. Bij BLICK wordt door circa 400 medewerkers onderwijs gegeven aan ruim 3.500 leerlingen op negen scholen voor primair onderwijs en twee locaties voor voortgezet onderwijs.

De bestuursstructuur van BLICK is gebaseerd op het two-tier model, waarmee de functies 'besturen' en 'toezicht houden' duidelijk gescheiden zijn. De Raad van Toezicht en het College van Bestuur zijn verantwoordelijk voor de governance structuur van BLICK evenals de naleving van de codes goed bestuur PO en VO. Het College van Bestuur vormt samen met de directeuren PO en de directeur VO het directieberaad. Op bedrijfskundig gebied wordt het College van Bestuur ondersteund door de directeur bedrijfsvoering. De schooldirecteuren van BLICK zijn integraal verantwoordelijk voor hun locatie en beleggen waar mogelijk verantwoordelijkheden bij adjuncten en/of afdelingsleiders.

De opdracht

BLICK is een scholengroep met kwaliteiten, ambitie én groeipotentieel. We zijn op zoek naar een voorzitter College van Bestuur die daaraan op verbindende en inspirerende wijze nader richting en invulling kan geven. De bestuurlijke opgave van BLICK bestaat uit vier pijlers, te weten: synergie, netwerken, profilering en advies over de omvang van het bestuur en de inrichting van de managementlaag. Sturing op de doelstellingen en een heldere open in- en externe dialoog over verantwoording, resultaat en kwaliteit zijn daarbij van belang.

Wat vraagt BLICK van u?

Bij BLICK past in deze fase een toegankelijke en benaderbare bestuurder die oprechte interesse en gevoel heeft voor wat er leeft in de scholen en de maatschappij, die goed kan luisteren en het beste in mensen/medewerkers boven haalt, zodat zij hun krachten benutten om de kinderen en de organisatie te laten schitteren. De bestuurder is leidend in het creëren van een cultuur van onderling vertrouwen en openheid waarin het leren van elkaar centraal staat, passend bij de lerende en innoverende schoolorganisatie die BLICK wil zijn.

BLICK zoekt een bestuurder die ruime ervaring heeft met veranderprocessen en die sterk is in het organiseren van eenheid en verbinding van de scholen zodat de directeuren sterk in positie staan, samenwerken en actief extern netwerken.

Belangrijke vereisten zijn onder meer:

  • Heeft academisch denk- en werkniveau.
  • Beschikt over ervaring in een integraal verantwoordelijke bestuurlijke functie binnen het onderwijs, bij voorkeur binnen het primair en voortgezet onderwijs.
  • Heeft ervaring in het sturing geven aan een organisatie met een vergelijkbare omvang en complexiteit.
  • Heeft ruime ervaring met organisatie- en cultuur verandertrajecten.
  • Is sterk op onderwijsinhoud en bekend met de actuele trends en ontwikkelingen en het vertalen daarvan naar de eigen schoolorganisatie en een gedragen beleid op stichtingsniveau.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een functie van 1,0 fte (40 uur per week). Inschaling en rechtspositie conform CAO Bestuurders VO (B3).
De aanstelling is op basis van een functiecontract van 4 jaar met de mogelijkheid deze na evaluatie en bij goed functioneren met dezelfde periode nogmaals te verlengen.

Meer informatie

Voor meer informatie over de organisatie, zie ook de website van BLICK.
Voor meer informatie over de functie, download hier het uitgebreide functieprofiel.
Voor overige vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat Werving & Search en vragen naar adviseur Marcel ten Berge of Erik Frieling via telefoonnummer (088) 00 868 00.

Solliciteren

De reactietermijn is gesloten.

Menu