Leeuwendaal zoekt...

Voorzitter College van Bestuur

Van Hall Larenstein University of Applied Sciences
Velp en Leeuwarden
Leeuwendaal zoekt...

Voorzitter College van Bestuur

Van Hall Larenstein University of Applied Sciences
Velp en Leeuwarden

Over Van Hall Larenstein University of Applied Sciences

Van Hall Larenstein is de duurzaamste hogeschool van Nederland en heeft een internationale focus. Van Hall Larenstein is een University of Applied Sciences en heeft twee locaties: Leeuwarden en Velp. De hogeschool telt circa 4600 studenten en circa 550 medewerkers. Van Hall Larenstein leidt studenten op tot hoogwaardige, ambitieuze en innovatieve professionals die bijdragen aan een duurzame wereld. De kernwaarden vormen de basis van de identiteit van de hogeschool en helpen om haar doelen te verwezenlijken. De kernwaarden zijn Duurzaam, Betrokken, Ondernemend en Verantwoordelijk.

De opdracht

Beide bestuurders van de hogeschool hebben aangegeven met (vervroegd) pensioen te gaan. Leeuwendaal is namens hogeschool Van Hall Larenstein op zoek naar een nieuw college van bestuur. Het college van bestuur zal het huidige beleid zoals verwoord in het instellingsplan ‘Grenzeloos Groen’, verder bestendigen en door ontwikkelen. De gezochte bestuurders willen graag verder bouwen aan een groene toekomst en ze zijn communicatief vaardig op alle niveaus. Bestuurders die geloven in resultaatverantwoordelijkheid van teams en intrinsiek gemotiveerd zijn om het beste onderwijs voor studenten neer te zetten. Beide bestuurders zijn in staat om medewerkers, ketenpartners en het bedrijfsleven ‘mee te krijgen’ in de maatschappelijke opgave van het groene beroepsonderwijs naar de toekomst.

Wat vraagt Van Hall Larenstein van u?

Van Hall Larenstein zoekt een voorzitter met stevige ervaring, bij voorkeur in het (beroeps)onderwijs. Naast een heldere visie op en ervaring met onderwijs, onderzoek en organisatieontwikkeling is de toekomstig voorzitter iemand die op een constructieve en praktische manier zijn of haar bijdrage levert aan de hogeschool. We zoeken een mensgerichte en vertrouwenwekkende bestuurder die een toegankelijk rolmodel is binnen de organisatie en zich thuis voelt in het werkgebied waarin Van Hall Larenstein actief is.

Belangrijke vereisten zijn onder meer:

  • Ruime bestuurlijke ervaring bij een maatschappelijke organisatie en/of bij een onderwijsinstelling is een absolute must.
  • Gebleken affiniteit en duidelijke ervaring met en visie op onderwijs en onderzoek.
  • Sterk ontwikkelde sociale en communicatieve vaardigheden zijn een noodzakelijkheid, naast een goed analytisch en conceptueel vermogen. Keuzes maken en zaken afronden zijn een tweede natuur.
  • Is vaardig in het omgaan met tegengestelde belangen en in het ontwikkelen van draagvlak. Hierbij is het ontwikkelen, uitdragen en verdedigen van de (beleids-) uitgangspunten van Van Hall Larenstein een belangrijk onderwerp.
  • Geeft vanuit een hoge mate van efficiency leiding aan een organisatie.
  • Beschikt over een actueel, relevant en hoogwaardig (internationaal) netwerk, met een focus op het Noorden en/of het Oosten van Nederland. Is in staat om dit netwerk in te zetten voor Van Hall Larenstein relevante samenwerking.

Arbeidsvoorwaarden

Er wordt een arbeidsovereenkomst aangeboden voor de duur van vier jaar, waarna in overleg met de raad van toezicht het besluit kan worden genomen de arbeidsovereenkomst voor de duur van vier jaar te verlengen. Er wordt uitgegaan van een marktconforme beloning en de daarbij passende arbeidsvoorwaarden binnen de kaders van de WNT. De arbeidsvoorwaarden zijn gebaseerd op de bezoldigingscode Bestuurders Hogescholen. Het streven per 1 september 2019 in dienst te treden.

Meer informatie

Voor meer informatie over de organisatie, zie ook de website van Van Hall Larenstein. Voor meer informatie over de functie, download hier het uitgebreide functieprofiel. Voor overige vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat Werving & Search en vragen naar adviseur Jeannette van der Vorm, via telefoonnummer (088) 00 868 00.

Solliciteren

De reactietermijn voor deze vacature is gesloten.

Menu