Leeuwendaal zoekt...

Bestuurder

‘een onderwijskundige, ondernemende, samenwerkingsgerichte en integraal denkend bestuurder’
Het Sticht
0,6-0,8 fte
Leeuwendaal zoekt...

Bestuurder

‘een onderwijskundige, ondernemende, samenwerkingsgerichte en integraal denkend bestuurder’
Het Sticht
0,6-0,8 fte

Over Het Sticht

Het Sticht, stichting voor katholiek en algemeen bijzonder primair onderwijs, is opgericht op 1 januari 2009 en is gevestigd in Zeist. Het Sticht vormt het bestuur van 8 katholieke basisscholen en 1 algemeen bijzondere basisschool, met circa 2.000 leerlingen in de gemeenten Zeist, Baarn, Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede.

De opdracht

De opgave van Het Sticht gaat over het in kaart brengen van toekomstrichtingen en het realiseren daarvan. Door een daling van het aantal leerlingen is het van belang dat er wordt gekeken naar manieren waarop Het Sticht volgens haar principes het onderwijs duurzaam kan blijven organiseren. Door de geografische spreiding van de scholen is het van belang dat de scholen de verbinding met elkaar blijven vinden. Het verbindend vermogen op stichtingsniveau vraagt blijvende aandacht van zowel schooldirecteuren als het College van Bestuur.

Wat vraagt Het Sticht van u?

Het Sticht zoekt een ondernemende, samenwerkingsgerichte en integraal denkend bestuurder met onderwijskundige achtergrond. Een bestuurder die vol in het leven staat en die een heldere en inspirerende visie heeft op de rol van een onderwijsorganisatie in de maatschappij. Een visie waarmee de bestuurder in staat is om te inspireren, te activeren en ambities te realiseren.

Belangrijke vereisten zijn onder meer:

  • Heeft academisch denk- en werkniveau.
  • Beschikt over ervaring in een integraal verantwoordelijke bestuurlijke functie binnen het onderwijs, bij voorkeur het primair onderwijs.
  • Is sterk op onderwijsinhoud en bekend met de actuele trends en ontwikkelingen en het vertalen daarvan naar de eigen schoolorganisatie en een gedragen beleid op stichtingsniveau.
  • Heeft aantoonbare ervaring in het creëren van samenwerkingsverbanden met externe partijen.
Persoonlijke vaardigheden/competenties:
  • Strategische visie, conceptueel en analytisch vermogen.
  • Ontwikkelings- en samenwerkingsgericht. Ziet en zet in op de kwaliteiten van collega’s, stimuleert persoonlijke ontwikkeling, onderlinge samenwerking en kennisdeling. Zoekt complementariteit in de bestuurlijke samenwerking op. Is in staat om feedback te geven en te ontvangen. Durft zich daarin kwetsbaar op te stellen.
  • Empathisch vermogen. Kan zich verplaatsen in anderen en is vertrouwenwekkend, oprecht, respectvol en inspirerend.
  • Besluitvaardigheid en sturend vermogen. Is in staat om een gedegen belangenafweging te maken en besluiten te nemen. Is resultaatgericht, consistent en spreekt medewerkers aan op afspraken en hun eigen verantwoordelijkheden.

Arbeidsvoorwaarden

Het Sticht hanteert de CAO Bestuurders PO. De inschaling vindt plaats op basis van (bestuurlijke) kennis en ervaring in categorie B4. Daarnaast biedt Het Sticht prima secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een pensioenregeling, onkostenregeling en een auto.

Meer informatie

Voor meer informatie over de organisatie, zie ook de website van Het Sticht.
Voor meer informatie over de functie, download hier het uitgebreide functieprofiel.
Voor overige vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat Werving & Search en vragen naar adviseur Carine Hulscher-Slot, via telefoonnummer (088) 00 868 00.

Solliciteren

Om te solliciteren, klik op de solliciteerbutton en volg de stappen zoals aangegeven. Tijdens het proces wordt gevraagd om je emailadres, persoonsgegevens, cv en een motivatiebrief. Er worden referenties ingewonnen en er wordt een pre-employment/integriteitsonderzoek gedaan.

Solliciteer

Menu