Leeuwendaal zoekt...

Directeur-bestuurder

Stichting De Haardstee
Leiden
Leeuwendaal zoekt...

Directeur-bestuurder

Stichting De Haardstee
Leiden

Over De Haardstee

De Haardstee begeleidt al meer dan 50 jaar mensen met een verstandelijke en/of psychiatrische beperking. Zij zijn een kleinschalige innovatieve organisatie ((370 cliënten, 150 medewerkers en vele vrijwilligers) die stevig geworteld is in de stad Leiden (sinds 1965 actief). Naast de stad Leiden is De Haardstee ook actief in de gemeenten Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en in de Bollenstreek en Katwijk. Het werk wordt gefinancierd uit WLZ, PGB en andere bronnen en sinds de decentralisaties ook steeds meer uit de WMO. Naast het zorgkantoor is ook de gemeente een belangrijk opdrachtgever.


De Haardstee heeft volgende missie en visie geformuleerd:
Missie
‘De Haardstee begeleidt en ondersteunt mensen met een verstandelijke en/of psychiatrische beperking bij wonen, werken en vrije tijd. Dit doen we op onze woonlocaties, met dagbesteding of bij mensen thuis (in totaal 12 locaties). Onze begeleiding kenmerkt zich door grote betrokkenheid een open houding, een praktische aanpak en aandacht voor ontwikkeling. Wij zijn er voor mensen van 18 jaar en ouder.’
Visie
‘Wij vinden het belangrijk om het gevoel van eigenwaarde van mensen te versterken. Samen zoeken we naar balans en werken we in kleine of grote stappen aan doelen. We hebben een open en creatieve blik en nemen kansen en mogelijkheden in de omgeving mee.’ De Haardstee heeft de afgelopen jaren een aantal veranderingen ondergaan. In 2015 is de organisatiestructuur gewijzigd: de laag locatiehoofden is vervangen door een MT met 2 managers Zorg een directiesecretaris en de directeur-bestuurder. Naast deze structuurwijziging is het thema zelforganisatie geïnitieerd en gestart.

De opdracht

De directeur-bestuurder onderschrijft de ingezette koers en is gericht op het verder door ontwikkelen en positioneren van De Haardstee. Een juiste balans tussen initiatieven en doorontwikkeling en het duurzaam borgen van professionaliteit en kwaliteit is een belangrijke opgave in de komende jaren. De directeur-bestuurder stimuleert en draagt bij aan een inspirerende omgeving waar wordt samengewerkt en waar mensen worden geprikkeld het beste uit zichzelf te halen.

Wat biedt De Haardstee

  • Een prettige werkomgeving binnen een kleinschalige organisatie in Leiden e.o.
  • In deze functie kunt u een belangrijke bijdrage leveren aan het continueren van de unieke positie van De Haardstee in de Leidse regio.
  • De bezoldiging is conform inschaling in de WNT Zorg, klasse I met een maximum van € 107.000,- bruto per jaar bij een fulltime aanstelling.

Wat vraagt De Haardstee van u?

De gezochte directeur-bestuurder is een inspirerend persoon met charisma en elan, gaat een stevig gesprek niet uit de weg, maar doet dit altijd met respect voor de ander. Netwerken en het zoeken naar nieuwe samenwerkingsmogelijkheden is hem op het lijf geschreven De directeur-bestuurder is als boegbeeld zichtbaar, zowel in- als extern.
Belangrijke vereisten zijn onder meer:
  • Academische werk- en denkniveau.
  • Managementervaring op strategische niveau binnen een maatschappelijk georiënteerde omgeving met een gedifferentieerde doelgroep en veel samenwerkingspartners.
  • Affiniteit met de zorg en specifiek met de doelgroep van De Haardstee. Dit kan bijvoorbeeld ook tot uiting komen door een rol in een Raad van Toezicht.
  • Heeft een visie en strategisch inzicht en is in staat deze te vertalen naar de organisatie en neemt hierin zijn medewerkers mee.
  • Gewend te werken in een omgeving met medezeggenschap.
Voor de gehele beschrijving van de functie-inhoud en functie-eisen, verwijzen we u naar het uitgebreide functieprofiel.

Meer informatie

Voor meer informatie over de organisatie, zie ook de website van De Haardstee.
Voor meer informatie over de functie, download hier het uitgebreide functieprofiel.

Solliciteren

Reactietermijn is gesloten.

Menu