Leeuwendaal zoekt...

Lid Raad van Bestuur

“Met hart en ziel, ondernemend en samen”
SOVAK
Terheijden (WB)
Leeuwendaal zoekt...

Lid Raad van Bestuur

“Met hart en ziel, ondernemend en samen”
SOVAK
Terheijden (WB)

Over SOVAK

SOVAK ondersteunt mensen met een (verstandelijke) beperking om te leven zoals zij zelf willen leven vanuit de idee: regie bij de cliënt, want iedere dag doet ertoe, JIJ doet er toe!


Zorggroep SOVAK biedt eigentijdse en nabije zorg en ondersteuning aan mensen met een (verstandelijke) beperking. Ongeveer 900 medewerkers en 500 vrijwilligers zetten zich dagelijks in om de beste ondersteuning te bieden aan de 700 cliënten van SOVAK.

Er wordt gewerkt vanuit zelforganisatie als besturingsfilosofie. Dit betekent binnen SOVAK dat de relatie tussen de professional en de cliënt centraal staat in alle processen waarbij verantwoordelijkheden zo dicht mogelijk liggen bij de uitvoering van het primair proces.

SOVAK kent een ‘platte’ managementstructuur die uit twee managementlagen bestaat. De organisatie wordt aangestuurd door de Raad van Bestuur bestaande uit een voorzitter en een lid. De functies van voorzitter en lid worden vanuit een collegiale samenwerking vormgegeven. De Raad van Bestuur stuurt de organisatie in gezamenlijkheid aan en functioneert dicht bij het primair proces.

De opdracht

Van het nieuwe lid Raad van Bestuur wordt verwacht dat deze aansluit op de ingezette strategische koers en de persoonlijke capaciteiten heeft om op inspirerende wijze aan de organisatie, adviseurs, teamcoaches (leidinggevenden), de medewerkers en alle andere stakeholders samen met de voorzitter Raad van Bestuur de gewenste sturing te geven.
De Raad van Bestuur is nauw betrokken bij het primaire proces en dient goed te kunnen schakelen tussen de strategie en de meer operationele uitvoering. Dit vraagt een intrinsieke motivatie om leiding te geven in een organisatie waar de lijnen kort zijn en waarin ‘uiterlijk vertoon’ minder past. Dit vraagt een hoge mate van benaderbaarheid en beschikbaarheid.

Je bent als Raad van Bestuur ‘echt’ spin in het web, schakelt makkelijk tussen strategie en operatie en draagt actief bij aan het belangrijke uitgangspunt dat de bewoner/cliënt ‘echt’ centraal staat.

Wat vraagt SOVAK van u?

 • U geeft bestuurlijk leiding aan de organisatie passend bij de missie, visie, kernwaarden, en veranderopgaven van SOVAK. Daarbij staat u als lid van de Raad van Bestuur voor de te bereiken strategische doelen, prioritering, uitvoering en realisatie.
 • U staat als Raad van Bestuur voor het bereiken van gemaakte afspraken en zorgen voor een constructieve verantwoording richting raad van toezicht.
 • U stuurt waar nodig op de eventuele organisatorische aanpassingen die de ontwikkelingen in de strategie en meer in het algemeen het zorgstelsel en de samenleving vragen.
 • U stimuleert en draagt bij aan een inspirerende omgeving waar wordt samengewerkt en waar mensen worden geprikkeld het beste uit zich zelf naar boven te halen.
 • U zorgt voor een goede, open, transparante en respectvolle samenwerkingsrelatie met de coaches (leidinggevenden), medewerkers, cliënten en medezeggenschapsorganen. Neemt hen mee in strategische ontwikkelingen en waardeert en gebruikt aanwezige kennis en inzichten.
Belangrijke vereisten zijn onder meer:
 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Grote mate van affiniteit met de zorg voor mensen met een (verstandelijke) beperking.
 • Meerjarige ervaring in een integrale verantwoordelijke strategische leidinggevende (bestuurlijke) positie.
 • Is een ‘allrounder’ die het gehele spelveld overziet; recente ervaring met vastgoedvraagstukken is een pré.
 • Ervaring met organisatieontwikkeling en het vormgeven van veranderingsprocessen.
 • Visie op de actuele ontwikkelingen en risico’s in de langdurige zorg (VG).
 • Sterke sociale kwaliteiten, authentiek, is zichtbaar en maakt écht contact op alle niveaus.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een positie voor bepaalde tijd voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid tot verlenging. De standplaats is Terheijden. De kandidaat wordt aangesteld door en legt verantwoording af aan de raad van toezicht.

De arbeidsvoorwaarden zijn conform de regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en welzijn sector en voldoen aan de regels van de Wet Normering Topinkomens (WNT 4, onder voorbehoud van de externe toetsing).

Meer informatie

Voor meer informatie over de organisatie, zie ook de website van SOVAK.
Voor overige vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat Werving & Search via telefoonnummer (088) 00 868 00.

Solliciteren

De reactietermijn voor deze vacature is gesloten.

Menu