Leeuwendaal zoekt...

Lid Raad van Commissarissen

Medrie
Zwolle
Leeuwendaal zoekt...

Lid Raad van Commissarissen

Medrie
Zwolle

Over Medrie

Medrie: Samen sterk

Medrie is dé organisatie voor huisartsen in de regio’s Flevoland, Hardenberg en Zwolle. In deze regio’s zijn 270 huisartsen verantwoordelijk voor de zorg van ongeveer 600.000 inwoners. Haar “core business” is vormgeven aan huisartsenspoedzorg middels triage en op de huisartsenposten en optimaal ondersteunen van de chronische zorgprogramma’s (DM, COPD en VRM) in de huisartsenpraktijken. Medrie acteert in een turbulente wereld. Door alle veranderingen komt er veel af op Medrie en de huisartsen die zij ondersteunt. De neiging om meegezogen te worden in een veelheid van initiatieven en mogelijkheden is groot. Focus is daarom een belangrijk aandachtspunt, waarbij de gezamenlijke keuze van de huisartsen leidend is.

De opdracht

Vanwege het aflopen van de termijn van een van de zittende leden van de RvC, zoeken wij een nieuwe commissaris voor Medrie per juni 2019. Het nieuw te werven lid voor de RvC heeft een financieel profiel met kennis van zorgfinanciering. De nieuwe commissaris zal voorzitter zijn van de auditcommissie. Gezien de achtergrond van de nieuwe commissaris geniet het de voorkeur dat deze mee draait in het jaarrekeningtraject. Dit betekent een voorlopige benoeming per half maart.

Wat vraagt Medrie van u?

De nieuwe commissaris heeft ervaring in een eindverantwoordelijke financiële functie. Heeft op hoofdlijnen kennis van zorgfinanciering en zorginkoop. Heeft ervaring met risicomanagement, jaarverslaglegging en investeringsbeslissingen. Daarnaast is een duidelijke visie op en affiniteit met de maatschappelijke opdracht van Medrie van groot belang evenals kennis van de huidige uitdagingen voor de eerstelijnszorg.

De kandidaat die wij zoeken past in een toekomstgerichte en innovatieve omgeving en sluit aan bij een ondernemende en dynamische organisatie. Hij/zij past in een betrokken en geïnteresseerde Raad van Commissarissen die informeel en met respect voor ieders (vak)kennis samenwerkt. De kandidaat heeft affiniteit met huisartsen en begrijpt hoe een huisartsenorganisatie werkt.

Belangrijke vereisten zijn onder meer:

  • Academisch werk- en denkniveau;
  • Bestuurlijke/ toezichthoudende kwaliteiten en ervaring, bij voorkeur in complexe maatschappelijke organisaties op het snijvlak publiek/privaat;
  • Affiniteit met de doelstelling van de organisatie;
  • Voldoende inzicht in taken en rollen van aandeelhouders, Raad van Commissarissen en Bestuur; bekendheid met de issues van corporate governance;

Arbeidsvoorwaarden

Benoeming is voor een periode van vier jaar met een mogelijkheid tot verlenging van vier jaar. De vergoeding is conform de regeling ‘Honorering van Raden van Toezicht Zorginstellingen’.

Meer informatie

Voor meer informatie over de organisatie, zie ook de website van Medrie. Voor meer informatie over de functie, download hier het uitgebreide functieprofiel. Voor overige vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat Werving & Search via telefoonnummer (088) 00 868 00.

Solliciteren

De reactietermijn voor deze vacature is gesloten.

Menu