Leeuwendaal zoekt...

Directeur-Bestuurder

DUO Huisartsenpost
0,8 fte
Leeuwendaal zoekt...

Directeur-Bestuurder

DUO Huisartsenpost
0,8 fte

Over DUO Huisartsenposten

DUO HAP is een nieuwe organisatie die bestaat uit twee huisartsenposten: Huisartsenpost Nieuwe Waterweg en Huisartsenpost Delft. (het betreft vooralsnog een juridische fusie). De huisartsenposten werken beiden afzonderlijk in de regio.

Ontwikkelingen van digitalisering, data-analyses en ICT technologie hebben steeds meer invloed op de zorgprocessen. De besturen van beide posten voorzien daarom een grotere behoefte aan slagkracht, flexibiliteit en expertise. Vandaar de beslissing om over te gaan tot een (juridische) fusie. De toenemende werkdruk vraagt een organisatorische professionaliteitsslag en eindverantwoordelijkheid voor een organisatie die complexer wordt.

Het motto van DUO HAP ‘Grootschalig organiseren om kleinschalig te kunnen blijven werken’, geeft aan dat er veel waarde gehecht wordt aan lokale zeggenschap en ligt het accent op lokale huisartsenposten die gefaciliteerd worden vanuit een centrale organisatie.
DUO HAP is de (voorlopige) nieuwe naam voor de juridisch gefuseerde organisatie.

De opdracht

DUO HAP is in beweging en heeft voor de komende tijd verdere versterking en professionalisering van de organisatie hoog op de agenda staan. De belangrijkste opdracht voor de directeur-bestuurder is om maximale synergie te bereiken tussen de twee locaties met behoud van hun eigen ‘couleur locale’.
De directeur-bestuurder draagt zorg voor optimale aansturing op beide locaties en uitstekend faciliteren van de medewerkers.
De huisartsenzorg is aan veel veranderingen en ontwikkelingen onderhevig. Dit vraagt van de directeur-bestuurder visie op huisartsenzorg van de toekomst en oog voor innovatie. Hij vertaalt dit vervolgens in een heldere koers voor DUO HAP.

Wat zoekt DUO HAP?

De directeur-bestuurder die wij zoeken is een stevige gesprekspartner die tevens toegankelijk, betrokken en laagdrempelig is. Hij combineert een zakelijke, rationele blik met empathie en een sociaal hart. Hij toont daadkracht, neemt verantwoordelijkheid en pakt door. Gezien de diversiteit aan stakeholders is de directeur-bestuur in staat snel verbinding te maken.

Belangrijke vereisten zijn onder meer:

 • Analytische vaardigheden.
 • Helicopterview.
 • Visie ontwikkelen.
 • Samenbinden.
 • Overtuigen.

Wat vraagt DUO HAP?

 • Academisch werk- en denkniveau, bij voorkeur een afgeronde academische opleiding in de richting van bedrijfskunde, bestuurskunde of vergelijkbaar.
 • Ruime ervaring in een strategische managementpositie in een veranderende professionele omgeving.
 • Financieel en bedrijfsmatig stevig onderlegd en innovatieve ideeën op gebied van bedrijfsvoering.
 • Visie, strategisch inzicht en weet de juiste, relevante stuurinformatie te genereren.
 • Aantoonbare intrinsieke motivatie voor de (eerstelijns)zorg. Weet wat er speelt en hoe de hazen lopen.
 • Een directeur-bestuurder die zich, gezien de opgave, voor wat langere tijd aan de organisatie wil verbinden.

Arbeidsvoorwaarden

De arbeidsvoorwaarden zijn conform de regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en welzijnssector en voldoen aan de regels van de Wet Normering Topinkomens (WNT klasse 2).

Het betreft een aanstelling voor 0,8 fte. Standplaats is Delft en Schiedam.

Meer informatie

Voor meer informatie over de functie, download hier het uitgebreide functieprofiel.
Voor overige vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat Werving & Search via telefoonnummer (088) 00 868 00.

Solliciteren

De reactietermijn voor deze vacature is gesloten.

Menu