Leeuwendaal zoekt...

Bestuurder

Betrokken, transparante en hands-on bestuurder die gelooft in de kracht van een lokale ouderenzorgorganisatie
Alkcare wonen en zorg
Alkmaar
Leeuwendaal zoekt...

Bestuurder

Betrokken, transparante en hands-on bestuurder die gelooft in de kracht van een lokale ouderenzorgorganisatie
Alkcare wonen en zorg
Alkmaar

Over Alkcare

Zorgorganisatie Alkcare heeft als missie:
Alkcare: prettig wonen, professioneel werken

Alkcare is een relatief kleine zorgorganisatie die ‘groot’ is in Alkmaar. Zij heeft twee locaties in eigendom: de Oldeburgh en ’t Rekerheem. Naast deze zorgcentra in de wijken De Mare en Oudorp biedt Alkcare dagbesteding aan in Koedijk en levert zij thuiszorg vanuit ‘de Hofstaete’ in de wijk Daalmeer.

Er werken ongeveer 340 gedreven medewerkers en een groot aantal vrijwilligers. Alkcare is financieel gezond en wordt geleid door een eenhoofdige raad van bestuur die verantwoording aflegt aan de raad van toezicht. Iedere locatie wordt geleid door een locatiemanager, ondersteund door teamleiders. Alkcare is een overzichtelijke, zo plat mogelijk georganiseerde organisatie. Ondersteunende diensten of (solo-)medewerkers binnen Alkcare (zoals de zorgbemiddeling, de kwaliteitsfunctionaris en de administratie) worden direct door de bestuurder aangestuurd.

In opdracht van de Raad van Toezicht (RvT) zijn we op zoek naar kandidaten voor de opvolging van de huidige bestuurder.

De opdracht

Alkcare is in beweging en van de nieuwe bestuurder van Alkcare wordt verwacht dat deze vertrekt op de ingezette strategische koers en de persoonlijke capaciteiten heeft om op inspirerende wijze aan de organisatie, het management, de medewerkers en alle andere stakeholders de gewenste sturing te geven. Alkcare is door haar laagdrempelige besturingsfilosofie en saamhorigheid goed in staat gebleken om een sfeer te creëren waarin medewerkers graag willen werken. Het (ongewenst) verloop en ziekteverzuim is (relatief gezien) laag.

De strategische koers blijft de komende jaren hetzelfde. Alkcare wil als zelfstandige organisatie blijven bestaan en zoekt waar nodig de samenwerking met organisaties. De besturingsfilosofie en structuur blijven zoveel mogelijk in tact waarbij het uitgangspunt is dat het ‘geld’ zoveel mogelijk besteed dient te worden aan het welbevinden van de cliënt. Dit betekent qua structuur een ‘kleine’ staf waarbij de bestuurder en locatiemanagers op bijvoorbeeld het gebied van HR zowel integraal als beleidsmatig verantwoordelijkheid zijn. Voor sommige diensten wordt gebruik gemaakt van externe expertise.

Meer informatie over de opdracht en de interne- en externe ontwikkelingen van Alkcare leest u in het uitgebreide functieprofiel, dat u bovenaan deze site kunt downloaden.

Wat biedt Alkcare?

 • Een eindverantwoordelijke functie bij een lokale zorgorganisatie waarbij je als bestuurder ‘echt’ spin in het web bent en actief bijdraagt aan het belangrijke uitgangspunt dat de bewoner/cliënt ‘echt’ centraal staat.
 • De uitdaging van de realisatie van de nieuwbouw bij ’t Rekerheem. Deze locatie dient toekomstbestendig gemaakt te worden.
 • Een bijdrage kunnen leveren aan een inspirerende omgeving waar wordt samengewerkt en waar mensen worden geprikkeld het beste uit zich zelf naar boven te halen.
 • Arbeidsvoorwaarden die conform de regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en welzijn sector zijn en voldoen aan de regels van de wet normering topinkomens (WNT 3).

Wat vraagt Alkcare van u?

Wij zoeken een betrokken en toegankelijke bestuurder uit de zorg die een bevlogen, open, verbindende en integere persoonlijkheid meebrengt. Kandidaten zijn authentiek en “vanuit hun genen” in staat om binnen een lokale en kleinere zorgorganisatie te verbinden en te kunnen schakelen tussen strategie en ‘hands-on’ handelen.

Verder neemt de bestuurder onder andere mee:

 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Meerjarige ervaring in een integrale verantwoordelijke leidinggevende positie binnen de zorg.
 • Kennis van/affiniteit met de ouderzorg is gewenst.
 • Financieel goed onderlegde kennis; neemt het voortouw en de verantwoordelijkheid in het genereren van management- en financiële informatie.
 • Kennis van en ervaring met het regie houden op vastgoed (nieuwbouw) is een pré.
 • Visie op de actuele ontwikkelingen en risico’s in de (ouderen)zorg.
 • Uitstekende communicatieve eigenschappen waaronder goede uitdrukkingsvaardigheden; beschikt over een goede ‘pen’.

Meer informatie

Voor meer informatie over de organisatie, zie ook de website van Alkcare.
Voor meer informatie over de functie, download hier het uitgebreide functieprofiel.
Voor overige vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat Werving & Search en vragen naar Douwe Wijbenga via telefoonnummer (088) 00 868 00.

Solliciteren

Om te solliciteren, klik op de solliciteerbutton en volg de stappen zoals aangegeven. Tijdens het proces wordt gevraagd om uw emailadres, persoonsgegevens, cv en een motivatiebrief.
Een assessment, pre-employment check en referentie-onderzoek kunnen onderdeel uitmaken van de procedure.

Wij ontvangen uw reactie graag uiterlijk op 20 januari 2019.

Menu