Leeuwendaal zoekt...

Twee leden Raad van Toezicht

Stichting PCBO Rotterdam-Zuid
Rotterdam-Zuid
Leeuwendaal zoekt...

Twee leden Raad van Toezicht

Stichting PCBO Rotterdam-Zuid
Rotterdam-Zuid
Twee leden Raad van Toezicht met expertise op het gebied van “Financiën” respectievelijk “Mens en Samenleving”.

Over PCBO

De Stichting PCBO (Protestants-Christelijk Basis- en Orthopedagogisch Onderwijs) Rotterdam-Zuid kent een rijke historie en vervult tot op de dag van vandaag een belangrijke rol in het basis en speciaal onderwijs op Rotterdam Zuid. PCBO is ambitieus, bescheiden en sterk op de ontwikkeling van ieder kind gericht. PCBO staat voor het bieden van inspirerend kwaliteitsonderwijs op christelijke grondslag in Rotterdam Zuid. De circa 800 medewerkers van PCBO zijn er voor alle 7000 leerlingen. Zij doen dat met inzet van hoofd, hart, handen en ziel. Vanuit iedere school wordt met passie gewerkt aan goed onderwijs dat kansen biedt aan de kinderen in de diverse wijken op Zuid.


Kenmerkend voor PCBO is de ruimte die er wordt geboden aan de individuele scholen om de centrale missie, visie en beleidskaders door te vertalen naar het schoolplan en de praktijk passend bij de school en wijk. Het bestuur stuurt op afstand waar dat kan en van dichtbij waar het moet.
De strategische focus van PCBO berust op de volgende thema’s:

 • Kinderen centraal. Bij de scholen van PCBO is hetgeen het kind nodig heeft de leidraad. Vanuit gezamenlijk perspectief en democratische waarden wordt het beste gedaan om kinderen te laten worden wie het wil zijn.
 • Ouders zijn educatieve partners en ambassadeurs van de school.
 • Vakmanschap en meesterschap; “In vakmanschap “leren” we het kind en “leren” we zelf. In meesterschap geven we het kind de ruimte om te leren en leren we met en van elkaar”.
 • Externe oriëntatie. Bij PCBO participeert men actief en efficiënt in de omgeving van de school.
 • PCBO kent een tweehoofdig College van Bestuur en een Raad van Toezicht. Bij PCBO zijn de functies 'besturen' en 'toezicht houden' duidelijk gescheiden. PCBO voldoet aan de eisen van de wet “Goed onderwijs, goed bestuur”. De visie op toezicht is (samen met andere documenten zoals het intern toezichtkader) vastgelegd in het ‘Handboek voor het intern toezicht’. De Raad van Toezicht bestaat thans uit de voorzitter en vijf leden. Eén van de leden (Mens en Samenleving) is benoemd op voordracht van de GMR.

  Leden van de RvT zijn voor een periode van vier jaar benoemd met de mogelijkheid voor verlenging van maximaal één periode. Begin 2017 is de huidige voorzitter van de RvT aangetreden en in maart 2018 is de laatste wisseling in de Raad van Toezicht geweest met toetreding van het lid dat de expertise Human Resources in portefeuille heeft.

  De Raad van Toezicht heeft als kerntaken:

  • Toezicht: het integraal toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken binnen de onderwijsorganisatie en het bewaken van het normatieve kader van de instelling.
  • Advies: het bieden van raad en advies aan het bestuur.
  • Werkgever: de raad is de werkgever voor het College van Bestuur, stelt de leden aan en regelt de bezoldiging.

  • De Raad van Toezicht beschikt over een remuneratiecommissie en financiële auditcommissie. Het lid met de financiële expertise maakt deel uit van beide commissies. De voorzitter en vice voorzitter maken deel uit van de remuneratiecommissie. De beide commissies hebben een adviserende taak zodat de uiteindelijke verantwoordelijkheid bij de voltallige RvT ligt. De Raad van Toezicht vergadert regulier zes maal per jaar. De leden en voorzitter van de Raad van Toezicht nemen deel aan de werkbezoeken in de organisatie met directeuren en interne deskundigen om zich nader te informeren over wat er binnen de organisatie leeft. Een delegatie van de RvT heeft jaarlijks overleg met de GMR.

   Wat biedt PCBO?

   • Een mooie, kleurrijke en dynamische grootstedelijke omgeving met complexiteit, diversiteit en diverse maatschappelijke vraagstukken.
   • Een toezichthoudende positie met de mogelijkheid om het PCBO onderwijs in Rotterdam Zuid verder op de kaart te zetten.
   • Een gedreven en betrokken sfeer tussen de leden van de Raad van Toezicht en richting het bestuur, de scholen en andere stakeholders van PCBO.
   • De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een bescheiden vergoeding die passend is bij de functie.
   • Wat vraagt PCBO van u?

    We zijn op zoek naar geschikte en ervaren kandidaten die voldoende tijd beschikbaar hebben voor een goede invulling van deze posities. De kandidaten die we zoeken zijn vanuit de eigen ervaring vertrouwd met deze of een vergelijkbare grootstedelijke situatie en zijn vanuit hun bestuurlijk en/of toezichthoudend perspectief bekend met de bijbehorende maatschappelijke en politieke netwerken.


    Functie-eisen:

    • Academisch denk- en werkniveau.
    • Aantoonbare actuele kennis en relevante ervaring op het gebied van “Mens en Samenleving”, respectievelijk “Financiën”.
    • Ruime ervaring als toezichthouder en zo mogelijk als bestuurder in een complexe omgeving in het publiek domein.
    • Intrinsieke drive voor Rotterdam Zuid.
    • Van christelijke huize, onderschrijft de grondslag van de stichting.
    • Meer informatie

     Voor meer informatie over de organisatie, zie ook de website van PCBO.
     Voor meer informatie over de functie, download hier het uitgebreide functieprofiel.

     Solliciteren

     Reactietermijn is gesloten.

Menu