Leeuwendaal zoekt...

Directeur-Bestuurder

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO Brabantse Wal
0,6-0,8 fte
Leeuwendaal zoekt...

Directeur-Bestuurder

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO Brabantse Wal
0,6-0,8 fte

Over Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO Brabantse Wal

In het samenwerkingsverband passend onderwijs VO Brabantse Wal bieden negen scholen voor voortgezet onderwijs, een ISK afdeling, een praktijkschool en drie scholen voor voortgezet speciaal onderwijs een onderwijs-en ondersteuning continuüm. De scholen staan in de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen, en Woensdrecht. Het samenwerkingsverband stelt zich ten doel een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen de scholen te realiseren, zodanig dat leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken. Leerlingen die extra ondersteuning behoeven, krijgen een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs. Missie van het samenwerkingsverband: “iedereen aan boord”

De opdracht

Van de directeur-bestuurder wordt verwacht dat hij/zij passend onderwijs in de regio West-Brabant duurzaam door ontwikkelt en positioneert. Hij bouwt hierbij door op de reeds ingeslagen weg. Daarnaast heeft de directeur-bestuurder oog voor passende innovaties en onderzoekt hij verdere mogelijke samenwerking met samenwerkingsverbanden in de regio. Prioriteiten in de planning voor het lopend schooljaar zijn o.a. het versterken van de kwaliteit van de basisondersteuning en van kwaliteitszorg in het algemeen en het versterken van de koppeling van de scholen met de jeugdzorg.

Wat biedt Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO Brabantse Wal

  • Een eindverantwoordelijke en boeiende functie in een dynamisch krachtenveld.
  • In deze functie kunt u een belangrijke bijdrage leveren aan het passend onderwijs in de regio West-Brabant.
  • SWV Passend Onderwijs VO Brabantse Wal biedt de mogelijkheid om een dienstverband aan te gaan conform cao VO, schaal 14. Aanstelling betreft 0,6/0,8 fte en voor de duur van een jaar met de intentie om deze bij goed functioneren om te zetten in een vast dienstverband.

Wat vraagt Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO Brabantse Wal

De directeur-bestuurder die wij zoeken is daadkrachtig, ondernemend en verbindend. Een leider die gezamenlijkheid creëert en beschikt over strategisch gevoel, het onderwijsveld begrijpt en op natuurlijke wijze verbinding maakt tussen mensen en organisaties, tussen speciaal en regulier onderwijs. Belangrijk is het tonen van begrip voor de diversiteit en het verschil in grootte van de betrokken scholen, schoolbesturen en gemeentes. De directeur-bestuurder is een ervaren vakman/vakvrouw met stevige leidinggevende ervaring.

    Belangrijke vereisten zijn onder meer:
  • Kennis van en inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot onderwijs en jeugdzorg en op het algemene terrein van de leerling ondersteuning;
  • Zicht op ontwikkelingen in het (speciaal) onderwijs.
  • Kennis van wetgeving en financiering op het gebied van passend onderwijs.
  • Vaardigheden in het organiseren van onderwijskundige en bedrijfsvoering processen.
  • Analytische, communicatieve, leidinggevende en organisatorische vaardigheden.

Meer informatie

Voor meer informatie over de organisatie, zie ook de website van Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO Brabantse Wal .
Voor meer informatie over de functie, download hier het uitgebreide functieprofiel.
Voor overige vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat Werving & Search en vragen naar adviseur Jeannette van der Vorm via telefoonnummer (088) 00 868 00.

Solliciteren

De reactietermijn is gesloten.

Menu