Leeuwendaal zoekt...

Directeur-bestuurder

Zorgcentrum Aelsmeer
36 uur (fulltime)
Leeuwendaal zoekt...

Directeur-bestuurder

Zorgcentrum Aelsmeer
36 uur (fulltime)

Over Zorgcentrum Aelsmeer

Zorgcentrum Aelsmeer heeft als missie:

Voor de bewoners en cliënten: welzijn en zorg in een sfeervolle omgeving.
Voor de medewerkers: zinvolle arbeid en zelfontplooiing.
Voor de samenleving: maatschappelijk relevante dienstverlening van hoge kwaliteit.


De Hervormd Gemeentelijke Stichting Zorgcentrum Aelsmeer (hierna: Zorgcentrum Aelsmeer) vervult in Aalsmeer en de directe omgeving een belangrijke spilfunctie op het gebied van zorg, wonen en welzijn voor ouderen.
Zorgcentrum Aelsmeer staat midden in de samenleving en is een zelfstandige zorginstelling die voorziet in de woonfunctie voor 100 cliënten woonachtig op de hoofdlocatie in Aalsmeer. Er zijn naast het centrum 24 in- en 43 aanleunwoningen waar zorg (VPT) geboden wordt. Zorgcentrum Aelsmeer is een overzichtelijke instelling met een beperkte overhead en stafondersteuning. De organisatie bestaat in totaal uit circa 300 medewerkers, 350 vrijwilligers en kent een budget van ongeveer 11 miljoen per jaar. De organisatie is financieel in balans en heeft 2017 financieel positief afgesloten.
Kenmerkend voor Zorgcentrum Aelsmeer zijn de betrokken professionals die er werken en het volledig pakket aan zorg en welzijn waarbij veel in eigen beheer wordt uitgevoerd. De bedrijfscultuur is het beste te omschrijven als warm en betrokken. Medewerkers staan dichtbij de cliënten en elkaar. De menselijke maat is belangrijk en de lijnen zijn kort.
In opdracht van de Raad van Toezicht zijn we op zoek naar kandidaten voor de opvolging van de huidige directeur-bestuurder.

De opdracht

De directeur-bestuurder is integraal eindverantwoordelijk voor de aansturing, positionering, kwantitatieve en kwalitatieve resultaten van Zorgcentrum Aelsmeer en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.
Zorgcentrum Aelsmeer is in beweging en zal zich verder door ontwikkelen en positioneren in de zorgmarkt. Daarbij hoort de keuze voor een nieuwe organisatiestructuur en de verdere professionalisering van de eigen organisatie. Er is tevens aandacht voor de balans tussen compassie en zakelijkheid in zorg- en dienstverlening. Gezamenlijk wordt gewerkt aan de toekomst van Zorgcentrum Aelsmeer als een zichtbare, goed gepositioneerde integrale zorgaanbieder in Aalsmeer en partner in regionale zorgnetwerken met aansprekende concepten voor wonen en zorg. De nieuwe directeur-bestuurder heeft hierin een voortrekkersrol, pakt de ingezette koers op en weet deze de komende jaren met het managementteam op een gedragen wijze te realiseren.


Meer informatie over de opdracht, de situatie van Zorgcentrum Aelsmeer en de doelstellingen leest u in het uitgebreide functieprofiel.

Wat biedt Zorgcentrum Aelsmeer?

 • Een eindverantwoordelijke functie bij een overzichtelijke en klantgerichte organisatie die actief inspeelt op de ontwikkelingen in de zorgmarkt. Bij Zorgcentrum Aelsmeer past een bestuurder die naast een scherpe kijk op de kwaliteit van zorg ook goed bekend is met organisatie-ontwikkelprocessen en bijbehorende HRM-vraagstukken.
 • De directeur-bestuurder realiseert op inspirerende en verbindende wijze de nieuwe koers en is zichtbaar richting de markt en ketenpartners.
 • De arbeidsvoorwaarden voldoen aan de regels van de wet normering topinkomens (WNT 2).

Wat vraagt Zorgcentrum Aelsmeer van u?

Belangrijke vereisten zijn onder meer:
 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Beschikt over een zorginhoudelijke opleidingsachtergrond (bijvoorbeeld BMG, Gezondheidswetenschappen) aangevuld met (post) HBO- of academische opleiding, bij voorkeur in de richting van bedrijfskunde/bestuurskunde met het accent op HRM.
 • Aantoonbare ervaring met organisatieveranderingen, veranderprocessen en positioneringsvraagstukken.
 • Meerjarige ervaring in een integrale verantwoordelijke bestuurs- of directiepositie in een organisatie binnen de zorg. Kennis van/affiniteit met de ouderenzorg is een pré.
 • Voorkeur voor op het profiel passende kandidaten met een protestants christelijke geloofsovertuiging.
Een aantal van de gevraagde competenties is:
 • Visie.
 • Innovatief vermogen en implementatiekracht bij het opstellen en realiseren van strategie- en organisatie(verander)processen.
 • Samenwerkingsgerichtheid en verbindende kwaliteiten op alle niveaus binnen de organisatie en daarbuiten richting externe samenwerkingspartners.
 • Stakeholdermanagement bestuurlijk en politiek, signaleren van kansen.
 • Organisatiesensitiviteit.
 • Inspirerend vermogen; daagt mensen uit om te vernieuwen en te excelleren.
 • Uitstekende communicatieve eigenschappen waaronder goede uitdrukkingsvaardigheden.
 • Sterke sociale kwaliteiten, authentiek, is zichtbaar maakt écht contact op alle niveaus.

Meer informatie

Voor overige vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat Werving & Search en vragen naar adviseur Marcel ten Berge via telefoonnummer (088) 00 868 00.

Solliciteren

De reactietermijn vor deze vacature is gesloten.

Menu