Leeuwendaal zoekt...

Directeur-Bestuurder

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Goeree-Overflakkee
Middelharnis
Leeuwendaal zoekt...

Directeur-Bestuurder

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Goeree-Overflakkee
Middelharnis

Over Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Goeree-Overflakkee

De Samenwerkingsverbanden Passend Primair en Voortgezet Onderwijs Goeree-Overflakkee zijn twee verenigingen die in oktober 2016 een intensieve samenwerking zijn aangegaan. Het doel van deze duurzame samenwerking is om passend onderwijs tussen PO en VO voor alle kinderen op het eiland te realiseren en zo een doorgaande ontwikkeling bij kinderen te bewerkstelligen. De twee rechtspersonen werken nauw met elkaar samen, maar zijn op grond van de wet twee rechtspersonen, beiden een vereniging. Om de samenwerking vorm te geven is een werkorganisatie ingericht. Het gezamenlijke beleid passend onderwijs wordt via een aparte vereniging in afstemming tussen PO en VO gevoerd: de Koepelorganisatie Passend onderwijs Goeree-Overflakkee. De schoolbesturen van de samenwerkingsverbanden PO en VO zijn lid van de vereniging.


Goeree-Overflakkee telt 31 basisscholen, twee scholen voor SBO en één school voor SO (ZML). Op het eiland zijn drie VO scholen en één school voor SO (ZML). Binnen de VO scholen wordt op een constructieve manier samen gewerkt op het vlak van passend onderwijs. Binnen het PO is hier een start mee gemaakt maar zijn nog slagen te maken naar meer vraag gestuurd werken.


De missie van het samenwerkingsverband: “Elk kind heeft een passende onderwijsplek, zo thuisnabij als mogelijk is en ontvangt de (extra) ondersteuning die het nodig heeft.”

De opdracht

De directeur-bestuurder is eindverantwoordelijk manager van de koepelorganisatie. Hij/zij geeft hier leiding en sturing aan en wordt hierbij ondersteund door een staf. De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en coördineren van het strategisch beleid van de verenigingen. Tevens stelt hij/zij de gezamenlijke visie op met betrekking tot passend onderwijs in de regio Goeree-Overflakkee in samenspraak met de PO- en VO- scholen, het speciaal onderwijs, de ondersteuningsplanraden, de gemeente en andere partners uit het publieke domein.

Wat vraagt Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Goeree-Overflakkee

De directeur-bestuurder die wij zoeken voor Samenwerkingsverband Passend Onderwijs beschikt over bestuurlijke ervaring, begrijpt het onderwijsveld en maakt op een natuurlijke wijze verbinding tussen mensen en organisaties. Daarnaast is hij/zij een krachtige persoon die op samenwerking is gericht. De directeur-bestuurder is een ervaren onderwijskundig vakman met aantoonbare leidinggevende ervaring en heeft inzicht in de ontwikkelingen binnen het passend onderwijs. Toont begrip en respect voor de diversiteit en verschillende identiteiten en denominaties, voor zowel protestant christelijk onderwijs als katholiek onderwijs, voor daltononderwijs en voor openbaar onderwijs.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een functie van 1,0 fte. Inschaling en rechtspositie conform cao VO, schaal 14. De aanstelling is voor de duur van een jaar met de intentie om deze bij goed functioneren om te zetten in een vast dienstverband.

Meer informatie

Voor meer informatie over de organisatie, zie ook de website van Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Goeree-Overflakkee.
Voor meer informatie over de functie, download hier hetuitgebreide functieprofiel.
Voor overige vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat Werving & Search via telefoonnummer (088) 00 868 00.

Solliciteren

De reactietermijn voor deze vacature is gesloten.

Menu