Leeuwendaal zoekt...

Voorzitter Raad van Toezicht

Juvans Maatschappelijk Werk & Dienstverlening en Welzijn Divers
Den Bosch
Leeuwendaal zoekt...

Voorzitter Raad van Toezicht

Juvans Maatschappelijk Werk & Dienstverlening en Welzijn Divers
Den Bosch

OVER JUVANS EN DIVERS

Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (hierna; Juvans) en Welzijn Divers (hierna; Divers) gaan begin 2019 samen (juridische fusie 1 januari 2019) en daarmee ontstaat een brede welzijnsorganisatie (200 fte medewerkers, 1200 vrijwilligers) met een sterke positie in de Meierij en Midden-Brabant op het terrein van basisondersteuning, leefbaarheid, veiligheid, wonen, welzijn en zorg.


Juvans en Divers zullen met de fusie meerwaarde bieden aan de diverse stakeholders en zetten met elkaar in op een gevarieerd dienstverleningspakket waarin maatschappelijk werk en welzijnswerk herkenbare diensten zijn voor opdrachtgevers en bewoners. Van individuele en collectieve voorzieningen tot ondersteuning op maat voor de bewoners. Daarbij zal rekening worden gehouden met de grote diversiteit in lokale uitvoeringspraktijken, context en dynamiek van de elf gemeenten in de Meierij en Midden-Brabant.

De nieuwe organisatie ontwikkelt zich de komende jaren tot dé regionale basisvoorziening en uitvoeringspartner van gemeentelijke opdrachtgevers. Aanspreekbaar op haar rol in maatschappelijke en sociale vraagstukken en sterk in de innovatie van dienstverlening die past bij de ontwikkelingen in de maatschappelijke vraag en het beleid van de betrokken gemeenten.
Juvans en Divers worden aangestuurd door een bestuurder en beschikken over een Raad van Toezicht met zes leden, die voortkomen uit de Raden van Toezicht van de rechtsvoorgangers.

Vanwege de fusie wordt een nieuwe voorzitter Raad van Toezicht geworven die met enthousiasme wil bijdragen aan de toekomstige ontwikkeling van de nieuwe organisatie, de Raad van Toezicht en bijbehorende governance.

DE OPDRACHT

De voorzitter van de Raad van Toezicht is dé regisseur van het toezichthoudend proces en bewaakt de continuïteit. De voorzitter beschikt over een uitstekend inzicht en overzicht als het gaat om de vaststaande taak- en rolverdeling tussen Raad van Toezicht en bestuurder en de wijze waarop de toezichthoudende functie in de praktijk wordt gebracht. De voorzitter beschikt over de competenties om als primus inter pares effectief de vergaderingen te leiden en de voorzittersfunctie te vervullen.


In het verlengde van de fusie, zal de voorzitter van de Raad van Toezicht de komende jaren naast de gebruikelijke kerntaken met name ook een belangrijke sparringpartner zijn voor de bestuurder bij de transitie van Juvans en Divers naar één integrale organisatie met een duidelijke positie in de regio.

Tevens zal de voorzitter van de Raad van Toezicht in deze periode een voortrekkersrol vervullen in de doorontwikkeling van de Raad van Toezicht als team van toezichthouders. De voorzitter en de leden van de Raad van Toezicht geven constructief met elkaar nader vorm en inhoud aan de governance.

De voorzitter vervult een belangrijke rol in de interne en externe vertegenwoordiging van de Raad van Toezicht en onderhoudt een relevant extern netwerk.

WAT VRAGEN JUVANS EN DIVERS VAN U?

De Raad van Toezicht is op zoek naar een voorzitter die over stevige bestuurlijke en toezichthoudende ervaring beschikt en goed thuis is in vergelijkbare, complexe verandertrajecten.
De voorzitter brengt senioriteit, ambitie, energie en humor mee in de samenwerking binnen de Raad van Toezicht en richting de bestuurder. De voorzitter verenigt in zich de rollen van bruggenbouwer, uitdager, disciplineerder en bij-de-les-houder.
De voorzitter van de Raad van Toezicht:
 • Heeft een academisch werk- en denkniveau en scherp analytisch denkvermogen.
 • Beschikt over ruime bestuurlijke en toezichthoudende ervaring.
 • Heeft kennis van en ervaring met complexe verandertrajecten.
 • Beschikt over bedrijfskundig inzicht.
 • Heeft een uitstekend gevoel voor bestuurlijke, politieke en maatschappelijke verhoudingen.
 • Heeft oprechte en intrinsieke interesse in en motivatie voor het sociaal domein.
 • Beschikt over heldere communicatie en in- en extern verbindend vermogen.
 • Heeft binding met het sociaal werk en is woonachtig in het werkgebied (Midden-Brabant en de Meierij).
 • Is aantoonbaar breed maatschappelijk betrokken en actief.
 • Beschikt over voldoende tijd waarbij de tijdsinvestering wordt ingeschat op 200 uur per jaar.
Belangrijkste competenties en vaardigheden:
 • Visie ontwikkelen; lange termijndoelen vormgeven en strategie bepalen.
 • Politiek, bestuurlijk en maatschappelijk sensitief.
 • Communicatief; communiceert open en vanuit verbinding naar de interne en externe stakeholders.
 • Helicopterview; afstand nemen van de dagelijkse praktijk, problematiek overkoepelend benaderen.
 • Omgevingssensitief handelen; oog hebben voor maatschappelijke en politiek/bestuurlijke ontwikkelingen of omgevingsfactoren en daarop inspelen.
 • Organisatiesensitief handelen; bewust zijn van de verhoudingen tussen mensen en partijen binnen de organisatie en daarnaar handelen.
 • Samenbinden; partijen samenbrengen, richting geven aan samenwerkingsverbanden.

BELONING

De bezoldiging van de voorzitter van de Raad van Toezicht is in overeenstemming met de Governancecode Sociaal Werk.

MEER INFORMATIE

Voor meer informatie over de organisaties, zie de website van Juvans en en de website van Divers.

Voor meer informatie over de functie, download het uitgebreide functieprofiel.

SOLLICITEREN

Reactietermijn is gesloten.

Menu