Leeuwendaal zoekt...

Bestuurder

“Authentieke en verbindende bestuurder die de ingezette strategische koers met stakeholders concretiseert en realiseert”
Zorggroep Apeldoorn
Douwe Wijbenga en Marcel ten Berge
Leeuwendaal zoekt...

Bestuurder

“Authentieke en verbindende bestuurder die de ingezette strategische koers met stakeholders concretiseert en realiseert”
Zorggroep Apeldoorn
Douwe Wijbenga en Marcel ten Berge

Over Zorggroep Apeldoorn

Zorggroep Apeldoorn (ZGA) is een gedegen, stabiele en gespecialiseerde zorgaanbieder op het gebied van geriatrie in de regio Apeldoorn en omstreken. ZGA biedt als specialist complexe, intensieve multidisciplinaire verpleging (inclusief behandeling), verzorging en revalidatie met en zonder verblijf. Het aanbod aan verpleeghuiszorg is breed en divers (bijvoorbeeld geriatrische revalidatiezorg, ziekenhuisverplaatste zorg en respijtzorg) en is ook gericht op specifieke doelgroepen waaronder jongeren met NAH en cliënten met dementie op jonge leeftijd.
ZGA heeft net als andere aanbieders in de ouderenzorg te maken met een wereld die sterk in beweging is. Wijzigingen in de financiering, de extramuralisering waarbij ouderen steeds langer thuis blijven wonen en de steeds nauwere samenhang in de intramurale zorg tussen wonen, welzijn en behandeling zijn daar voorbeelden van.

De opdracht

ZGA is in beweging en zet in op concretisering en realisatie van de strategische agenda 2018-2020. De veranderopgave is groot en omvangrijk. Van zorginhoud, structuur en vastgoed tot organisatiecultuur en leiderschap.

Algemene resultaatgebieden:

  • Bestuurlijk leiding geven aan de organisatie passend bij de missie, visie, kernwaarden, en veranderopgaven van ZGA.
  • Doorbouwen op de gekozen strategische koers.
  • Staan als Raad van Bestuur voor de te bereiken strategische doelen, prioritering, uitvoering en realisatie.
  • Stimuleren en bijdragen aan een inspirerende omgeving waar wordt samengewerkt en waar mensen worden geprikkeld het beste uit zich zelf naar boven te halen.
Wij zijn op zoek naar een ervaren bestuurder uit de zorg die een stevige, bevlogen, open en integere persoonlijkheid meebrengt. Kandidaten zijn authentiek en “vanuit hun genen” in staat om te verbinden en op een weloverwogen en positieve manier anderen te inspireren hun bijdrage aan de verdere ontwikkeling van ZGA te leveren.

Wat vraagt Zorggroep Apeldoorn van u?

  • Academisch werk- en denkniveau.
  • Meerjarige ervaring in een integrale verantwoordelijke bestuurspositie in een qua omvang enigszins vergelijkbare organisatie binnen de zorg. Kennis van/affiniteit met de ouderzorg is gewenst.
  • Aantoonbare ervaring met organisatieveranderingen, veranderprocessen en positioneringsvraagstukken.
  • Brede kennis van en ervaring met strategisch beleid en managementvraagstukken. Tevens ervaring met het regie houden op belangrijke strategische projecten op de terreinen ICT en vastgoed. Bedrijfskundig sterk.
  • Visie op de actuele ontwikkelingen en risico’s in de zorg.

Arbeidsvoorwaarden

De arbeidsvoorwaarden zijn conform de regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en welzijn sector en voldoen aan de regels van de Wet Normering Topinkomens II, klasse IV.

Meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat Werving & Search via telefoonnummer (088) 00 868 00.

Solliciteren

De Reactietermijn voor deze vacature is gesloten.

Menu