Leeuwendaal zoekt...

Manager Integratie a.i.

Santé Partners
start per 3-9-2018 tot uiterlijk 30 augustus 2019, 3-4 dagen per week
Leeuwendaal zoekt...

Manager Integratie a.i.

Santé Partners
start per 3-9-2018 tot uiterlijk 30 augustus 2019, 3-4 dagen per week

Over de organisatie

Santé Partners is ontstaan op 2 januari 2018 en staat aan het hoofd van een groep waarvan – onder meer – Santé Diensten B.V., Stiching Santé Zorg Vitras, Stichting Santé Zorg SMTR en Stichting Santé Sociaal Domein SMTR-Vitras deel uitmaken. De ‘merk’namen SMTR en Vitras blijven behouden. De fusie tussen SMTR en Vitras is het gevolg van een gezonde ‘buur’ relatie tussen beide organisaties met als doel een gezond toekomstbestendige zorgorganisatie die de zelfstandigheid en het welbevinden van de mensen in de regio’s waarin zij actief is, te versterken door mensgerichte zorg en ondersteuning te bieden in de eigen woon- en leefomgeving.
De stichting is voor klanten, familie, ketenpartners en financiers een partner in (jeugd)zorg, wonen en welzijn. In totaal telt de nieuwe organisatie circa 3000 medewerkers en bestrijkt een groot deel van midden Nederland.
Santé Partners ziet onder andere voor het komend jaar de volgende uitdagingen:
 • “Iedereen doet mee” mee mogelijk maken in 35 gemeenten door het bieden van begeleiding, ondersteuning en hulp zodat mensen zo zelfstandig mogelijk verder kunnen.
 • Ketenversterking.
 • Integrale benadering richting clienten, families en alle ketenpartners dichtbij (t)huis.
 • Nieuwe woonconcepten voor mensen met dementie.
Voor de interne organisatie zijn er ook uitdagingen voor 2018 – 2019, te weten:
 1. Investeren in mensen en middelen, bijvoorbeeld wijkverpleging met passende uitrusting.
 2. Integratie van de nieuwe organisatie, onder andere in de hier genoemde 3 programma’s:
  • Digitale transformatie.
  • Zorg & Dienstverlening.
  • Vitale medewerkers
 3. Over de hele organisatie het verbinden van mensen, processen en verbeterde afstemming van zorg / dienstverlening.

Taken/verantwoordelijkheden van de Manager Integratie a.i.

Er is vanuit de organisatie behoefte aan een manager integratie die binnen 12 maanden de ‘linking pin’ is voor de totale integratie. Tussen het management voor zorginhoudelijke afstemming alsook met (het management van de) serviceorganisatie. Overkoepelend aan de lopende programma’s. Een manager die verbinding gaat maken tussen alle niveaus over de hele organisatie aan de hand van de innovatie en integratiekalender.
De manager integratie is een tijdelijke functie en heeft als doel om alle (lopende) integratie processen te verbinden en te implementeren, op:
 • Bedrijfsniveau.
 • Afstemming van zorg.
 • Processen.
 • Bureaucratie (centraal / decentraal).
De manager Integratie werkt volgens de innovatie en integratiekalender het overkoepelend intergratieplan uit in goede afstemming met RvB en het MT. Aan de hand van een agenda zal hij prioriteren en draagvlak creëren voor integratie vraagstukken. Hij neemt op ieder gewenst moment mensen mee en heeft het overzicht en vergezicht van de organisatie helder. Hij onderhoudt en is in contact met alle betrokken. Maandelijks zal hij aanschuiven in het MT overleg en twee maandelijks in de Programmaraad Innovatie voor het agenda punt Integratie. Hij rapporteert aan RvB voorzitter, Ron Axt.

Persoonlijkheidsprofiel

Wij zijn op zoek naar een verbindende integratie manager op strategisch / tactisch niveau met een energieke en krachtige persoonlijkheid en een frisse blik. Als verbinder ben je in staat om op alle organisatie niveaus te schakelen en jezelf te positioneren. Je hebt overzicht en ziet snel de samenhang. Je straalt energie en vertrouwen uit en weet prioriteiten te stellen. Daar waar nodig weet je rust te brengen.
Aan de hand reeds bestaande beleidslijnen weet je aan te haken en te prioriteren. Je beheerst het krachtenveld van een grote organisatie en kunt je verplaatsen in verschillende standpunten. Je kunt draagvlak creëren en vastgelopen processen ombuigen tot een positieve stap voorwaarts. Je hebt het vermogen om besluiten te laten maken door anderen, zonder de regie te verliezen. Je staat voor wat je zegt maar kunt ook goed luisteren. Je bent toegankelijk en een echte teamspeler en sparringpartner voor de RvB en het MT. Humor en relativeringsvermogen zijn hierbij niet onbelangrijk.

Functie-eisen

Hiernaast:
 • Beschik je over WO werk- en denkniveau.
 • Beschik je over management ervaring op strategisch/tactisch niveau bij voorkeur in een grotere (zorg) organisatie.
 • Ervaring met postfusietrajecten is een pré.
 • Heb je kennis/affiniteit met positieve gezondheid binnen de publieke sector en een frisse blik hierop.
 • Heb je een visie op verleggen regie naar klant en medewerker in (bedrijfs) processen;
 • Heb je aantoonbaar ervaring met het leiden van complexe integratie programma’s / -processen.
 • Combineer je efficientie werkwijze met een luchtige / no nonse stijl om mensen mee te krijgen.
 • Je beheerst het krachtenveld van een grote (fusie) organisatie.
 • Kun je vanuit eigen expertise zelfstandig handelen en stakeholders erbij te betrekken om de juiste beslissingen te (laten) nemen.
 • Kun je snel vertrouwen winnen.
 • Ben je van nature een verbinder.
 • Ben je ondernemend en bereikt resultaten, ook met humor.
 • Ben je innovatief en ontwikkelingsgericht.
 • In je rol als manager integratie ben je sterk in samenwerken en beschik je over overtuigingskracht en goede gesprekstechnieken.
 • Ben je een uitstekende gesprekspartner voor het RvB, MT en overige (keten)partners en kun je makkelijk schakelen tussen gesprekspartners op verschillende niveaus.
 • Heb je lef en een proactieve instelling met oog voor risico’s en haalbaarheid.
Voor meer informatie over de organisatie, de fusie en de functie van interim Manager Integratie kun je hier het uitgebreide functieprofiel downloaden.

Praktische informatie en selectieprocedure

Het betreft een boeiende opdracht voor gemiddeld 3 tot maximaal 4 dagen per week in een dynamische en professionele omgeving en een plezierig werkklimaat. Hier past een verbinder pur sang met een frisse blik, die doelgericht en communicatief sterk is en op een efficiente maar no nonsens wijze de organisatie brengt naar meer eenheid.
Gewenste startdatum is 3 september en de beoogde einddatum is uiterlijk 30 augustus 2019. Na 6 maanden vindt een tussen evaluatie plaats met Santé Partners, Leeuwendaal en de interim manager.

Standplaats is Tiel. Daarbij zul je ook wel eens binnen de regio op pad zijn. Je bent in het bezit van een rijbewijs en eigen auto.
Het uurtarief is inclusief reis- en verblijfskosten en exclusief btw. De hoogte is nader overeen te komen met Leeuwendaal en in lijn met de inhoud / duur van deze opdracht en werkervaring als interim manager.
Schaduwmanagement: De interimmanager wordt vanuit Leeuwendaal begeleid door een schaduwmanager. Dit is een ervaren senior adviseur die optreedt als coach en klankbord en daarnaast contactpersoon is voor de Raad van Bestuur. Gedurende de opdracht kan de interim manager middels de schaduwmanager, een beroep doen op de expertise van Leeuwendaal. U krijgt daarmee niet alleen een ervaren interimmanager, maar ook de kennis van ruim 160 Leeuwendalers ter beschikking.
Facturatie: Contract – en factuuradministratie verloopt via Leeuwendaal.
Voortgang procedure De selectie kent twee fasen:
Voorselectie door bureau Leeuwendaal Gesprekken door de adviseur van Leeuwendaal met kandidaten vinden plaats in week 30. Bij de uitnodiging voor het gesprek, ontvangen de kandidaten ook een uitnodiging om een profielmeting in te vullen ter voorbereiding op het gesprek. Geschikte kandidaten worden op papier gepresenteerd aan de opdrachtgever. Op basis hiervan wordt bepaald welke kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek.
Selectie door de Santé Partners Gesprekken bij Santé Partners vinden plaats in week 33 en 34. De eerste gespreksronde is gepland op 16 augustus. Daarnaast worden referenties ingewonnen en een pre-employment/integriteitsonderzoek. Een verklaring omtrent gedrag is een voorwaarde voor benoeming.

Meer informatie?

Voor meer informatie over de organisatie, bezoek de website van Santé Partners. Voor meer informatie over de functie, de opdracht/taken voor de verandermanager, het persoonlijkheidsprofiel en competenties, kun je hier het uitgebreide functieprofiel downloaden.

Solliciteren?

De reactietermijn voor deze vacature is gesloten.

Menu