Leeuwendaal zoekt...

Adjunct-manager regio Midden-Brabant (2 fte)

GGD Hart voor Brabant
regio Midden-Brabant
Leeuwendaal zoekt...

Adjunct-manager regio Midden-Brabant (2 fte)

GGD Hart voor Brabant
regio Midden-Brabant

Over de GGD Hart voor Brabant

De 25 gemeenten in Midden-Brabant en Brabant-Noord hebben een gemeentelijke gezondheidsdienst: GGD Hart voor Brabant (GGD). De GGD werkt voor ruim 1 miljoen inwoners.
De GGD heeft te maken met veel maatschappelijke ontwikkelingen en richt zich op de toekomst. Speerpunten hierbij zijn: klant centraal, verbinden met het veld en vernieuwen.
De organisatie ziet deze uitdagingen:
 • Van aanbodgericht naar vraaggericht werken.
 • Minder schotten tussen de disciplines in het contact met klanten.
 • Meer flexibiliteit, innovatie en maatwerk.
 • Een eigentijdse visie van de GGD op de eigen rol en positie.
 • Een stevige rol van de GGD in het zorgveld en als adviseur van de gemeente.
De GGD bestaat uit het algemeen bestuur, dagelijks bestuur en de directeur publieke gezondheid. Onder de directeur vallen de sectormanager Regio’s en de sectormanager Leefomgeving.

De zeven regio’s kennen een aantal zelfstandige teams, die vallen onder de verantwoordelijkheid van de regiomanager. De teams hebben de opdracht preventieve gezondheidszorg aan jeugdigen tot 18 jaar te bieden. Dit doen zij onder verantwoordelijkheid van de gemeenten. De medewerkers hebben verschillende functies en werken in verschillende samenstellingen. Zo bestaat een team uit minimaal een jeugdarts, jeugdverpleegkundige en een team assistent. Een team kan worden aangevuld met medewerkers gezondheidsbevordering en voorlichting, Voorlichters Eigen Taal en Cultuur, verpleegkundig specialisten, VoorZorgverpleegkundigen en projectmedewerkers.
De GGD zoekt voor de regio’s Tilburg en Midden-Brabant adjunct-managers, die samen met de regiomanagers een bijdrage leveren aan het realiseren van de organisatiedoelstellingen en die de teams op een hoger level brengen qua zelfstandigheid, eigenaarschap en vakmanschap.

Wat biedt de GGD Hart voor Brabant?

 • De GGD biedt twee boeiende functies in een dynamische en professionele omgeving in een stimulerend werkklimaat met volop kansen voor de medewerkers.
 • De GGD heeft de ambitie om een innovatieve en eigentijdse GGD te zijn, die werkt vanuit het belang van de samenleving. Zij kan de ideeën en kennis van ondernemende managers met lef en een frisse blik daarbij goed gebruiken.
 • De salarisindicatie van de functie is maximaal € 5.520,-- (schaal 12) bruto per maand op basis van een fulltime dienstverband. De cao voor gemeenteambtenaren, CAR-UWO, is van toepassing. Naast het salaris ontvang je een individueel keuze budget (IKB) van 16,3%, waarin o.a. de vakantietoelage (8%) en eindejaarsuitkering (6%) zijn opgenomen.
 • De GGD kent geen strakke verlofregeling meer. Je hebt recht op het wettelijke en bovenwettelijk aantal verlofuren, maar je hoeft deze niet aan te vragen en te registeren. De GGD vindt het belangrijk dat mensen op basis van eigen en gezamenlijke verantwoordelijkheid de juiste balans tussen werk en privé vinden.
 • De GGD is een kennisinstituut. Scholing en persoonlijke ontwikkeling staan dan ook hoog op de agenda. Je draagt zelf de verantwoordelijkheid voor je eigen duurzame inzetbaarheid. De GGD biedt faciliteiten om je hierin te ondersteunen en stimuleren.
 • Je hebt geen vaste standplaats, je werkt in de regio Midden-Brabant en je bent regelmatig op pad. Uiteraard is daarbij een reiskostenregeling van toepassing.

Wat vraagt de GGD Hart voor Brabant van jou?

Als adjunct-manager geef je leiding en sturing aan de 8-10 JGZ teams op teamniveau. Je bent eerste aanspreekpunt voor de ketenpartners zoals de wijkteammanagers Toegang, je vertegenwoordigt de organisatie in overleggen en je zoekt de samenwerking met andere partners in de keten. Daarom zoeken wij een energieke en krachtige persoonlijkheid die als verbinder in staat is om zichzelf zowel intern als extern te positioneren. Je kunt je visie en standpunten duidelijk en met lef communiceren. Je benadert zaken met humor en je relativeert waar nodig.
Daarnaast:
 • Heb je minimaal HBO+ / WO werk- en denkniveau.
 • Beschik je over minimaal 1-3 jaar leidinggevende ervaring, opgedaan bij voorkeur in een grotere organisatie.
 • Heb je kennis van en affiniteit met positieve gezondheid binnen de publieke sector en een frisse blik hierop.
 • Heb je aantoonbare ervaring met op afstand aansturen van medewerkers in zelfstandige teams.
 • Heb je een inspirerende en coachende stijl van leidinggeven die ondersteunend is aan de eigen verantwoordelijkheid van de medewerker en de teams.

Meer informatie

Voor meer informatie over de organisatie, bezoek de website van GGD Hart voor Brabant.
Voor meer informatie over de functie, de opdracht/taken voor de regiomanagers, het persoonlijkheidsprofiel en competenties, kun je hier het uitgebreide functieprofiel downloaden.
Voor overige vragen kunt u contact opnemen met bureau Leeuwendaal en vragen naar adviseur Bianca van Winkel of Nienke de Jongh via telefoonnummer (088) 00 868 00.

Solliciteren

De reactietermijn voor deze vacature is gesloten.
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. We winnen referenties in en voeren een integriteitsonderzoek uit.

Menu