Leeuwendaal zoekt...

Directeur-Bestuurder

Kies voor een bestuurlijke functie in een zich snel ontwikkelende sector
2Samen
Den Haag
Leeuwendaal zoekt...

Directeur-Bestuurder

Kies voor een bestuurlijke functie in een zich snel ontwikkelende sector
2Samen
Den Haag

Over 2Samen

2Samen is de grootste professionele kinderopvangorganisatie in Den Haag, met circa 65 vestigingen, ook in Naaldwijk en Monster. Een bekende en vertrouwde speler met een historie van 70 jaar. Iedere dag zetten de 900 professionals zich met hart en ziel in voor de ruim 7.000 kinderen die aan de zorg van 2Samen zijn toevertrouwd. 2Samen heeft een breed aanbod van opvang: kinderdagverblijven, peuteropvang, voorschoolse opvang, tussenschoolse opvang en buitenschoolse opvang.
“Wij bieden kinderen een goede basis voor de toekomst. De kinderwereld = onze wereld”. Dat is de missie van 2Samen. Kinderen een plek bieden waar zij vanuit een veilige en vertrouwde omgeving de wereld kunnen verkennen en zich kunnen ontwikkelen. Kinderopvang tot een echt waardevolle tijdsbesteding voor kinderen maken. Het zo flexibel mogelijk ondersteunen van ouders. Dat is het uitgangspunt voor het dagelijks handelen bij 2Samen, onderbouwd door een gedegen pedagogisch beleid.
2Samen is een stichting zonder winstoogmerk en investeert constant in kwaliteit. Het is een warme en informele organisatie waar samenwerking, leren en oprechte interesse in kinderen, ouders en elkaar belangrijke waarden zijn. 2Samen wordt ervaren als een professionele en betrokken organisatie. Als een organisatie die voorop loopt op het gebied van innovatie en kwaliteit. De klanttevredenheid is hoog en ook medewerkers zijn tevreden.

De ontwikkelfase van 2Samen

Het marktgebied van 2Samen verandert door kentering van populatie in wijken en internationalisering van de regio Haaglanden. Nieuwe wet- en regelgeving is in werking getreden. De kinderopvang lijkt zich te ontwikkelen van arbeidsmarktinstrument naar ontwikkelinstrument. Samenwerking tussen onderwijs, opvang en eventuele andere stakeholders is een belangrijk thema. De vraag naar kinderopvang neemt toe. Tegen het licht van deze ontwikkelingen heeft 2Samen haar strategie het afgelopen jaar onder de loep genomen.

De opdracht

2Samen heeft een stevige en mooie basis waar de organisatie trots op mag zijn. De bestuurder krijgt de opdracht om vanuit deze basis – in nauwe samenwerking met het managementteam en alle medewerkers – de strategische doelstellingen van de organisatie verder uit te werken en te realiseren. Vanuit een heldere visie op kinderopvang en gevoel voor maatschappelijk ondernemen is de bestuurder het boegbeeld van de organisatie: Sensitief, innovatief en daadkrachtig. Het betreft een brede en diverse functie in een warme en ambitieuze organisatie met pedagogiek in de genen.

De bestuurder is de komende jaren verantwoordelijk voor:

 • Leidinggeven aan management en medewerkers van de organisatie.
 • Definiëren van de meerwaarde van 2Samen. Verder ontwikkelen en positioneren van (het aanbod van) 2Samen, aanbrengen van focus.
 • Bestendigen en uitbouwen van de samenwerking met het onderwijs. Onderhouden en verdiepen van de contacten op bestuurlijk niveau.
 • Onderzoeken en aangaan van strategische allianties.
 • Vertegenwoordigen van 2Samen en de (rol van) kinderopvang in alle relevante landelijke en regionale overleggen waar jeugd een rol speelt.
 • Zorgdragen voor de continuïteit van de organisatie.

Wat vraagt 2Samen van u?

Belangrijke vereisten zijn onder meer:
 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Ruime eindverantwoordelijke ervaring in leidinggeven aan professionals en ondersteunende staf; brede integrale portefeuille.
 • Geeft leiding aan de organisatie vanuit een duidelijke visie op de ontwikkeling van kinderen en de meerwaarde van kinderopvang.
 • Oprecht geïnteresseerd in en gemotiveerd voor de sector en de doelgroep.
 • Bestuurlijk sensitief, strategische denkkracht en visie.
 • Een stevig boegbeeld voor de organisatie en tevens een inspirator/vernieuwer.
 • Vaardig in het realiseren van een constructieve (in)formele samenwerkingsrelatie met stakeholders en (toekomstige) samenwerkingspartners.

Arbeidsvoorwaarden

De honorering vindt plaats volgens de Richtlijn Arbeidsvoorwaarden Bestuurders Kinderopvang van de bdKO 2018, schaal H (maximaal € 107.658,-).

Meer informatie

Voor overige vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat Werving & Search via telefoonnummer (088) 00 868 00.

Solliciteren

De reactietermijn voor deze vacature is gesloten.

Menu