Leeuwendaal zoekt...

Manager Opvang

Stap over naar het dynamische ondernemerschap van de kinderopvang
Bink Kinderopvang
Hilversum
Leeuwendaal zoekt...

Manager Opvang

Stap over naar het dynamische ondernemerschap van de kinderopvang
Bink Kinderopvang
Hilversum

Over Bink Kinderopvang

Bink Kinderopvang is een maatschappelijke organisatie die zich al meer dan 30 jaar inzet voor het welzijn van ouders en kinderen. De organisatie telt circa 700 betrokken en bevlogen medewerkers, ruim 60 kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvangcentra in Hilversum, Soest en Huis ter Heide. Bink onderscheidt zich door een heldere visie, eigen methodiek (Spelend Ontwikkelen) die in samenwerking met de Universiteit Utrecht is ontwikkeld en sterk verankerde waarden zoals betrokken, professioneel en denken in mogelijkheden. Samen met haar samenwerkingspartners biedt Bink een sluitend geheel aan opvangvoorzieningen, waarbij de behoeften van kinderen en ouders centraal staan. Daarmee levert Bink een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van het kind, het gezinsleven en de samenleving. Medewerkers van Bink zijn sterk betrokken bij de organisatie, de kinderen en hun ouders. Samen wordt continu gewerkt aan de verdere professionalisering van de organisatie: de verbetering van dienstverlening, het borgen van een hoge kwaliteit in de breedste zin van het woord, de uitwerking en implementatie van de pedagogische methodiek en de uitdieping van samenwerking met ketenpartners als primair onderwijs en jeugdzorg.

Wat biedt Bink Kinderopvang?

 • Een 8 voor plezier! Medewerkers geven Bink een hoog cijfer voor plezier in het werk.
 • Een dynamische functie waarbij je verantwoordelijk bent voor de aansturing van circa 17 vestigingsmanagers en de resultaten van de helft van de locaties van Bink in Hilversum.
 • Een aantrekkelijk arbeidsvoorwaardenpakket met aantrekkelijke extra's, zoals korting op sporten bij diverse sportclubs en (zorg)verzekeringen.
 • De functie van manager opvang is ingeschaald in schaal 13, conform de CAO Kinderopvang.

Wat vraagt Bink Kinderopvang van jou?

We zoeken voor Bink een moderne, veelzijdige manager met een brede managementervaring. De functie is – onder andere door de veelheid aan vestigingen – dynamisch en vraagt een manager opvang die kan prioriteren en makkelijk schakelt tussen verschillende niveaus. Iemand die situaties snel analyseert en knelpunten op de locaties signaleert. De manager opvang is van nature een verbinder, een ondernemer en een netwerker, zowel intern als extern. Een stevige persoonlijkheid die zich goed verhoudt tot de diverse stakeholders, zoals ouders, schoolbesturen en –directies, wethouders etc. Iemand met een duidelijke en aansprekende motivatie voor de doelgroep. Ervaring in de kinderopvang is geen vereiste maar kan natuurlijk wel een voordeel zijn.

Belangrijke vereisten zijn onder meer:

De manager opvang:
 • Is gericht op de ontwikkeling en verbetering van de kwaliteit en performance van de organisatie, de vestigingen en de medewerkers en weet deze continue aandacht voor ontwikkeling te verbinden aan thema’s als pedagogische kwaliteit, maatschappelijk rendement en creativiteit en ondernemerschap.
 • Heeft, om de gestelde doelen te realiseren, aantoonbare ervaring met de bedrijfsmatige aspecten van een managementpositie. Iemand met ervaring in het indirect aansturen van meerdere business units/locaties: het behalen van vastgestelde inhoudelijke en financiële- en bezettingsdoelstellingen, verantwoordelijkheid voor de bewaking van begrotingen en budgetten, etc. De nieuwe manager heeft een goed ontwikkeld analytisch vermogen, ziet oplossingen en weet deze te implementeren; heeft ervaring met projectmanagement, het (snel) opstellen van projectplannen en de resultaatgerichte aansturing van de uitvoering.
 • Heeft ideeën over en ervaring met klantbeleving (‘customer excellence’), klant- en kwaliteitsgericht denken en handelen, hospitality, marketing en het vermogen om aan te sluiten op de actuele klantvraag. Ziet kansen en denkt voortdurend in mogelijkheden.
 • Kan een visie omzetten in een strategie mét doelrealisatie. Dit vergt een breed handelingsrepertoire en de mogelijkheid tot snel schakelen tussen het strategische, tactische en operationele niveau. Is een leider en neemt beslissingen, geeft sturing en neemt initiatief.
Competenties
 • Analytisch
 • Besluitvaardigheid
 • Kwaliteitsgerichtheid
 • Resultaatgerichtheid

Meer informatie

Voor overige vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat Werving & Search via telefoonnummer (088) 00 868 00.

Solliciteren

De reactietermijn is gesloten. Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure, er worden referenties ingewonnen en er wordt een pre-employment/integriteitsonderzoek gedaan.

Menu